Arwyr

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Sean Warrington

Y Lle i Aros

Buom yn siarad ag Alice Anthony am ddadorchuddio 39 John Street, chwaer eiddo newydd i 19 Heol Mary, sydd yng nghanol Porthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stiwdio Sunshine

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Pam mai Sir Pen-y-bont yw'r man pennaf yn yr haf i golffwyr

Ni all llawer ohonom fwynhau gwaith yn erbyn cefndir o gefnfor glas dwfn a chwrs golff rhif un Cymru. Wedi'i leoli ym Mae Rest Bay, mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a bydd ei gwrs cysylltiadau yn cystadlu ag unrhyw un yn y byd.

DARLLENWCH FWY
Joanne Hoskin yn eistedd mewn clwb aur

Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Un o'r digwyddiadau mwyaf disgwyliedig ar ein calendr haf yw dod i Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy yn siopa gyda chyffro!

DARLLENWCH FWY
Poster amser y rhyfel pen-y-bont

Dyn gyda bwriad: Arwr Pen-y-bont, Dan Lock ar ailgysylltu ymwelwyr â byd natur

Mae Dan Lock Parc Gwledig Bryngarw ar daith i helpu ymwelwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr i ailgysylltu â natur. Pan nad yw'n annog trochi yn ein tirweddau naturiol drwy gerflun a barddoniaeth, mae Dan yn brysur yn addysgu, gwarchod a datblygu dros 113 erw o Barc Gwledig Bryngarw.

DARLLENWCH FWY
Dan glo yng nghefn gwlad ym Mharc Gwledig Bryngarw

Sut i dreulio'r daith wersylla eithaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr/Eira Edwards, Our Welsh

O fis Ebrill i fis Hydref mae ein safle Gwersylla a Charafanau Cymraeg yn hafan i feicwyr, cerddwyr ac anturiaethwyr awyr agored. Wedi'i leoli ar fferm ddefaid sy'n gweithio, gyda'r arfordir yn daith fer i ffwrdd, mae cae yma yn darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer archwilio uchafbwyntiau awyr agored sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Eira Edwards o'n sefyll yn y Gymraeg mewn drws agored

Yr Arwres Arfordirol Anne Davidson ar pam mai Porthcawl yw'r cyrchfan dysgu awyr agored eithaf

O anturiaethau awyr agored i Ŵyl Elvis Porthcawl, mae arfordir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig digonedd o ddigwyddiadau sy'n ystyriol o deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu i ymgyfarwyddo teuluoedd a phlant â'u hamgylchedd arfordirol.

DARLLENWCH FWY
Anne Davidson yn dangos grŵp o blant yn greaduriaid y môr yn ei llaw

Chwilota'r arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Sasha Ufnowska

Yn cwmpasu'r arfordir a'r cymoedd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig arlwy amrywiol i archwiliwyr. O chwilio ar hyd yr arfordir i hela garlleg gwyllt yn y goedwig, buom yn siarad â Sasha Ufnowska o Wild Spirit Wales i ddysgu am ochr wyllt wych Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Menyw yn fforio mewn pyllau môr

Y cyfrinachau y tu ôl i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn y byd

Yn gartref i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn Ewrop, mae Gwarchodfa Natur Cynffig yn destun llawer o gariad, gofal a sylw. Y dyn y tu ôl i'r cyfan yw David Carrington, rheolwr a chefnogwr gydol oes y warchodfa. Mae'n ymddangos na all hyd yn oed diwrnod glawog chwalu cariad David at ei waith ac fel...

DARLLENWCH FWY
Gwarchodfa Natur Cynffig

Yr Arwr Arfordirol Tom Simonds yn trafod Porthcawl, Cychod Pŵer a Sgïau

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw grym- bad? Buom yn siarad â Tom Simonds o Glwb Cychod Pŵer a Sgïo Porthcawl i ddysgu mwy am chwaraeon dŵr modur a sut i'w mwynhau'n ddiogel ym Mhorthcawl. O ddiogelwch yn gyntaf i gymwysterau o amgylch yr arfordir, dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Tom Simonds ar gwch pŵer ar y môr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl