Arwyr

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Sean Warrington

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe baem yn gallu dylunio penwythnos yr haf, byddai celf, Gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, dyna'n union y mae Gŵyl boutique newydd Merthyr mawr wedi'i wneud. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern ...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Pam mai Sir Pen-y-bont yw'r man pennaf yn yr haf i golffwyr

Ni all llawer ohonom fwynhau gwaith yn erbyn cefnlen o Gefnfor glas dwfn a chwrs golff Rhif un Cymru. Mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl, sydd wedi'i leoli yn Rest Bay, yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru ac mae ei gwrs cysylltiadau wedi'i osod i gystadlu yn y byd.

DARLLENWCH FWY
Joanne Hoskin yn eistedd mewn clwb aur

Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Mae un o'r digwyddiadau mwyaf rhagweledig ar ein calendr haf yn dod i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy hercian gyda chyffro!

DARLLENWCH FWY
Poster amser y rhyfel pen-y-bont

Dyn gyda bwriad: Arwr Pen-y-bont, Dan Lock ar ailgysylltu ymwelwyr â byd natur

Mae dan glo Parc Gwledig Bryngarw ar genhadaeth i helpu ymwelwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr ailgysylltu â Nature. Pan nad yw'n annog trochi yn ein tirweddau naturiol drwy gerflunio a barddoni, mae dan yn brysur yn addysgu, gwarchod a datblygu dros 113 erw o Barc Gwledig Bryngarw.

DARLLENWCH FWY
Dan glo yng nghefn gwlad ym Mharc Gwledig Bryngarw

Sut i dreulio'r daith wersylla eithaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr/Eira Edwards, Our Welsh

O fis Ebrill i fis Hydref mae ein safle gwersylla a charafannau Cymreig yn Hafan i feicwyr, cerddwyr ac anturiaethwyr awyr agored. Wedi'i leoli ar fferm ddefaid weithiol, gyda'r arfordir dim ond gyriant byr i ffwrdd, mae llain yma'n darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer archwilio uchafbwyntiau awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Eira Edwards o'n sefyll yn y Gymraeg mewn drws agored

Yr Arwres Arfordirol Anne Davidson ar pam mai Porthcawl yw'r cyrchfan dysgu awyr agored eithaf

O anturiaethau awyr agored i ŵyl Elvis, Porthcawl, mae morlin pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig digonedd o ddigwyddiadau sy'n addas i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu i gynefino teuluoedd a phlant â'u hamgylchedd arfordirol.

DARLLENWCH FWY
Anne Davidson yn dangos grŵp o blant yn greaduriaid y môr yn ei llaw

Chwilota'r arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Sasha Ufnowska

Yn cwmpasu'r arfordir a'r Cymoedd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig arlwy amrywiol ar gyfer archwilwyr. O fforio ar hyd yr arfordir i hela garlleg gwyllt yn y coed, buom yn siarad â Sasha Ufnowska o Ysbryd Gwyllt Cymru i ddysgu am ochr wyllt fendigedig Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma beth ddysgon ni ...

DARLLENWCH FWY
Menyw yn fforio mewn pyllau môr

Y cyfrinachau y tu ôl i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn y byd

Yn gartref i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn Ewrop, mae Gwarchodfa Natur Cynffig yn destun llawer o gariad, gofal a sylw. Y dyn tu ôl i'r cyfan yw David Carrington, rheolwr a chefnogwr oes y Warchodfa. Mae'n ymddangos nad yw hyd yn oed diwrnod glawog yn gallu dispell wrth gariad David at ei waith ac fel ...

DARLLENWCH FWY
Gwarchodfa Natur Cynffig

Yr Arwr Arfordirol Tom Simonds yn trafod Porthcawl, Cychod Pŵer a Sgïau

Ydych chi erioed wedi meddwl beth yw pŵer cychod? Buom yn siarad â Tom Simonds o'r cwch modur a'r Clwb sgïo ym Mhorthcawl i ddysgu mwy am foduron dŵr a sut i'w mwynhau'n ddiogel ym Mhorthcawl. O diogelwch yn gyntaf i gymwysterau o gwmpas yr arfordir, dyma'r hyn a ddysgon ni ...

DARLLENWCH FWY
Tom Simonds ar gwch pŵer ar y môr

Cartref a'r Trefedigaethau

Mae home and Colonit yn delicatessen sydd wedi ennill gwobrau ac yn gweini cacennau Cymreig ffres, bara cartref a nwyddau wedi'u mewnforio'n flasus. O bwysigrwydd gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, buom yn siarad â pherchennog Stuart ynglŷn â meithrin cyffro ynghylch bwydydd coeth ym Mhorthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stuart yn cael ei ladd Vaughan

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl