Arwyr

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Sean Warrington

Yr Hen Dŷ Llangynwyd

Buom yn siarad â Laura Williams, Rheolwr yr Hen Dŷ yn Llangynwyd, y mae'n enw da mai hi yw tafarn hynaf Cymru. Llangynwyd yw'r lle perffaith i'r rhai sy'n awyddus i archwilio a mwynhau'r awyr agored, wedi'i amgylchynu gan filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded ac erbyn hyn mae gan yr Hen Dŷ saith ystafell wely newydd i westeion!

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Dŷ, Llangynwyd

Y Lle i Aros

Buom yn siarad ag Alice Anthony am ddadorchuddio 39 John Street, chwaer eiddo newydd i 19 Heol Mary, sydd yng nghanol Porthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stiwdio Sunshine

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Pam mai Sir Pen-y-bont yw'r man pennaf yn yr haf i golffwyr

Ni all llawer ohonom fwynhau gwaith yn erbyn cefndir o gefnfor glas dwfn a chwrs golff rhif un Cymru. Wedi'i leoli ym Mae Rest Bay, mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a bydd ei gwrs cysylltiadau yn cystadlu ag unrhyw un yn y byd.

DARLLENWCH FWY
Joanne Hoskin yn eistedd mewn clwb aur

Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Un o'r digwyddiadau mwyaf disgwyliedig ar ein calendr haf yw dod i Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy yn siopa gyda chyffro!

DARLLENWCH FWY
Poster amser y rhyfel pen-y-bont

Dyn gyda bwriad: Arwr Pen-y-bont, Dan Lock ar ailgysylltu ymwelwyr â byd natur

Mae Dan Lock Parc Gwledig Bryngarw ar daith i helpu ymwelwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr i ailgysylltu â natur. Pan nad yw'n annog trochi yn ein tirweddau naturiol drwy gerflun a barddoniaeth, mae Dan yn brysur yn addysgu, gwarchod a datblygu dros 113 erw o Barc Gwledig Bryngarw.

DARLLENWCH FWY
Dan glo yng nghefn gwlad ym Mharc Gwledig Bryngarw

Sut i dreulio'r daith wersylla eithaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr/Eira Edwards, Our Welsh

O fis Ebrill i fis Hydref mae ein safle Gwersylla a Charafanau Cymraeg yn hafan i feicwyr, cerddwyr ac anturiaethwyr awyr agored. Wedi'i leoli ar fferm ddefaid sy'n gweithio, gyda'r arfordir yn daith fer i ffwrdd, mae cae yma yn darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer archwilio uchafbwyntiau awyr agored sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Eira Edwards o'n sefyll yn y Gymraeg mewn drws agored

Yr Arwres Arfordirol Anne Davidson ar pam mai Porthcawl yw'r cyrchfan dysgu awyr agored eithaf

O anturiaethau awyr agored i Ŵyl Elvis Porthcawl, mae arfordir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig digonedd o ddigwyddiadau sy'n ystyriol o deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu i ymgyfarwyddo teuluoedd a phlant â'u hamgylchedd arfordirol.

DARLLENWCH FWY
Anne Davidson yn dangos grŵp o blant yn greaduriaid y môr yn ei llaw

Chwilota'r arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Sasha Ufnowska

Yn cwmpasu'r arfordir a'r cymoedd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig arlwy amrywiol i archwiliwyr. O chwilio ar hyd yr arfordir i hela garlleg gwyllt yn y goedwig, buom yn siarad â Sasha Ufnowska o Wild Spirit Wales i ddysgu am ochr wyllt wych Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Menyw yn fforio mewn pyllau môr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl