Maesteg

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Neuadd y Dref Maesteg

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Yr adeiladau unigryw yn agor eu drysau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr y mis hwn

A fu erioed am ddysgu'r cyfrinachau y tu ôl i adeiladau mwyaf diddorol Sir Pen-y-bont? Drwy gydol mis Medi, bydd rhai o'n hardaloedd mwyaf hanesyddol yn cynnig mynediad uniongyrchol i'w safleoedd hynafol a straeon unigryw. O adeiladau rhestredig gradd II i bencadlys yr heddlu, dyma'r cyfan y mae angen i chi ei wybod.

DARLLENWCH FWY
Tŷ Sant Ioan

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl