Llwybr Arfordir Cymru

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir Cymru

Blancedi yn barod - Canllaw Gwych i gael Picnic yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Nid oes dim yn dweud 'aros yn yr haf' fel picnic. Paciwch fasged sy'n llawn danteithion lleol blasus, taenwch eich blanced yng nghanol golygfeydd hardd a threuliwch y diwrnod yn bastio yn haul yr haf heb ofal yn y byd.

DARLLENWCH FWY
Picnic yng Nghastell Coity

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Yr ardal brydferth hon yw un o brif warchodfeydd y DU sy'n cynnwys twyni tywod, ac mae'n rhan o'r system dwyni tywod weithgar fwyaf yn Ewrop.

DARLLENWCH FWY
Coeden ym mhwll Cynffig

Y cyfrinachau y tu ôl i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn y byd

Yn gartref i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn Ewrop, mae Gwarchodfa Natur Cynffig yn destun llawer o gariad, gofal a sylw. Y dyn y tu ôl i'r cyfan yw David Carrington, rheolwr a chefnogwr gydol oes y warchodfa. Mae'n ymddangos na all hyd yn oed diwrnod glawog chwalu cariad David at ei waith ac fel...

DARLLENWCH FWY
Gwarchodfa Natur Cynffig

Pump o anturiaethau epig diwedd yr haf ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau antur mwyaf De Cymru. O reidio'r tonnau cyson agosaf i Lundain, i benio dros dwyt ail uchaf Ewrop, dyma bum ffordd o fwynhau antur weithredol ym Mhorthcawl - a gorffen eich haf gyda bang.

DARLLENWCH FWY
Surfer mewn siwt wlyb cerdded tuag at y môr gyda Bwrdd mewn llaw

Dyma Flwyddyn y Môr: Canllaw i Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Dyma flwyddyn y môr yng Nghymru. Yn 2018 darganfod profiadau arfordirol epig newydd yn Sir Pen-y-bont. Croeso i Rest Bay, llecyn syrffio sy'n cystadlu yn Ewrop (mae Lonely Planet yn cytuno), ac sy'n un o'r traethau syrffio agosaf i Gaerdydd, Bryste a Llundain hyd yn oed.

DARLLENWCH FWY
Tonnau'r môr yn taro'r creigiau yn Aberogwr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl