Pen-y-bont

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Pont Pen-y-bont

Manteisio i'r eithaf ar siopau annibynnol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i drefi a phentrefi cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w datgelu. P'un a ydych chi'n chwilio am y ffasiwn ddiweddaraf gan ddylunwyr lleol, busnesau teuluol hanesyddol neu gynnyrch Cymreig lleol blasus, dyma ganllaw ar gyfer "Diwrnod Annibynwyr" 2021.

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Bont, Pen-y-bont ar Ogwr

Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn Barod Amdani eto

Darganfyddwch pa rai o'n busnesau lleol sydd wedi bod yn gweithio'n galed i gyrraedd safon y diwydiant 'Da i Fynd'.

DARLLENWCH FWY
Porthcawl

Straeon Cyfrinachol Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Gan fod opsiynau teithio yn parhau i fod yn gyfyngedig, rydym i gyd yn sylweddoli'r pleser o ddod i adnabod y lleoedd rydym yn eu caru ychydig yn well. Ond rydym yn erfyn bod rhai straeon cyfrinachol anhygoel o hyd am Sir Pen-y-bont ar Ogwr nad oeddech yn gwybod amdanynt, o drefi canoloesol claddedig i longddrylliadau cudd.

DARLLENWCH FWY
Tŷ Sant Ioan

Profiadau Nadoligaidd gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Does dim dwywaith y bydd hwn yn Nadolig unigryw i bawb. Wedi dweud hynny, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i fynd i ysbryd yr ŵyl ac mae amrywiaeth o brofiadau tymhorol wedi'u cynllunio, o wneud torchau Nadoligaidd i banto gyrru drwodd.

DARLLENWCH FWY
Golygfa gaeaf Pen-y-bont ar Ogwr

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Pum syniad dyddiad annheg i ennill eu calon y Dydd Sant Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Un o'r digwyddiadau mwyaf disgwyliedig ar ein calendr haf yw dod i Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy yn siopa gyda chyffro!

DARLLENWCH FWY
Poster amser y rhyfel pen-y-bont

Ble i fwynhau'r arhosiad Nadoligaidd eithaf yn Sir Pen-y-bont

Chwilio am rywle i fynd i ffwrdd ar gyfer tymor yr ŵyl? O siopa Nadolig unigryw i rai o brydau Nadolig gorau Cymru, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig detholiad o arosiadau sbâr i bob ymwelydd. Er mwyn lleihau eich dewis, rydym wedi cynnig detholiad o syniadau i'ch helpu i fwynhau arhosiad Nadoligaidd.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o ffrindiau yn cerdded ar lwybr arfordir Cymru

Yr adeiladau unigryw yn agor eu drysau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr y mis hwn

Erioed am ddysgu'r cyfrinachau y tu ôl i adeiladau mwyaf diddorol Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Drwy gydol mis Medi, bydd rhai o'n mannau mwyaf hanesyddol yn cynnig mynediad uniongyrchol i'w safleoedd hynafol a straeon unigryw. O adeiladau rhestredig Gradd II i Bencadlys yr Heddlu, dyma'r cyfan y mae angen i chi ei wybod.

DARLLENWCH FWY
Tŷ Sant Ioan

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl