Antur

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Cychod yn Harbwr Porthcawl

Chwilio am hwyl sy'n addas i deuluoedd ym mhob tywydd? Mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddigon ar eich cyfer chi!

Gwyddom i gyd fod diddanu'r bobl ifanc ar wyliau yn cadw'r teulu cyfan yn hapus. Mae digon i'w wneud heb adael Sir Pen-y-bont ar Ogwr. O chwilio am fywyd gwyllt prin a bendigedig yn mannau naturiol a gwarchodfeydd natur Sir Pen-y-bont ar Ogwr i atyniadau cyffrous drwy'r tywydd.

DARLLENWCH FWY
Academi Traeth

Beicio gyda Hyder: Llwybrau Beicio Heb Draffig ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Hopiwch ar eich beic a ewch allan i archwilio ehangder cronfeydd naturiol a thirweddau Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda'r detholiad hwn o lwybrau beicio di-draffig gorau. Heb ddatgelu'r dreftadaeth lofaol hir yn Llynfi, gwelwch rai o'r 1,000 o rywogaethau o fywyd gwyllt sy'n byw ymhlith Gwarchodfa Natur Parc Slip.

DARLLENWCH FWY
Beicio Cwm Garw

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Sir Pen-y-bont yn Barod Amdani!

Darganfyddwch pa rai o'n busnesau lleol sydd wedi bod yn gweithio'n galed i gyrraedd safon y diwydiant 'Da i Fynd'.

DARLLENWCH FWY
Porthcawl

Eich Canllaw: Cwm Ogwr

Archwiliwch dreftadaeth leol, diwylliant o'r gymuned swynol a harddwch naturiol anhygoel - treuliwch ddiwrnod yn archwilio Cwm Ogwr gyda'r ganolfan a'r llwybr Treftadaeth NEWYDD.

DARLLENWCH FWY
Ffordd droellog yng Nghwm Ogwr

Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Pum syniad dyddiad annheg i ennill eu calon y Dydd Sant Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Gweithgareddau hanner tymor mis Hydref gorau

Does dim rhaid i hanner tymor olygu oriau diddiwedd yn sownd y tu mewn i'r tŷ. O chwilio am y creaduriaid môr hudolus o dan dywod Rest Bay i neidio'r diwrnod i ffwrdd ym mharc trampolîn mwyaf Cymru, ewch ati gydag anturiaethau gwyllt ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Golygfa arswyd uwchben Pafiliwn y Grand

Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Nigel Jones

Ar gyfer yr arwr nesaf yn ein cyfres o Arwyr Arfordirol, rydym yn siarad gyda Nigel Jones o Adventures Wales am ei gyfnod fel pencampwr sgïo tonnau a'r amser perffaith o'r flwyddyn i syrffio yn Sir Pen-y-bont.

DARLLENWCH FWY
Nigel Jones yn gwenu wrth ymyl y môr

Sut i dreulio'ch penwythnos Gŵyl Banc mis Mai ym Mhen-y-bont

Angen pethau hwyliog i'w gwneud dros benwythnos gŵyl y banc mis Mai? O fwynhau côr y bore bach i fwrw'r traeth, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr ddigonedd o ddigwyddiadau llawn hwyl i wneud y penwythnos yma yn un i'w gofio. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch eich gŵyl banc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Dau blentyn yn rhedeg i'r môr gyda byrddau corff

Sut i dreulio hanner tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont

Nid yw rhieni'n ofni! Efallai fod Hanner Tymor mis Chwefror yn prysur agosáu, ond gyda digon o ddigwyddiadau'n digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ni fyddwch yn sownd am bethau i'w gwneud.

DARLLENWCH FWY
Edrych dros Rest Bay ar ddiwrnod braf o haf

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl