Cyfyngiadau symud lleol yn eu lle ar gyfer Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Ysbrydoliaeth

I gael y syniadau diweddaraf ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Taith Gron Cwm Garw

Nid yw Elvis wedi gadael yr adeilad: Edrych yn ôl ar Ŵyl Elvis eiconig Porthcawl

Gan fod COVID-19 yn parhau i gadw'r byd i gyd yn All Shook Up, yn anffodus nid oedd gan y trefnwyr ddewis ond canslo Gŵyl Elvis Porthcawl sy'n enwog yn rhyngwladol.

DARLLENWCH FWY
Nid yw Elvis wedi gadael yr adeilad: Edrych yn ôl ar Ŵyl Elvis eiconig Porthcawl

Troedio'r cyrsiau gwyrdd: golff eco-gyfeillgar ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Ar gyfer golffio gwych, prin yw'r lleoedd yn y DU sy'n cymharu â chyrsiau hardd a gwyrdd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Troedio'r cyrsiau gwyrdd: golff eco-gyfeillgar ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY
Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY
Canllaw lleol i Langynwyd

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Sir Pen-y-bont yn Barod i Fynd!

Darganfyddwch pa rai o'n busnesau lleol sydd wedi bod yn gweithio'n galed i gyrraedd safon y diwydiant ' da i fynd '.

DARLLENWCH FWY
Sir Pen-y-bont yn Barod i Fynd!

Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Yr ardal brydferth hon yw un o brif warchodfeydd y DU sy'n cynnwys twyni tywod, ac mae'n rhan o'r system dwyni tywod weithgar fwyaf yn Ewrop.

DARLLENWCH FWY
Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl