Digwyddiadau

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Rhwng y coed

Gŵyl fwyd newydd yn cadarnhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan bwyd newydd gyffrous yn y DU

Mae 'Forest Feastival', profiad bwyd dros dro awyr agored newydd sbon, yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill eleni ac yn rhoi hwb pellach i enw da Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru.

DARLLENWCH FWY

Profiadau Nadoligaidd gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Does dim dwywaith y bydd hwn yn Nadolig unigryw i bawb. Wedi dweud hynny, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i fynd i ysbryd yr ŵyl ac mae amrywiaeth o brofiadau tymhorol wedi'u cynllunio, o wneud torchau Nadoligaidd i banto gyrru drwodd.

DARLLENWCH FWY
Golygfa gaeaf Pen-y-bont ar Ogwr

Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Pum syniad dyddiad annheg i ennill eu calon y Dydd Sant Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

5 Peth Rhaid eu Gweld yn Elvis Fest

Llwch oddi ar eich esgidiau swêd glas a pharatowch i gael pob ysgytwad i fyny-Mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn a'i set i fod yn fwy ac yn well nag erioed gyda dros 30,000 Elvis afficionados yn bresennol.

DARLLENWCH FWY
Evlis yn gyrru go kart

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Haul, môr a phennau amheus: pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ras 10K Porthcawl ar y penwythnos, gyda mwy na 3,000 o redwyr a chefnogwyr yn mwynhau'r tywydd perffaith, rydym yn gadarn yn y modd haf!

DARLLENWCH FWY
Badau achub ym mlaen môr Porthcawl

Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Un o'r digwyddiadau mwyaf disgwyliedig ar ein calendr haf yw dod i Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy yn siopa gyda chyffro!

DARLLENWCH FWY
Poster amser y rhyfel pen-y-bont

Arwyr yr arfordir y tu ôl i Nofiad Dydd Nadolig Porthcawl nofio: cyfweliad gyda Lucy Jones

Yn ei 51fed blwyddyn, disgwylir i nofio bore Nadolig Porthcawl ddenu mwy o gyfranogwyr nag erioed. Wedi codi dros £100,000 ar gyfer elusen dros y blynyddoedd, gyda miloedd yn dod i'r digwyddiad bob blwyddyn, mae gan y dip Nadoligaidd lawer i'w fyw. Buom yn siarad â Lucy Jones, Ysgrifennydd y br

DARLLENWCH FWY
Hen ffotograff o res o nofwyr yn barod i redeg i'r môr ar ddydd Nadolig

Digwyddiadau'r Nadolig na fyddwch chi am eu colli ym Mhen-y-bont ar Ogwr y Nadolig hwn

Chwilio am ffyrdd o ddathlu tymor yr ŵyl? O nofio Diwrnod Nadolig mwyaf y DU i rediadau â thedr pwdin, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu'r ddihangfa Nadoligaidd berffaith. Dyma rai o'n piciau Nadoligaidd gorau na fyddwch am eu colli y Nadolig hwn.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o bobl yn rhedeg i'r môr oer

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl