Digwyddiadau

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Rhwng y coed

San Ffolant ym Mhen-y-bont

Pump o syniadau dyddiad di-ffael i ennill eu calon y dydd San Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd ond hefyd dechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles pen-y-bont ar Ogwr. O asents twyni tywod sy'n llosgi ar y goes i liniaru straen-lleddfu'r warchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddarganfod eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

5 Peth Rhaid eu Gweld yn Elvis Fest

Llwch oddi ar eich esgidiau swêd glas a pharatowch i gael pob ysgytwad i fyny-Mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn a'i set i fod yn fwy ac yn well nag erioed gyda dros 30,000 Elvis afficionados yn bresennol.

DARLLENWCH FWY
Evlis yn gyrru go kart

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe baem yn gallu dylunio penwythnos yr haf, byddai celf, Gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, dyna'n union y mae Gŵyl boutique newydd Merthyr mawr wedi'i wneud. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern ...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Haul, môr a phennau amheus: pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ras 10K Porthcawl ar y penwythnos, gyda mwy na 3,000 o redwyr a chefnogwyr yn mwynhau'r tywydd perffaith, rydym yn gadarn yn y modd haf!

DARLLENWCH FWY
Badau achub ym mlaen môr Porthcawl

Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Mae un o'r digwyddiadau mwyaf rhagweledig ar ein calendr haf yn dod i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy hercian gyda chyffro!

DARLLENWCH FWY
Poster amser y rhyfel pen-y-bont

Arwyr yr arfordir y tu ôl i Nofiad Dydd Nadolig Porthcawl nofio: cyfweliad gyda Lucy Jones

Yn ei 51fed blwyddyn, disgwylir i nofio bore Nadolig Porthcawl ddenu mwy o gyfranogwyr nag erioed. Wedi codi dros £100,000 ar gyfer elusen dros y blynyddoedd, gyda miloedd yn dod i'r digwyddiad bob blwyddyn, mae gan y dip Nadoligaidd lawer i'w fyw. Buom yn siarad â Lucy Jones, Ysgrifennydd y br

DARLLENWCH FWY
Hen ffotograff o res o nofwyr yn barod i redeg i'r môr ar ddydd Nadolig

Digwyddiadau'r Nadolig na fyddwch chi am eu colli ym Mhen-y-bont ar Ogwr y Nadolig hwn

Chwilio am ffyrdd o ddathlu tymor yr ŵyl? O'r diwrnod Nadolig mwyaf yn y DU, mae'n nofio i redeg gyda phwdin, Sir Pen-y-bont yn cynnig dihangfa Nadoligaidd perffaith. Dyma rai o'n dewisiadau Nadoligaidd gorau na fyddwch am eu colli'r Nadolig hwn.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o bobl yn rhedeg i'r môr oer

Ble i fwynhau'r arhosiad Nadoligaidd eithaf yn Sir Pen-y-bont

Chwilio am rywle i Getaway ar gyfer tymor yr ŵyl? O siopa Nadolig unigryw i rai o brydau bwyd gorau Cymru, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig dewis o arosiadau pefriol i bob ymwelydd. I leihau eich dewis, rydym wedi cyflwyno detholiad o syniadau i'ch helpu i fwynhau arhosiad Nadoligaidd.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o ffrindiau yn cerdded ar lwybr arfordir Cymru

Ein cynghorion gorau ar gyfer diddanu'r plant y mis hwn!

Galw pob rhiant a gofalwr! Gyda phlant mewn angen, mae un o'n calendr yn amlygu'r mis hwn, rydym yn neilltuo'r blog hwn yn gyfan gwbl i blant. O barti pyjamas ym enfawr i antur awyr agored, dyma sut i gadw eich rhai bach yn ddiddan, gan helpu i gefnogi plant mewn angen ar draws y Deyrnas Unedig.

DARLLENWCH FWY
Twyni Tywod Merthyr Mawr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl