Mynd i Ben-y-bont ar Ogwr adeg y rhyfel y penwythnos hwn? Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod ...

Mehefin 13, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Wartime Bridgend

Un o'r digwyddiadau mwyaf disgwyliedig ar ein calendr haf yw dod i Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr y penwythnos hwn ac rydym yn Lindy yn siopa gyda chyffro! O sinema leiaf y byd i replicas yn ystod y rhyfel, mae Brent Davies, Swyddog Prosiectau Celfyddydau Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, yn ein trafod drwy'r cyfan y gallwn ei ddisgwyl o'r diwrnod mawr - ac yn rhannu rhai o'i awgrymiadau gorau ar gyfer ymweld â'r sir.  

Sut cafwyd y syniad o Ben-y-bont y Rhyfel?

Yn ystod y rhyfel dechreuwyd Pen-y-bont ar Ogwr greu digwyddiad eiconig, stand out yng nghanol y dref. Mae llawer o hanes a threftadaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr felly mae'n ffordd o dynnu hynny i gyd i mewn. Eleni fydd y drydedd flwyddyn i'r digwyddiad gael ei gynnal ac mae'r niferoedd wedi cynyddu bob blwyddyn. Rydym yn disgwyl unrhyw beth gan tua 2,000-3,000+ o bobl eleni felly mae'n mynd i fod yn llawn dop!

Beth gall ymwelwyr ddisgwyl ei weld yn y digwyddiad?

Bydd rhywbeth i'r teulu cyfan. Mae gennym sinema leiaf y byd yn dod i'r dref - mae'n baneli solar ac yn dod gyda charped coch a gwasanaeth tywys. Bydd gwasanaeth gadael vintage hyd yn oed drws nesaf. Dyma'r tro cyntaf i ni ei gael felly rydym yn edrych ymlaen yn fawr at hynny! Bydd digon o adloniant ar gael hefyd gan gynnwys gorymdaith ffasiwn, ffair fintage, digwyddiad Punch a Judy traddodiadol i'r plant ac edrych fel ei gilydd George Formby yn perfformio ar y llwyfan adloniant.

Sut bydd ymwelwyr yn mynd yn ôl at ddyddiau'r Ail Ryfel Byd?

Bydd y digwyddiad ei hun yn cael ei gynnal ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog. Bydd y Gwarchodlu Brenhinol Cymreig yno, yn ogystal â'r Lleng Brydeinig Frenhinol a'r heddlu hefyd. Byddwn yn cynnal gwasanaeth wrth gofeb y rhyfel ger Dunraven Place i ddechrau'r cyfan a bydd popeth o uned gwaredu bom i gwch sbeislyd a dychryn yn dod i mewn. Gall ymwelwyr gymryd ystod rhemp ac arddangosfa thei'r Gwarchodlu Cartref a hyd yn oed roi cynnig ar 'odro buwch'.

Oes rhesymau eraill pam ddylai pobl ddod o bob cwr i ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr?

Mae Pen-y-bont ar Ogwr fel Cymru fach - rydw i wedi byw yma ar hyd fy oes felly rwy'n angerddol iawn am y peth. Mae gennym fynyddoedd a chymoedd gwych a thraethau syrffio gwych ym Mhorthcawl a Bae Rest. Mae'r traethau cystal ag unrhyw le yng Nghymru ac mae'r mynyddoedd yn ysblennydd. Rydym hefyd yn y sefyllfa berffaith i'r rhai sy'n teithio o gwmpas - gallwch fod yng Nghaerdydd neu Abertawe o fewn pymtheg munud ac yn ôl yn Llundain o fewn dwy awr a hanner yn unig.

Pa rannau o'r sir ydych chi'n crwydro yn eich amser rhydd?

Dw i'n hoffi pethau syml fel cerdded a beicio. Mae gennym lwybrau beicio gwych a fydd yn mynd â chi i'r cymoedd a'r arfordir. Mae gennym lwybrau cerdded gwych ac un o'r systemau twyni tywod mwyaf yn Ewrop. Os ydych chi'n dianc o Lundain gallech fynd i'r traeth, mwynhau'r llwybrau beicio mynydd niferus, archwilio'r twyni neu fynd i'r cymoedd. Byddech chi'n cael penwythnos gwych!

Pe gallech chi argymell un peth i ymwelwyr â Phen-y-bont y Rhyfel, beth fyddai hynny?

Byddwn yn cael fy ngwthio i ddweud un peth yn unig. Yr atyniad seren eleni yn bendant yw'r awyren Hawker Hurricane yn Dunraven Place, a ystyriodd geffyl gwaith yr Ail Ryfel Byd. Mae'n wych cael cymaint o bobl wedi gwisgo i fyny a crwydro o amgylch y dref. Mae cael Winston Churchill i grwydro'r strydoedd yn wych hefyd. Rydym am i Ben-y-bont ar Ogwr gael ei llenwi â phobl ac yn be be oll i'r cyhoedd ei fwynhau. Dewch draw i gael amser da!

Am fwy o wybodaeth am Ben-y-bont y Rhyfel, ewch i: www.carnegiehouse.co.uk

Bydd Pen-y-bont y Rhyfel yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 15 Mehefin rhwng 10am a 4pm yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl