Cyfyngiadau symud lleol yn eu lle ar gyfer Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Dyma beth gwelsom

Dim canlyniadau cyfatebol.