Heb ganfod eitemau.

Lleoedd

Am ddyddiau allan i'w cofio

Sgrolio i lawr Tudalen
Cwm Garw

Ble fyddwch chi'n ymweld

Copaon mynydoedd a chymoedd afonydd. Cestyll tywod wedi'u cynhesu gan yr haul a syrff aruthurol. Llwybrau cerdded gwledig a phrif strydoedd llawn bwrlwm. Y ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon ym Mhorthcawl ac o bosib y dafarn hynaf yng Nghymru yn Llangynwyd.

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn llawn cyferbyniadau, ac yn ddigon bach i'w harchwilio ar ffurfiau gwyliau byr.

Trefi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr