Bwyd a Diod

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Byrger rhwng y coed

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

San Ffolant ym Mhen-y-bont

Pump o syniadau dyddiad di-ffael i ennill eu calon y dydd San Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Mae'n cael ei chydnabod fel un o'r ardaloedd mwyaf poblogaidd yn y DU, wedi'i hangori am ei thraethau tywodlyd hir a'r byd enwog Elvis fest, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n orlawn gyda siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Yn cyfarth o'r bariau i'r traethau: edrychwch ar y mannau mwyaf cyfeillgar i gŵn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn ...

Nid oes ar unrhyw deulu eisiau gadael eu cyfaill pedair coes yn y Tŷ cŵn yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai lleol swynol, caffis a thraethau gwych, Sir Pen-y-bont yw'r gwesteiwr delfrydol ar gyfer cyrchfannau sy'n gyfeillgar i gŵn.

DARLLENWCH FWY
Adwedd euraid ar lan môr Porthcawl

Sut i dreulio'r diwrnod pennaf yng nghymoedd Pen-y-bont

Chwilio am ffyrdd o gael y teulu cyfan allan yr hanner tymor hwn? O'r codiadau yn y bryniau i'r llwybrau beicio mynydd epig, mae digon o antur i'w chael yn ein dyffrynnoedd godidog.

DARLLENWCH FWY
Dyn yn cerdded drwy'r coed

Cartref a'r Trefedigaethau

Mae home and Colonit yn delicatessen sydd wedi ennill gwobrau ac yn gweini cacennau Cymreig ffres, bara cartref a nwyddau wedi'u mewnforio'n flasus. O bwysigrwydd gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, buom yn siarad â pherchennog Stuart ynglŷn â meithrin cyffro ynghylch bwydydd coeth ym Mhorthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stuart yn cael ei ladd Vaughan

Sut i faldodi'ch mam ar Sul y Mamau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Triniwch eich mam i ddiwrnod mam bydd hi'n cofio gyda llu o ddanteithion arbennig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. O ddyddiau llawn adrenalin i Westy'r ' gettes ' a'r te siampên, mae rhywbeth bach ym Mhen-y-bont ar Ogwr i bob mam. Dyma ein prif bigo ar ddiwrnod y fam!

DARLLENWCH FWY
Set te prynhawn

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl