Bwyd a Diod

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Byrger rhwng y coed

Blancedi yn barod - Canllaw Gwych i gael Picnic yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Nid oes dim yn dweud 'aros yn yr haf' fel picnic. Paciwch fasged sy'n llawn danteithion lleol blasus, taenwch eich blanced yng nghanol golygfeydd hardd a threuliwch y diwrnod yn bastio yn haul yr haf heb ofal yn y byd.

DARLLENWCH FWY
Picnic yng Nghastell Coity

Cyfarth o fariau i draethau: Mannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cŵn yr haf yma

Gyda'r newyddion y bydd y Dogs Trust yn ymestyn ei Llwybr Cŵn gyda Snoopy ac yn mynd am dro i Borthcawl yn 2022, does fawr o amheuaeth bellach mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer anturiaethau arfordirol gyda'ch ffrindiau pedair coes.

DARLLENWCH FWY
Snoopi ym Mae Rest Bay

Manteisio i'r eithaf ar siopau annibynnol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i drefi a phentrefi cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w datgelu. P'un a ydych chi'n chwilio am y ffasiwn ddiweddaraf gan ddylunwyr lleol, busnesau teuluol hanesyddol neu gynnyrch Cymreig lleol blasus, dyma ganllaw ar gyfer "Diwrnod Annibynwyr" 2021.

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Bont, Pen-y-bont ar Ogwr

Yr Hen Dŷ Llangynwyd

Buom yn siarad â Laura Williams, Rheolwr yr Hen Dŷ yn Llangynwyd, y mae'n enw da mai hi yw tafarn hynaf Cymru. Llangynwyd yw'r lle perffaith i'r rhai sy'n awyddus i archwilio a mwynhau'r awyr agored, wedi'i amgylchynu gan filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded ac erbyn hyn mae gan yr Hen Dŷ saith ystafell wely newydd i westeion!

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Dŷ, Llangynwyd

Gŵyl fwyd newydd yn cadarnhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan bwyd newydd gyffrous yn y DU

Mae 'Forest Feastival', profiad bwyd dros dro awyr agored newydd sbon, yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill eleni ac yn rhoi hwb pellach i enw da Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru.

DARLLENWCH FWY

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Pum syniad dyddiad annheg i ennill eu calon y Dydd Sant Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Wedi'i gydnabod fel un o fannau poblogaidd syrffio'r DU, wedi'i addurno ar gyfer ei thraethau tywodlyd hir ac Elvis Fest byd-enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn yr haf hwn...

Nid oes ar unrhyw deulu eisiau gadael eu cyfaill pedair coes yn y Tŷ cŵn yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai lleol swynol, caffis a thraethau gwych, Sir Pen-y-bont yw'r gwesteiwr delfrydol ar gyfer cyrchfannau sy'n gyfeillgar i gŵn.

DARLLENWCH FWY
Adwedd euraid ar lan môr Porthcawl

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl