Bwyd a Diod

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Byrger rhwng y coed

Yr Hen Dŷ Llangynwyd

Buom yn siarad â Laura Williams, Rheolwr yr Hen Dŷ yn Llangynwyd, y mae'n enw da mai hi yw tafarn hynaf Cymru. Llangynwyd yw'r lle perffaith i'r rhai sy'n awyddus i archwilio a mwynhau'r awyr agored, wedi'i amgylchynu gan filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded ac erbyn hyn mae gan yr Hen Dŷ saith ystafell wely newydd i westeion!

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Dŷ, Llangynwyd

Gŵyl fwyd newydd yn cadarnhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan bwyd newydd gyffrous yn y DU

Mae 'Forest Feastival', profiad bwyd dros dro awyr agored newydd sbon, yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill eleni ac yn rhoi hwb pellach i enw da Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru.

DARLLENWCH FWY

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Pum syniad dyddiad annheg i ennill eu calon y Dydd Sant Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Wedi'i gydnabod fel un o fannau poblogaidd syrffio'r DU, wedi'i addurno ar gyfer ei thraethau tywodlyd hir ac Elvis Fest byd-enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn yr haf hwn...

Nid oes ar unrhyw deulu eisiau gadael eu cyfaill pedair coes yn y Tŷ cŵn yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai lleol swynol, caffis a thraethau gwych, Sir Pen-y-bont yw'r gwesteiwr delfrydol ar gyfer cyrchfannau sy'n gyfeillgar i gŵn.

DARLLENWCH FWY
Adwedd euraid ar lan môr Porthcawl

Sut i dreulio'r diwrnod pennaf yng nghymoedd Pen-y-bont

Chwilio am ffyrdd o gael y teulu cyfan yn yr awyr agored yr hanner tymor hwn? O gyciau yn y bryniau i lwybrau beicio mynydd epig, mae digon o antur i'w gael yn ein cymoedd gogoneddus.

DARLLENWCH FWY
Dyn yn cerdded drwy'r coed

Cartref a'r Trefedigaethau

Mae home and Colonit yn delicatessen sydd wedi ennill gwobrau ac yn gweini cacennau Cymreig ffres, bara cartref a nwyddau wedi'u mewnforio'n flasus. O bwysigrwydd gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, buom yn siarad â pherchennog Stuart ynglŷn â meithrin cyffro ynghylch bwydydd coeth ym Mhorthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stuart yn cael ei ladd Vaughan

Sut i faldodi'ch mam ar Sul y Mamau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Ydych chi'n trin eich mam i Sul y Mamau y bydd hi'n ei chofio gyda llu o ddanteithion arbennig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. O ddiwrnodau llawn adrenalin allan i westy i ffwrdd a the champagne, mae ychydig o rywbeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pob mam. Dyma ein piciau gorau y Sul y Mamau hwn!

DARLLENWCH FWY
Set te prynhawn

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl