Awyr agored

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Pwll Cynffig

Pen-y-bont ar Ogwr yn ei Blod

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gydag Arwyddion Cyntaf y Gwanwyn

DARLLENWCH FWY
Cennin Pedr

Sir Gynaliadwy Pen-y-bont ar Ogwr

Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn cymryd cynaliadwyedd o ddifrif. Gyda thraethau euraid, parciau gwyrdd a gwarchodfeydd natur gwarchodedig ar garreg ein drws, mae ymfalchïo yn ein hamgylchedd naturiol yn brif flaenoriaeth i ni.

DARLLENWCH FWY
Pyllau'n dipio ym Mryngarw

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Yr ardal brydferth hon yw un o brif warchodfeydd y DU sy'n cynnwys twyni tywod, ac mae'n rhan o'r system dwyni tywod weithgar fwyaf yn Ewrop.

DARLLENWCH FWY
Coeden ym mhwll Cynffig

Teithiau cerdded a Lles ar draws Pen-y-bont

Mae'n bryd ysgwyd y tinsel, camu allan, a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda 6 o deithiau cerdded syfrdanol gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Profwyd bod cerdded yn gwella lles corfforol a meddyliol: Beth yn union sydd ei angen arnoch ar ôl straen y Nadolig.

DARLLENWCH FWY
Cwpl yn cerdded ar hyd y traeth

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn yr haf hwn...

Nid oes ar unrhyw deulu eisiau gadael eu cyfaill pedair coes yn y Tŷ cŵn yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai lleol swynol, caffis a thraethau gwych, Sir Pen-y-bont yw'r gwesteiwr delfrydol ar gyfer cyrchfannau sy'n gyfeillgar i gŵn.

DARLLENWCH FWY
Adwedd euraid ar lan môr Porthcawl

Pam mai Sir Pen-y-bont yw'r man pennaf yn yr haf i golffwyr

Ni all llawer ohonom fwynhau gwaith yn erbyn cefndir o gefnfor glas dwfn a chwrs golff rhif un Cymru. Wedi'i leoli ym Mae Rest Bay, mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a bydd ei gwrs cysylltiadau yn cystadlu ag unrhyw un yn y byd.

DARLLENWCH FWY
Joanne Hoskin yn eistedd mewn clwb aur

Ble i ddod o hyd i'r Beiciau Gorau ym Mhen-y-bont ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Beiciau

Mae'n Wythnos Genedlaethol Beicio! Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i lu o feiciau i ymwelwyr eu harchwilio, gan gynnwys llwybrau di-draffig a llwybrau symudol. O lwybrau beicio mynydd epig i olygfeydd glan môr, dyma rai o'n prif ddewisiadau ar gyfer beicio o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Beiciwr mynydd yng Nghwm Garw

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl