Pam mai Sir Pen-y-bont yw'r man pennaf yn yr haf i golffwyr

Mehefin 28, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Joanne Hoskin

Ni all llawer ohonom fwynhau gwaith yn erbyn cefndir o gefnfor glas dwfn a chwrs golff rhif un Cymru. Wedi'i leoli ym Mae Rest Bay, mae Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a bydd ei gwrs cysylltiadau yn cystadlu ag unrhyw un yn y byd. O'i lety newydd ei adnewyddu i'r holl bethau gorau i'w gwneud yn yr ardal, mae Rheolwr y Tŷ Joanne Hoskin yn dweud wrthym pam mae'n rhaid i ni ymweld â hi yr haf hwn.

Joanne Hoskine gyda'r uwch-tlws agored Prydain, enillodd yn y Royal Porthcawl ddwywaith yn 2014 a 2017.

Dywedwch rywbeth wrthym am eich rôl yn Royal Porthcawl

Rwyf wedi gweithio yn The Royal Porthcawl ers 16 mlynedd ac rwyf wrth fy modd! Rydyn ni mewn lle gwych - mae fel llong sy'n edrych dros y môr. P'un a yw'n stormus iawn neu'n wres yr haf, mae gennym olygfeydd gwych bob dydd.  

A allech chi ddweud wrthym am hanes y clwb?

Mae ein clwb yn dyddio'n ôl i 1891 ac fe'i hadeiladwyd ar gyfer Jiwbilî'r Frenhines Victoria. Fe'i harddangoswyd ym Mhalas Crystal cyn gwneud y pererindod i Rest Bay. Roedd ar flaen y gad o ran pensaernïaeth yn ei dydd! Yn ddiweddar, cynhaliwyd Uwch Agored Cymru a Chwpan Uwch Ryder. Mae gennym lawer o bethau cyffrous ar y gweill hefyd.

Beth sy'n gwneud Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad gwych ar gyfer golff?

Mae Rest Bay - a'n cwrs - yn arbennig iawn. Mae'n llawn hanes gydag arfordir hardd. Mae pawb sy'n dod i chwarae yma yn gadael gydag atgofion arbennig. A minnau'n golffiwr fy hun, rwy'n gwneud y gorau o'r holl deithiau cerdded arfordirol sydd gennym gerllaw. Rwy'n arbennig o hoff o'r daith gerdded heibio I Sker House. Dwi'n fwy ar ochr bwyd a diod pethau! Mae gennym fwyd gwych yn ein bwyty. Rydym bob amser yn ceisio cael bwyd o ffynonellau lleol ac rydym bob amser yn cefnogi'r bragdai lleol wrth ein bar.  

Beth sydd gan Glwb Golff Royal Porthcawl i'w gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnig llety ardderchog i bartïon hyd at 12 sy'n teithio o bell i ffwrdd. Mae gennym naw ystafell a gallwn letya grwpiau o hyd at 12. Rydym wedi cael ystafelloedd ymolchi newydd wedi'u rhoi i mewn ac rydym yn gwella ein hystafelloedd gwely ym mis Awst felly bydd y cyfan yn newydd ar gyfer yr haf. Rydyn ni'n gyffrous iawn am y peth.

Beth ydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan?

Mae rhywle i fynd am dro braf bob amser. Does dim rhaid i ni fynd yn bell yn y cartref modur i deimlo fel ein bod yn dianc. Rydym yn hoffi ymweld â'r holl barciau fel Parc Bryngarw a byddwn yn aml yn mynd â'r cartref modur i rywle i fwynhau te sy'n edrych dros y môr. Mae'n wych ar gyfer cael seibiant o bwysau bob dydd. Mae'r babi hefyd wrth ei fodd gyda Fferm Hwyl Wiggleys!

Pe baech yn cynllunio'r penwythnos perffaith yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, beth fyddai'r cynllun?

Byddwn yn bendant yn cael taith gerdded dda ar ddiwrnod braf. Mae'n debyg o amgylch yr harbwr ac i fyny i Rest Bay. Byddwn hefyd yn cael rhywfaint o fwyd braf o amgylch tref Porthcawl. Mae Bar a Chegin yr Harbwr bob amser yn wych ac rydym yn gefnogwyr mawr o Brasserie Isabella. Mae'n debyg y byddem yn mynd ymhellach allan ar ddydd Sul, efallai'n cael taith gerdded drwy Ogwr a Merthyr Mawr.

Y clwb yn cael 18fed o wyrdd

Beth sy'n dod i fyny yn Royal Porthcawl i ymwelwyr yr haf hwn?

Cadwch lygad ar ein gwefan ar gyfer ein diwrnodau agored. Rydym yn cynnig pecynnau sy'n cynnwys rownd o golff a bwyd ac mae gennym gyfraddau ffioedd glaslawr gwych, sy'n caniatáu i ymwelwyr chwarae ar ein cwrs fel gwesteion. Mae'r rhain yn cynnwys brecwast Cymreig llawn neu ginio dau gwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener fel y gallwch fwynhau eich bwyd wrth edrych dros Rest Bay.

Yn chwilio am rywle i chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Edrychwch ar rai o'n cyrsiau golff bendigedig yn yr ardal:

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl