Pam mai Sir Pen-y-bont yw'r man pennaf yn yr haf i golffwyr

Mehefin 28, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Joanne Hoskin

Nid oes llawer ohonom sy'n gallu mwynhau ein gwaith gyda golygfeydd o fôr glas, dwfn a chlwb golff gorau Cymru. Wedi'i leoli yn Rest Bay, mae Clwb Golff Royal Porthcawl yn cael ei gydnabod yn eang fel y gorau yng Nghymru a gall ei gwrs gystadlu gyda'r goreuon yn y byd. O'i lety sydd newydd gael ei ailwampio i'r pethau gorau i'w gwneud yn yr ardal, mae Rheolwr y Tŷ Joanne Hoskin yn dweud wrthym pam mae rhaid i ni ymweld yr haf hwn.

Joanne Hoskine gyda'r uwch-tlws agored Prydain, enillodd yn y Royal Porthcawl ddwywaith yn 2014 a 2017.

Dywedwch rywbeth wrthym am eich rôl yn Royal Porthcawl

Rwyf wedi gweithio yn Royal Porthcawl ers 16 mlynedd ac rwy' wrth fy modd yma! Rydym mewn lleoliad anhygoel - mae fel llong yn edrych dros y môr. P'un a yw'n stormus iawn neu'n chwilboeth yn yr haf, mae gennym olygfeydd anhygoel bob dydd.  

A allech chi ddweud wrthym am hanes y clwb?

Mae tŷ'r clwb yn dyddio o 1891 a chafodd ei adeiladu ar gyfer jiwbilî'r Frenhines Fictoria. Cafodd ei ddangos yn Crystal Palace cyn mynd ar daith i Rest Bay. Roedd ar flaen y gad ym maes pensaernïaeth yn ei ddydd! Yn ddiweddar, cynhalion ni Gystadleuaeth Agored Cymru i Chwaraewyr Hŷn a'r Cwpan Ryder Hŷn. Mae gennym hefyd lawer o bethau cyffrous ar y gweill.

Beth sy'n gwneud Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad gwych ar gyfer golff?

Mae Rest Bay - a'n cwrs ni - yn arbennig iawn. Mae'r lle'n llawn hanes gyda morlin prydferth. Mae pawb sy'n dod i chwarae yma yn gadael gydag atgofion arbennig. Dydw i ddim yn chwarae golff fy hun, ond rwy'n gwneud y mwyaf o'r llwybrau cerdded ar hyd yr arfordir sydd gerllaw. Rwy'n hoff o'r llwybr sy'n mynd heibio Tŷ'r Sger yn benodol. Mae'n well gen i'r ochr bwyd a diod! Mae gennym fwyd bendigedig yn ein bwyty. Rydym bob amser yn ceisio cael bwyd lleol a hefyd yn ceisio cefnogi'r bragdai lleol wrth ein bar.  

Beth sydd gan Glwb Golff Royal Porthcawl i'w gynnig i ymwelwyr?

Rydym yn cynnig llety ardderchog i grwpiau o hyd at 12 o bobl sy'n teithio o bell. Mae gennym naw ystafell gyda digon o le i grwpiau o hyd at 12 o bobl. Mae rhai ystafelloedd ymolchi newydd wedi cael eu gosod a byddwn yn gwella ein hystafelloedd gwely ym mis Awst, felly bydd popeth yn newydd am yr haf. Rydym wedi cynhyrfu'n lan amdano.

Beth ydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan?

Mae bob amser rhywle i fynd am dro braf. Nid oes rhaid i ni fynd yn bell yn y cartref modur i deimlo fel ein bod ar wyliau. Rydym yn hoffi ymweld â'r holl barciau fel Parc Bryngarw a byddwn yn aml yn mynd â'r cartref modur i rywle gallen ni fwynhau te wrth edrych dros y môr. Mae'n grêt ar gyfer seibiant rhag y pwysau bob dydd. Mae'r babi hefyd yn dwlu ar Wiggleys Fun Farm!

Pe baech yn cynllunio'r penwythnos perffaith yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, beth fyddai'r cynllun?

Byddwn i'n mynd am dro ar ddiwrnod braf, yn sicr. O gwmpas yr harbwr, siŵr o fod, ac i fyny i Rest Bay. Byddwn i hefyd yn cael bwyd neis yn nhref Porthcawl. Mae'r Harbour Bar and Kitchen yn fendigedig bob amser, ac rydym yn hoff iawn o Isabella's Brasserie. Bydden ni siŵr o fod yn mynd ymhellach ar ddydd Sul, efallai mynd am dro drwy Aberogwr a Merthyr Mawr.

Y clwb yn cael 18fed o wyrdd

Beth sydd ar y gweill yn Royal Porthcawl i ymwelwyr yr haf hwn?

Cadwch lygad ar ein gwefan ar gyfer ein diwrnodau agored. Rydym yn cynnig pecynnau sy'n cynnwys rownd o golff a bwyd ac mae gennym gyfraddau ffioedd glaslawr gwych, sy'n caniatáu i ymwelwyr chwarae ar ein cwrs fel gwesteion. Mae'r rhain yn cynnwys brecwast Cymreig llawn neu ginio dau gwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener fel y gallwch fwynhau eich bwyd wrth edrych dros Rest Bay.

Yn chwilio am rywle i chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Edrychwch ar rai o'n cyrsiau golff bendigedig yn yr ardal:

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl