Polisi Cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Lle mae gwasanaethau'n cael eu darparu ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau'n golygu rhoi symiau bach o wybodaeth ar eich dyfais. Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau bach a adwaenir fel cwcis.

Mae'r darnau hyn o wybodaeth yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau i chi drwy, er enghraifft:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi roi'r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg
  • cydnabod eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair o bosibl fel nad oes angen i chi ei wneud ar gyfer pob tudalen we y gofynnir amdani
  • mesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau ar-lein, i'n helpu ni i wella'r wefan

Trwy addasu eich dewisiadau porwr, mae gennych y dewis i dderbyn pob cwci, cael gwybod pan fydd cwci yn cael ei osod neu i wrthod pob cwci. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r gwasanaethau ar-lein a ddarperir gan y safle hwn os gwrthodir cwcis. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, ewch i'r wefan 'ynglŷn â chwcis' .

Rydym yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google, er mwyn darganfod sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio gyda gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel y gallwn ei gwella. Cesglir gwybodaeth yn ddienw a chaiff tueddiadau gwefannau eu hadrodd heb nodi ymwelwyr unigol.

Isod, ceir rhestr o gwcis a ddefnyddir ar ein gwefan, wedi'u grwpio yn ôl yr hyn a wnânt.