Heb ganfod eitemau.

Polisi Cwcis

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Lle mae gwasanaethau'n cael eu darparu ar y rhyngrwyd, mae hyn weithiau'n golygu rhoi symiau bach o wybodaeth ar eich dyfais. Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau bach a adwaenir fel cwcis.

Mae'r darnau hyn o wybodaeth yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau i chi drwy, er enghraifft:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi roi'r un wybodaeth sawl gwaith yn ystod un dasg
  • gan gydnabod efallai eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair fel nad oes angen i chi ei wneud ar gyfer pob tudalen we y gofynnir amdani
  • mesur faint o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau ar-lein, i'n helpu ni i wella'r wefan

Drwy addasu dewisiadau eich porwr, mae gennych y dewis i dderbyn pob cwci, i'w hysbysu pan fydd cwci wedi'i osod neu i wrthod pob cwci. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol, os caiff cwcis eu gwrthod, na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o'r gwasanaethau ar-lein a ddarperir gan y wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, ewch i'r wefan 'am gwcis'.

Rydym yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google, er mwyn darganfod sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio gyda gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel y gallwn ei gwella. Cesglir gwybodaeth yn ddienw a chaiff tueddiadau gwefannau eu hadrodd heb nodi ymwelwyr unigol.

Rydym yn defnyddio Facebook Pixel i gofnodi gwybodaeth am sut mae defnyddwyr yn defnyddio ein gwefan ar gyfer targedu, hysbysebu ac at ddibenion dadansoddol. Rydym yn defnyddio Facebook Pixel gyda chwcis parti cyntaf a thrydydd parti sy'n galluogi i ni ddilyn camau gweithredu defnyddwyr ar ôl iddynt gael eu hailgyfeirio i'n gwefan ni drwy glicio ar hysbyseb ar Facebook.

Gallwch weld eich gosodiadau hysbysebion Facebook a diweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg.

Isod, ceir rhestr o gwcis a ddefnyddir ar ein gwefan, wedi'u grwpio yn ôl yr hyn a wnânt.

Briwsion