Pethau Annibynnol

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Cartref bwydydd coeth

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

San Ffolant ym Mhen-y-bont

Pump o syniadau dyddiad di-ffael i ennill eu calon y dydd San Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Mae'n cael ei chydnabod fel un o'r ardaloedd mwyaf poblogaidd yn y DU, wedi'i hangori am ei thraethau tywodlyd hir a'r byd enwog Elvis fest, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n orlawn gyda siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Ble i fwynhau'r arhosiad Nadoligaidd eithaf yn Sir Pen-y-bont

Chwilio am rywle i Getaway ar gyfer tymor yr ŵyl? O siopa Nadolig unigryw i rai o brydau bwyd gorau Cymru, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig dewis o arosiadau pefriol i bob ymwelydd. I leihau eich dewis, rydym wedi cyflwyno detholiad o syniadau i'ch helpu i fwynhau arhosiad Nadoligaidd.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o ffrindiau yn cerdded ar lwybr arfordir Cymru

Cartref a'r Trefedigaethau

Mae home and Colonit yn delicatessen sydd wedi ennill gwobrau ac yn gweini cacennau Cymreig ffres, bara cartref a nwyddau wedi'u mewnforio'n flasus. O bwysigrwydd gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, buom yn siarad â pherchennog Stuart ynglŷn â meithrin cyffro ynghylch bwydydd coeth ym Mhorthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stuart yn cael ei ladd Vaughan

Y canllaw mawr i ramant ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Rhosod yn goch, mae fioledau yn las, os ydych wedi rhedeg allan o ystumiau rhamantus, mae'r blog hwn ar eich cyfer chi. Dyma'r amser mwyaf rhamantus o'r flwyddyn ond yn aml gall fod yn anodd dod o hyd i ffyrdd newydd o ddangos rhywun rydych chi'n gofalu amdano.

DARLLENWCH FWY
Cwpl o oedolion yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir

Dyma Flwyddyn y Môr: Canllaw i Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Dyma flwyddyn y môr yng Nghymru. Yn 2018 darganfod profiadau arfordirol epig newydd yn Sir Pen-y-bont. Croeso i Rest Bay, llecyn syrffio sy'n cystadlu yn Ewrop (mae Lonely Planet yn cytuno), ac sy'n un o'r traethau syrffio agosaf i Gaerdydd, Bryste a Llundain hyd yn oed.

DARLLENWCH FWY
Tonnau'r môr yn taro'r creigiau yn Aberogwr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl