Pethau Annibynnol

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Cartref bwydydd coeth

Manteisio i'r eithaf ar siopau annibynnol yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i drefi a phentrefi cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w datgelu. P'un a ydych chi'n chwilio am y ffasiwn ddiweddaraf gan ddylunwyr lleol, busnesau teuluol hanesyddol neu gynnyrch Cymreig lleol blasus, dyma ganllaw ar gyfer "Diwrnod Annibynwyr" 2021.

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Bont, Pen-y-bont ar Ogwr

Yr Hen Dŷ Llangynwyd

Buom yn siarad â Laura Williams, Rheolwr yr Hen Dŷ yn Llangynwyd, y mae'n enw da mai hi yw tafarn hynaf Cymru. Llangynwyd yw'r lle perffaith i'r rhai sy'n awyddus i archwilio a mwynhau'r awyr agored, wedi'i amgylchynu gan filltiroedd o lwybrau beicio a llwybrau cerdded ac erbyn hyn mae gan yr Hen Dŷ saith ystafell wely newydd i westeion!

DARLLENWCH FWY
Yr Hen Dŷ, Llangynwyd

Gŵyl fwyd newydd yn cadarnhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan bwyd newydd gyffrous yn y DU

Mae 'Forest Feastival', profiad bwyd dros dro awyr agored newydd sbon, yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill eleni ac yn rhoi hwb pellach i enw da Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru.

DARLLENWCH FWY

Y Lle i Aros

Buom yn siarad ag Alice Anthony am ddadorchuddio 39 John Street, chwaer eiddo newydd i 19 Heol Mary, sydd yng nghanol Porthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stiwdio Sunshine

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Pum syniad dyddiad annheg i ennill eu calon y Dydd Sant Ffolant hwn

DARLLENWCH FWY
' Eton Mess ' yn doc side bar

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Wedi'i gydnabod fel un o fannau poblogaidd syrffio'r DU, wedi'i addurno ar gyfer ei thraethau tywodlyd hir ac Elvis Fest byd-enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Ble i fwynhau'r arhosiad Nadoligaidd eithaf yn Sir Pen-y-bont

Chwilio am rywle i fynd i ffwrdd ar gyfer tymor yr ŵyl? O siopa Nadolig unigryw i rai o brydau Nadolig gorau Cymru, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig detholiad o arosiadau sbâr i bob ymwelydd. Er mwyn lleihau eich dewis, rydym wedi cynnig detholiad o syniadau i'ch helpu i fwynhau arhosiad Nadoligaidd.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o ffrindiau yn cerdded ar lwybr arfordir Cymru

Cartref a'r Trefedigaethau

Mae home and Colonit yn delicatessen sydd wedi ennill gwobrau ac yn gweini cacennau Cymreig ffres, bara cartref a nwyddau wedi'u mewnforio'n flasus. O bwysigrwydd gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, buom yn siarad â pherchennog Stuart ynglŷn â meithrin cyffro ynghylch bwydydd coeth ym Mhorthcawl.

DARLLENWCH FWY
Stuart yn cael ei ladd Vaughan

Y canllaw mawr i ramant ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae rhosynnau'n goch, mae fioledau'n las, os ydych chi wedi rhedeg allan o ystumiau rhamantus, mae'r blog hwn i chi. Dyma'r adeg fwyaf rhamantus o'r flwyddyn ond yn aml gall fod yn anodd dod o hyd i ffyrdd newydd o ddangos i rywun rydych chi'n gofalu amdano.

DARLLENWCH FWY
Cwpl o oedolion yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl