Cwm Ogwr

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Cwm Ogwr

Eich Canllaw: Cwm Ogwr

Archwiliwch dreftadaeth leol, diwylliant o'r gymuned swynol a harddwch naturiol anhygoel - treuliwch ddiwrnod yn archwilio Cwm Ogwr gyda'r ganolfan a'r llwybr Treftadaeth NEWYDD.

DARLLENWCH FWY
Ffordd droellog yng Nghwm Ogwr

Teithiau cerdded a Lles ar draws Pen-y-bont

Mae'n bryd ysgwyd y tinsel, camu allan, a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda 6 o deithiau cerdded syfrdanol gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Profwyd bod cerdded yn gwella lles corfforol a meddyliol: Beth yn union sydd ei angen arnoch ar ôl straen y Nadolig.

DARLLENWCH FWY
Cwpl yn cerdded ar hyd y traeth

Sut i dreulio'r daith wersylla eithaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr/Eira Edwards, Our Welsh

O fis Ebrill i fis Hydref mae ein safle Gwersylla a Charafanau Cymraeg yn hafan i feicwyr, cerddwyr ac anturiaethwyr awyr agored. Wedi'i leoli ar fferm ddefaid sy'n gweithio, gyda'r arfordir yn daith fer i ffwrdd, mae cae yma yn darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer archwilio uchafbwyntiau awyr agored sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Eira Edwards o'n sefyll yn y Gymraeg mewn drws agored

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl