Gwarchodfeydd Natur

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwarchodfa Natur Cynffig

Pen-y-bont ar Ogwr yn ei Blod

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gydag Arwyddion Cyntaf y Gwanwyn

DARLLENWCH FWY
Cennin Pedr

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Yr ardal brydferth hon yw un o brif warchodfeydd y DU sy'n cynnwys twyni tywod, ac mae'n rhan o'r system dwyni tywod weithgar fwyaf yn Ewrop.

DARLLENWCH FWY
Coeden ym mhwll Cynffig

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Y cyfrinachau y tu ôl i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn y byd

Yn gartref i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn Ewrop, mae Gwarchodfa Natur Cynffig yn destun llawer o gariad, gofal a sylw. Y dyn y tu ôl i'r cyfan yw David Carrington, rheolwr a chefnogwr gydol oes y warchodfa. Mae'n ymddangos na all hyd yn oed diwrnod glawog chwalu cariad David at ei waith ac fel...

DARLLENWCH FWY
Gwarchodfa Natur Cynffig

Pump o anturiaethau epig diwedd yr haf ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau antur mwyaf De Cymru. O reidio'r tonnau cyson agosaf i Lundain, i benio dros dwyt ail uchaf Ewrop, dyma bum ffordd o fwynhau antur weithredol ym Mhorthcawl - a gorffen eich haf gyda bang.

DARLLENWCH FWY
Surfer mewn siwt wlyb cerdded tuag at y môr gyda Bwrdd mewn llaw

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl