Gwarchodfeydd Natur

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwarchodfa Natur Cynffig

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Yr ardal brydferth hon yw un o brif warchodfeydd y DU sy'n cynnwys twyni tywod, ac mae'n rhan o'r system dwyni tywod weithgar fwyaf yn Ewrop.

DARLLENWCH FWY
Coeden ym mhwll Cynffig

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd ond hefyd dechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles pen-y-bont ar Ogwr. O asents twyni tywod sy'n llosgi ar y goes i liniaru straen-lleddfu'r warchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddarganfod eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe baem yn gallu dylunio penwythnos yr haf, byddai celf, Gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, dyna'n union y mae Gŵyl boutique newydd Merthyr mawr wedi'i wneud. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern ...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Y cyfrinachau y tu ôl i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn y byd

Yn gartref i un o'r systemau twyni tywod mwyaf trawiadol yn Ewrop, mae Gwarchodfa Natur Cynffig yn destun llawer o gariad, gofal a sylw. Y dyn tu ôl i'r cyfan yw David Carrington, rheolwr a chefnogwr oes y Warchodfa. Mae'n ymddangos nad yw hyd yn oed diwrnod glawog yn gallu dispell wrth gariad David at ei waith ac fel ...

DARLLENWCH FWY
Gwarchodfa Natur Cynffig

Pump o anturiaethau epig diwedd yr haf ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau antur mwyaf De Cymru. O reidio'r tonnau cyson agosaf i Lundain, i fatio dros ail dwyni uchaf Ewrop, Dyma bum ffordd o fwynhau antur ym Mhorthcawl-a gorffen eich haf gyda Bang.

DARLLENWCH FWY
Surfer mewn siwt wlyb cerdded tuag at y môr gyda Bwrdd mewn llaw

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl