Traethau

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Southerndown, Pen-y-bont ar Ogwr, y DU - Carl Jorgensen

Cyfarth o fariau i draethau: Mannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cŵn yr haf yma

Gyda'r newyddion y bydd y Dogs Trust yn ymestyn ei Llwybr Cŵn gyda Snoopy ac yn mynd am dro i Borthcawl yn 2022, does fawr o amheuaeth bellach mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer anturiaethau arfordirol gyda'ch ffrindiau pedair coes.

DARLLENWCH FWY
Snoopi ym Mae Rest Bay

Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn y gaeaf hwn....

Mae'r gaeaf yn amser gwych i godi allan a mwynhau rhai teithiau cerdded gyda'ch ffrind pedair coes. Nid oes unrhyw gyfyngiadau yr adeg yma o'r flwyddyn felly gallwch archwilio holl draethau Sir Pen-y-bont ar Ogwr cyn stopio yn un o'n siopau coffi gwych am de neu goffi i'ch cynhesu.

DARLLENWCH FWY
Adalw aur

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Ewch i Rest Bay. Wedyn.

Mae'n annaearol o dawel yn Rest Bay. Mae'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr newydd, a lansiwyd dim ond chwe mis yn ôl, yn edrych dros draeth Baner Las Rest Bay ym Mhorthcawl, a phan fydd yn ddiogel, bydd yn agor ei ddrysau eto er mwyn darparu'r sylfaen berffaith i'r rhai sy'n chwilio am antur ac yn awyddus i flasu gweithgareddau awyr agored De Cymru.

DARLLENWCH FWY
Canolfan chwaraeon dŵr

Reidio tonnau Cymru gyda chanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl gwerth £1.5m

Gwnewch sblash gyda gweithgareddau antur sy'n gollwng adrenalin yng nghanolfan chwaraeon dŵr £1.5m Porthcawl sydd newydd ei dadorchuddio.

DARLLENWCH FWY
Y ganolfan chwaraeon dwr ggwrando yn yr haul

Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn yr haf hwn...

Nid oes ar unrhyw deulu eisiau gadael eu cyfaill pedair coes yn y Tŷ cŵn yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai lleol swynol, caffis a thraethau gwych, Sir Pen-y-bont yw'r gwesteiwr delfrydol ar gyfer cyrchfannau sy'n gyfeillgar i gŵn.

DARLLENWCH FWY
Adwedd euraid ar lan môr Porthcawl

Sut y daeth Porthcawl yn un o gyrchfannau gwyliau wrth y lan gorau'r DU

Mae'n cael ei ystyried yn un o'r cyrchfannau syrffio gorau yng Nghymru, yn gartref i un o gyrsiau golff uchaf y DU ac yn baradwys i wneuthurwyr gwyliau. Yr haf hwn, bydd Rest Bay ym Mhorthcawl yn lansio ei ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon.

DARLLENWCH FWY
Bwrdd arddangos hanes Porthcawl

Chwe rheswm y mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn berffaith ar gyfer seibiant lles

Anghofiwch benderfyniadau mis Ionawr, mae digon o ffyrdd o gadw'n iach drwy gydol y flwyddyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ioga ar y traeth i'r grefft o botsio, dyma pam y dylech ddiffodd eich straen a mwynhau penwythnos lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2019.

DARLLENWCH FWY
Syrffwyr yn cerdded gyda Bwrdd wrth law wrth i'r haul ei gosod dros y cefnfor y tu ôl iddynt

Arwyr yr arfordir y tu ôl i Nofiad Dydd Nadolig Porthcawl nofio: cyfweliad gyda Lucy Jones

Yn ei 51fed blwyddyn, disgwylir i nofio bore Nadolig Porthcawl ddenu mwy o gyfranogwyr nag erioed. Wedi codi dros £100,000 ar gyfer elusen dros y blynyddoedd, gyda miloedd yn dod i'r digwyddiad bob blwyddyn, mae gan y dip Nadoligaidd lawer i'w fyw. Buom yn siarad â Lucy Jones, Ysgrifennydd y br

DARLLENWCH FWY
Hen ffotograff o res o nofwyr yn barod i redeg i'r môr ar ddydd Nadolig

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl