Heb ganfod eitemau.

Cerdded

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir Cymru

Deg rheswm dros gynllunio seibiant bach yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

P'un a ydych chi'n cynllunio staycation y flwyddyn nesaf, neu'n chwilio am benwythnos gaeaf i ffwrdd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan gyffrous drwy gydol y flwyddyn i bob math o fforiwr! Cyfuniad perffaith o natur, hanes, antur a bwyd a diod blasus!

DARLLENWCH FWY

Llwybrau Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gwnewch eleni am ddod o hyd i drysorau anghofiedig, cofleidio teithiau o'r synhwyrau a gwneud atgofion ar hyd llwybrau o amgylch atyniadau, gweithgareddau, tirluniau ac arfordiroedd.

DARLLENWCH FWY
Pont Dipio Merthyr Mawr

Ymwelwch â Phen-y-bont ar Ogwr am weithgareddau cyfeillgar i gŵn yn ystod hanner tymor

Mae hanner tymor bob amser yn gyfle gwych am ychydig o amser o safon gyda'r plant, ond pan fyddwn yn cynllunio diwrnod mawr allan i gadw'r rhai bach yn brysur, yn aml mae'n rhaid i ni adael ein ffrindiau pedair coes gartref. Edrychwch ar ein prif ddewis ar gyfer gweithgareddau hanner tymor sy'n addas i gŵn a lleoedd i ymweld â nhw!

DARLLENWCH FWY
Ci a pherchennog yn eistedd wrth fainc yn cael coffi

Teithiau Cerdded y Gaeaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Weithiau, y cyfan sydd ei angen arnoch yw newid mewn golygfeydd. Archwiliwch y gorau o Sir Pen-y-bont ar Ogwr ar droed. Rhowch gynnig ar un o'r tair gem gudd uchaf hyn.

DARLLENWCH FWY
Pont Dipio Merthyr Mawr

Cyfarth o fariau i draethau: Mannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cŵn yr haf yma

Gyda'r newyddion y bydd y Dogs Trust yn ymestyn ei Llwybr Cŵn gyda Snoopy ac yn mynd am dro i Borthcawl yn 2022, does fawr o amheuaeth bellach mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer anturiaethau arfordirol gyda'ch ffrindiau pedair coes.

DARLLENWCH FWY
Snoopi ym Mae Rest Bay

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Eich Canllaw: Cwm Ogwr

Archwiliwch dreftadaeth leol, diwylliant o'r gymuned swynol a harddwch naturiol anhygoel - treuliwch ddiwrnod yn archwilio Cwm Ogwr gyda'r ganolfan a'r llwybr Treftadaeth NEWYDD.

DARLLENWCH FWY
Ffordd droellog yng Nghwm Ogwr

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Teithiau cerdded a Lles ar draws Pen-y-bont

Mae'n bryd ysgwyd y tinsel, camu allan, a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda 6 o deithiau cerdded syfrdanol gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Profwyd bod cerdded yn gwella lles corfforol a meddyliol: Beth yn union sydd ei angen arnoch ar ôl straen y Nadolig.

DARLLENWCH FWY
Cwpl yn cerdded ar hyd y traeth

Dilynwch ni ar Instagram @VisitBridgend

Cymerwch i mewn i'r sparkle y tymor wrth i chi siopa yn @mcarthurglenbridgend! ✨

Fel arfer, mae'r addurniadau Nadolig yn edrych yn anhygoel, ac yn ystod mis Rhagfyr mae rhai gweithgareddau a pherfformiadau hudolus i'w mwynhau 🎀

🎅 Amser Stori gyda Santa
✉️ Postio llythyr at Siôn Corn
🎄 Y goeden ddymuno
🎼 Cerddoriaeth fyw
📸 Ardaloedd hunlun yr ŵyl

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #Christmas #Christmasshopping #shopping #mcarthurglenCymerwch i mewn i'r sparkle y tymor wrth i chi siopa yn @mcarthurglenbridgend! ✨

Fel arfer, mae'r addurniadau Nadolig yn edrych yn anhygoel, ac yn ystod mis Rhagfyr mae rhai gweithgareddau a pherfformiadau hudolus i'w mwynhau 🎀

🎅 Amser Stori gyda Santa
✉️ Postio llythyr at Siôn Corn
🎄 Y goeden ddymuno
🎼 Cerddoriaeth fyw
📸 Ardaloedd hunlun yr ŵyl

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #Christmas #Christmasshopping #shopping #mcarthurglen
Y penwythnos hwn bydd y @merthyrmawrpuddingrace eiconig a drefnwyd gan y Bracla Harriers yn dychwelyd - digwyddiad nodedig yng nghalendr rhedeg De Cymru! 👟

Mae'r cwrs chwe milltir yn cynnwys twyni tywod enfawr a golygfeydd gwych! 

Peidiwch ag anghofio ein tagio os ydych chi'n cymryd rhan! 

📷 @jamesianstroud 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #running #runners #runninglife #runningcommunityY penwythnos hwn bydd y @merthyrmawrpuddingrace eiconig a drefnwyd gan y Bracla Harriers yn dychwelyd - digwyddiad nodedig yng nghalendr rhedeg De Cymru! 👟

Mae'r cwrs chwe milltir yn cynnwys twyni tywod enfawr a golygfeydd gwych! 

Peidiwch ag anghofio ein tagio os ydych chi'n cymryd rhan! 

📷 @jamesianstroud 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #running #runners #runninglife #runningcommunity
Machlud haul syfrdanol, golff o'r radd flaenaf, gwestai moethus a mannau naturiol hardd - dim ond rhai o'r pethau i'w disgwyl pan fyddwch chi'n ymweld â Sir Pen-y-bont ar Ogwr! 🌅

Gweld mwy o resymau dros drefnu taith yn ein blog diweddaraf! Cyswllt yn Bio 🔗

📷 @davespencer81
📷 @pandkgc
📷 @courtcolmanmanorhotel
📷 @matthew_explores

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #travel #uktravel #ukbreaks #sunsets #ukhotels #golfMachlud haul syfrdanol, golff o'r radd flaenaf, gwestai moethus a mannau naturiol hardd - dim ond rhai o'r pethau i'w disgwyl pan fyddwch chi'n ymweld â Sir Pen-y-bont ar Ogwr! 🌅

Gweld mwy o resymau dros drefnu taith yn ein blog diweddaraf! Cyswllt yn Bio 🔗

📷 @davespencer81
📷 @pandkgc
📷 @courtcolmanmanorhotel
📷 @matthew_explores

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #travel #uktravel #ukbreaks #sunsets #ukhotels #golf
Rhannwch eiliad gyda'r môr... 🌊

Rydym wrth ein bodd â'r golygfeydd naturiol a'r machlud haul y gellir eu mwynhau ar ein harfordir anhygoel!

📷 @walesandtheworld

📍 Traeth Sker

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #sunsets #beachlife #ocean #nature #travelRhannwch eiliad gyda'r môr... 🌊

Rydym wrth ein bodd â'r golygfeydd naturiol a'r machlud haul y gellir eu mwynhau ar ein harfordir anhygoel!

📷 @walesandtheworld

📍 Traeth Sker

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #sunsets #beachlife #ocean #nature #travel
Gwledd yr ŵyl mewn lleoliad hudol... 🎄

Clywch i fyny gan y tân i fwynhau te prynhawn yn y @coedymwstwrhotel - wedi'i osod yng nghefn gwlad delfrydol Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac yn llawn swyn Nadolig! 🎁

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #afternoontea #christmas #countryside #countryhotelGwledd yr ŵyl mewn lleoliad hudol... 🎄

Clywch i fyny gan y tân i fwynhau te prynhawn yn y @coedymwstwrhotel - wedi'i osod yng nghefn gwlad delfrydol Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac yn llawn swyn Nadolig! 🎁

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #afternoontea #christmas #countryside #countryhotel
Gyda chyrsiau o'r radd flaenaf a golygfeydd o'r radd flaenaf, rydych chi'n cael eich difetha am ddewis o leoliadau golff gwych yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

👉 @royal_porthcawl 
👉 @coed_y_mwstwr_gc 
👉 @maesteggolfclub 
👉 @pandkgc 
👉 @grovegolfclub 
👉 @bridgendgolf 

Digon i wneud i chi aros ychydig, onid ydych chi'n meddwl? 🏌️

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfingGyda chyrsiau o'r radd flaenaf a golygfeydd o'r radd flaenaf, rydych chi'n cael eich difetha am ddewis o leoliadau golff gwych yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

👉 @royal_porthcawl 
👉 @coed_y_mwstwr_gc 
👉 @maesteggolfclub 
👉 @pandkgc 
👉 @grovegolfclub 
👉 @bridgendgolf 

Digon i wneud i chi aros ychydig, onid ydych chi'n meddwl? 🏌️

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfing
Mae pawb yn caru cymdogion da!

Ar y ffin rhwng Sir Pen-y-bont ar Ogwr a'r Fro - mae Afon Ogwr yn llifo i'r cefnfor ym Merthyr Mawr ac Aberogwr - y ddau le hyfryd i'w harchwilio! 🌊

📷 @laurathomastextiles

#VisitBridgend #VisitTheVale #VisitWales #FindYourEpic #bridgendcounty #valeofglamorgan #ogmoreriver #ogmorebysea #merthyrmawr #borders #riversMae pawb yn caru cymdogion da!

Ar y ffin rhwng Sir Pen-y-bont ar Ogwr a'r Fro - mae Afon Ogwr yn llifo i'r cefnfor ym Merthyr Mawr ac Aberogwr - y ddau le hyfryd i'w harchwilio! 🌊

📷 @laurathomastextiles

#VisitBridgend #VisitTheVale #VisitWales #FindYourEpic #bridgendcounty #valeofglamorgan #ogmoreriver #ogmorebysea #merthyrmawr #borders #rivers
Archwiliwch drysorau hynafol a gymerwyd drosodd gan y tir! 🏰

Ar un adeg yn gaer ganoloesol fawreddog, mae Castell Cynffig bellach o dan gannoedd o flynyddoedd o dandyfiant naturiol, gyda'r gorthwr yn dal i fod yn weladwy oddi uchod. 🌿

Yn yr un ardal fe welwch @kenfignaturereserve - ardal wirioneddol ryfeddol sy'n cyfuno hanes, natur a harddwch golygfaol ein harfordir! 🌊

📽️ @its_me_wandering_rjt

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #castles #history #hiddentreasure #welshhistoryArchwiliwch drysorau hynafol a gymerwyd drosodd gan y tir! 🏰

Ar un adeg yn gaer ganoloesol fawreddog, mae Castell Cynffig bellach o dan gannoedd o flynyddoedd o dandyfiant naturiol, gyda'r gorthwr yn dal i fod yn weladwy oddi uchod. 🌿

Yn yr un ardal fe welwch @kenfignaturereserve - ardal wirioneddol ryfeddol sy'n cyfuno hanes, natur a harddwch golygfaol ein harfordir! 🌊

📽️ @its_me_wandering_rjt

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #castles #history #hiddentreasure #welshhistory
Rolling Hills sy'n gwneud i chi deimlo'n gartrefol ... 🏴

Pa mor dda yw'r golygfeydd hyn o @wales.cottage_canerbachlodge - encil gwledig wedi'i leoli mewn tir fferm hardd! 🐄

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #countryside #farmland #uktravel #ruralretreatsRolling Hills sy'n gwneud i chi deimlo'n gartrefol ... 🏴

Pa mor dda yw'r golygfeydd hyn o @wales.cottage_canerbachlodge - encil gwledig wedi'i leoli mewn tir fferm hardd! 🐄

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #countryside #farmland #uktravel #ruralretreats
Darganfyddwch 800 mlynedd o hanes yr hen fyd! 🏰

Dim ond taith gerdded fer o Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, edrychwch ar adfeilion y castell yn Newcastle - gyda'i ddrws Normanaidd trawiadol, a gedwir mewn hanes ers y 12fed ganrif.

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #castles #welshcastles #history #welshhistoryDarganfyddwch 800 mlynedd o hanes yr hen fyd! 🏰

Dim ond taith gerdded fer o Ganol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, edrychwch ar adfeilion y castell yn Newcastle - gyda'i ddrws Normanaidd trawiadol, a gedwir mewn hanes ers y 12fed ganrif.

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #castles #welshcastles #history #welshhistory