Heb ganfod eitemau.

Cerdded

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir Cymru

Archwilio Heol Fawr Morgannwg: Siwrnai Olygfaol drwy Dde Cymru

Yn rhychwantu pum sir o dirweddau hardd yn Ne Cymru, mae Ffordd Fawr Morgannwg yn rhwydwaith o lwybrau ceffylau a llwybrau beicio, sy'n cynnig teithiau sy'n gyfoeth o hanes, harddwch naturiol, a swyn Cymreig.

DARLLENWCH FWY
Golygfa banoramig o fynyddoedd a'r dyffrynnoedd islaw

Dewch o hyd i'ch dihangfa berffaith gydag encil lles yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Os ydych chi'n cofleidio byw yn iach yn y Flwyddyn Newydd fel y mae llawer ohonom ni ar ddechrau mis Ionawr, gallai Sir Pen-y-bont ar Ogwr fod yn gyrchfan berffaith i chi ymlacio, gorffwyso a dechrau o'r newydd ar gyfer 2024! O brofiadau sba heddychlon i weithgareddau awyr agored i'ch bywiogi chi, fe ddewch chi o hyd i ffyrdd gwych o roi hwb i'ch lles...

DARLLENWCH FWY
Grŵp o bobl yn nofio yn y môr

Treuliwch Nadolig hudolus yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

P'un a ydych chi'n chwilio am brofiadau siopa hudolus, digwyddiadau Nadoligaidd sy'n cynhesu'r galon neu fwyd a diod tymhorol blasus - Sir Pen-y-bont yw'r gyrchfan berffaith i greu atgofion bythgofiadwy o'r Nadolig!

DARLLENWCH FWY
Mae Siôn Corn yn adrodd straeon yn McTArthur Glen Designer Outlet

Deg rheswm dros gynllunio seibiant bach yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

P'un a ydych chi'n cynllunio staycation y flwyddyn nesaf, neu'n chwilio am benwythnos gaeaf i ffwrdd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan gyffrous drwy gydol y flwyddyn i bob math o fforiwr! Cyfuniad perffaith o natur, hanes, antur a bwyd a diod blasus!

DARLLENWCH FWY

Llwybrau Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gwnewch eleni am ddod o hyd i drysorau anghofiedig, cofleidio teithiau o'r synhwyrau a gwneud atgofion ar hyd llwybrau o amgylch atyniadau, gweithgareddau, tirluniau ac arfordiroedd.

DARLLENWCH FWY
Pont Dipio Merthyr Mawr

Ymwelwch â Phen-y-bont ar Ogwr am weithgareddau cyfeillgar i gŵn yn ystod hanner tymor

Mae hanner tymor bob amser yn gyfle gwych am ychydig o amser o safon gyda'r plant, ond pan fyddwn yn cynllunio diwrnod mawr allan i gadw'r rhai bach yn brysur, yn aml mae'n rhaid i ni adael ein ffrindiau pedair coes gartref. Edrychwch ar ein prif ddewis ar gyfer gweithgareddau hanner tymor sy'n addas i gŵn a lleoedd i ymweld â nhw!

DARLLENWCH FWY
Ci a pherchennog yn eistedd wrth fainc yn cael coffi

Teithiau Cerdded y Gaeaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Weithiau, y cyfan sydd ei angen arnoch yw newid mewn golygfeydd. Archwiliwch y gorau o Sir Pen-y-bont ar Ogwr ar droed. Rhowch gynnig ar un o'r tair gem gudd uchaf hyn.

DARLLENWCH FWY
Pont Dipio Merthyr Mawr

Cyfarth o fariau i draethau: Mannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer cŵn yr haf yma

Gyda'r newyddion y bydd y Dogs Trust yn ymestyn ei Llwybr Cŵn gyda Snoopy ac yn mynd am dro i Borthcawl yn 2022, does fawr o amheuaeth bellach mai Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer anturiaethau arfordirol gyda'ch ffrindiau pedair coes.

DARLLENWCH FWY
Snoopi ym Mae Rest Bay

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Canllaw lleol i Langynwyd

Wedi'i guddio o fewn Dyffryn ysgubol Llynfi, mae pentref canoloesol Llangynwyd yn gwneud y sylfaen berffaith ar gyfer gwyliau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn gynharach y mis hwn, buom yn siarad â Jo o Ffermdy Pentre i greu canllaw lleol Ultimate i Llangynwyd.

DARLLENWCH FWY

Dilynwch ni ar Instagram @VisitBridgend

Ydych chi'n ymuno â ni y penwythnos yma yn BeachFest? 🏖️🚣

Paratowch ar gyfer penwythnos cyfan o chwaraeon traeth, cychod, gweithgareddau teuluol, adloniant, stondinau a dychwelyd Gŵyl Achub @porthcawlrnli ddydd Sul ym Mhorthcawl!

Dwylo i fyny pwy sy'n gyffrous? 🙋

📷 @tomtakesphotos 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachFestPorthcawl #BeachFest #Porthcawl #Beachsports #seasidetown #beachlife #rescuefestporthcawlYdych chi'n ymuno â ni y penwythnos yma yn BeachFest? 🏖️🚣

Paratowch ar gyfer penwythnos cyfan o chwaraeon traeth, cychod, gweithgareddau teuluol, adloniant, stondinau a dychwelyd Gŵyl Achub @porthcawlrnli ddydd Sul ym Mhorthcawl!

Dwylo i fyny pwy sy'n gyffrous? 🙋

📷 @tomtakesphotos 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachFestPorthcawl #BeachFest #Porthcawl #Beachsports #seasidetown #beachlife #rescuefestporthcawl
Pan fydd yr amodau'n iawn ac mae'r lleoliad yn berffaith, gallwch ymgolli yn y foment a dim ond chi, eich bwrdd a'r môr! 🌊

Colli'ch hun yn rhai o'r syrffio gorau sydd gan y DU i'w gynnig, ar hyd arfordir trawiadol Porthcawl. 🏄

📸 @mountain_lifephotographer

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #watersports #watersportswales #activitiessouthwales #summerfunwales #summer #surfingpro #surfingbeginner #surfschools #learntosurf #surf #surflife #surfphotography #surfinguk #uksurfing #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastlinePan fydd yr amodau'n iawn ac mae'r lleoliad yn berffaith, gallwch ymgolli yn y foment a dim ond chi, eich bwrdd a'r môr! 🌊

Colli'ch hun yn rhai o'r syrffio gorau sydd gan y DU i'w gynnig, ar hyd arfordir trawiadol Porthcawl. 🏄

📸 @mountain_lifephotographer

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #watersports #watersportswales #activitiessouthwales #summerfunwales #summer #surfingpro #surfingbeginner #surfschools #learntosurf #surf #surflife #surfphotography #surfinguk #uksurfing #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastline
🌊 Mae penwythnos MAWR yn taro Porthcawl y mis hwn, pan fydd #BeachFest a #RescueFest yr RNLI yn cyrraedd ar ei lannau ddydd Sadwrn 15fed a dydd Sul 16 Mehefin. 🏖️ 🛟

Bydd y penwythnos llawn cyffro yn llawn o chwaraeon traeth elitaidd, arddangosiadau bad achub epig, a gweithgareddau teuluol diddiwedd, arddangosiadau ac adloniant. 🎪 🏏🚤 🚒

Bydd cyfleoedd dirifedi i gymryd rhan, o weithdai syrcas @organisedkaosyouthcircus i @fireballbvb cystadlaethau pêl-foli traeth, ac ennill eich streipiau fel Gwarcheidwad Rockpool gyda @beachacademywales

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #Beachfest #BeachfestPorthcawl #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastline #beachsports #watersports #rnli #rnlilifeboat #lifeboat🌊 Mae penwythnos MAWR yn taro Porthcawl y mis hwn, pan fydd #BeachFest a #RescueFest yr RNLI yn cyrraedd ar ei lannau ddydd Sadwrn 15fed a dydd Sul 16 Mehefin. 🏖️ 🛟

Bydd y penwythnos llawn cyffro yn llawn o chwaraeon traeth elitaidd, arddangosiadau bad achub epig, a gweithgareddau teuluol diddiwedd, arddangosiadau ac adloniant. 🎪 🏏🚤 🚒

Bydd cyfleoedd dirifedi i gymryd rhan, o weithdai syrcas @organisedkaosyouthcircus i @fireballbvb cystadlaethau pêl-foli traeth, ac ennill eich streipiau fel Gwarcheidwad Rockpool gyda @beachacademywales

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #Beachfest #BeachfestPorthcawl #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastline #beachsports #watersports #rnli #rnlilifeboat #lifeboat
Does dim byd tebyg i gofleidiad garw y dirwedd wrth i chi fentro i gymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 🥰

Mae myrdd o lwybrau ar draws tri chymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn aros i'ch croesawu. A gyda golygfeydd anhygoel di-ri fel yr un yma yng Nghwm Ogwr, beth ydych chi'n aros amdano? 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #ogmorevalley #valleys #landscapes #landscapephotography #discoverwales #explorewales #welshmountains #walesbytrailsDoes dim byd tebyg i gofleidiad garw y dirwedd wrth i chi fentro i gymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 🥰

Mae myrdd o lwybrau ar draws tri chymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn aros i'ch croesawu. A gyda golygfeydd anhygoel di-ri fel yr un yma yng Nghwm Ogwr, beth ydych chi'n aros amdano? 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #ogmorevalley #valleys #landscapes #landscapephotography #discoverwales #explorewales #welshmountains #walesbytrails
Ailgysylltu â byd natur wrth i @betweenthetreesfestival ddychwelyd i @candlestonwoods yr haf hwn. 🌳

Wedi'i wreiddio ym myd natur a gwyddoniaeth, mae'r ŵyl yn cyfuno cerddoriaeth werin indie, celf a gair llafar, sydd ynghyd â'i lleoliad coetir hudolus yn ei gosod ar wahân fel un o'r gwyliau mwyaf unigryw a difyr y bydd y DU yn ei weld yr haf ☀️ hwn.

Tocynnau ar gael yn: betweenthetrees.co.uk

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #betweenthetrees #festivalseason #festivalvibes #outdoorsy #ecofriendlyfestival #betweenthetreesfestival #discoverwales #waleshiddengems #visitsouthwales #festivalAilgysylltu â byd natur wrth i @betweenthetreesfestival ddychwelyd i @candlestonwoods yr haf hwn. 🌳

Wedi'i wreiddio ym myd natur a gwyddoniaeth, mae'r ŵyl yn cyfuno cerddoriaeth werin indie, celf a gair llafar, sydd ynghyd â'i lleoliad coetir hudolus yn ei gosod ar wahân fel un o'r gwyliau mwyaf unigryw a difyr y bydd y DU yn ei weld yr haf ☀️ hwn.

Tocynnau ar gael yn: betweenthetrees.co.uk

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #betweenthetrees #festivalseason #festivalvibes #outdoorsy #ecofriendlyfestival #betweenthetreesfestival #discoverwales #waleshiddengems #visitsouthwales #festival
🌊 Byddwch yn barod i blymio i benwythnos llawn cyffro pan fydd Porthcawl yn croesawu #BeachFest a #RescueFest y @rnli ym mis Mehefin! 🏖

Ar ddydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Mehefin, disgwyliwch benwythnos epig o chwaraeon traeth, arddangosiadau bad achub, gweithgareddau teuluol, arddangosiadau, adloniant a hwyl ddiddiwedd! 🚣‍♀️

Gallwch hefyd wylio #TheWaverley, stemar padlo olaf y byd, yn morio i Borthcawl i fynd â theithwyr dydd ar draws Môr Hafren ar ddydd Sadwrn 15fed! 🛳

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachfestPorthcawl #rnli #porthcawl #porthcawlrnli🌊 Byddwch yn barod i blymio i benwythnos llawn cyffro pan fydd Porthcawl yn croesawu #BeachFest a #RescueFest y @rnli ym mis Mehefin! 🏖

Ar ddydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Mehefin, disgwyliwch benwythnos epig o chwaraeon traeth, arddangosiadau bad achub, gweithgareddau teuluol, arddangosiadau, adloniant a hwyl ddiddiwedd! 🚣‍♀️

Gallwch hefyd wylio #TheWaverley, stemar padlo olaf y byd, yn morio i Borthcawl i fynd â theithwyr dydd ar draws Môr Hafren ar ddydd Sadwrn 15fed! 🛳

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachfestPorthcawl #rnli #porthcawl #porthcawlrnli
🌼🐝 Dewch i fyny yn agos at fyd natur ym mhrofiad gwenyn newydd y @coedymwstwrhotel! 

🐝🌼 Camwch i fyd o gyffro llawn bwrlwm wrth i chi ddysgu am y creaduriaid diddorol hyn a'u rôl hanfodol yn ein hecosystem. Archebwch eich profiad nawr a byddwch yn barod i gael eich synnu! 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeeExperience #NatureLovers #busybees #bees #honey🌼🐝 Dewch i fyny yn agos at fyd natur ym mhrofiad gwenyn newydd y @coedymwstwrhotel! 

🐝🌼 Camwch i fyd o gyffro llawn bwrlwm wrth i chi ddysgu am y creaduriaid diddorol hyn a'u rôl hanfodol yn ein hecosystem. Archebwch eich profiad nawr a byddwch yn barod i gael eich synnu! 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeeExperience #NatureLovers #busybees #bees #honey
Gyda'i ecosystem unigryw o dwyni a gwlyptiroedd, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn fan poblogaidd gyda cherddwyr cŵn ac mae'n amlwg gweld pam. 🐾

Mae'n rhaid bod 101 o lefydd neu fwy lleol sy'n cael eu pawfect ar gyfer taith gerdded golygfaol gyda'ch pooch, ond a yw'r un yma'n cymryd yr awenau? 

Rydyn ni'n gyfeillgar i bedwar coes yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gyda llefydd di-ri i ymweld â nhw, tafarndai a chaffis i stopio heibio, a mannau i aros am eich ci bach. 🐕
 
Felly ymunwch â ni gyda'ch cydymaith blewog ac edrychwch beth sydd gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr i'w gynnig i ffrind gorau dyn. Byddai'n cribela i beidio! 

Ewch i'n linc yn bio am fwy o wybodaeth. 

📷 @storm.winnie23 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walkies #dalmatian #Kenfig #naturereserves #nature #getoutdoors #wildlife #plantlife #walking #walkinginwales #ukwalking #hikebritain #naturelovers #naturegram #naturephotography #naturewalks #walkingwales #walkingbritain #walesbytailsGyda'i ecosystem unigryw o dwyni a gwlyptiroedd, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn fan poblogaidd gyda cherddwyr cŵn ac mae'n amlwg gweld pam. 🐾

Mae'n rhaid bod 101 o lefydd neu fwy lleol sy'n cael eu pawfect ar gyfer taith gerdded golygfaol gyda'ch pooch, ond a yw'r un yma'n cymryd yr awenau? 

Rydyn ni'n gyfeillgar i bedwar coes yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gyda llefydd di-ri i ymweld â nhw, tafarndai a chaffis i stopio heibio, a mannau i aros am eich ci bach. 🐕
 
Felly ymunwch â ni gyda'ch cydymaith blewog ac edrychwch beth sydd gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr i'w gynnig i ffrind gorau dyn. Byddai'n cribela i beidio! 

Ewch i'n linc yn bio am fwy o wybodaeth. 

📷 @storm.winnie23 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walkies #dalmatian #Kenfig #naturereserves #nature #getoutdoors #wildlife #plantlife #walking #walkinginwales #ukwalking #hikebritain #naturelovers #naturegram #naturephotography #naturewalks #walkingwales #walkingbritain #walesbytails
Paratowch ar gyfer haf epig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda digwyddiadau awyr agored anhygoel. 🌞

O theatr awyr agored i wyliau cerddorol unigryw a digwyddiadau chwaraeon gwefreiddiol, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau wrth socian yr haul! 🕶️

📍 @betweenthetreesfestival 
📷 @zibacreativeuk 

Edrychwch ar ein blog am fwy o wybodaeth! Cyswllt yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpicParatowch ar gyfer haf epig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda digwyddiadau awyr agored anhygoel. 🌞

O theatr awyr agored i wyliau cerddorol unigryw a digwyddiadau chwaraeon gwefreiddiol, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau wrth socian yr haul! 🕶️

📍 @betweenthetreesfestival 
📷 @zibacreativeuk 

Edrychwch ar ein blog am fwy o wybodaeth! Cyswllt yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic
Beth am hyn i gael golwg adar-llygad ar y cwrs dolenni trawiadol yn @royal_porthcawl ⛳

Gan gynnig golygfeydd syfrdanol o arfordir godidog Porthcawl, mae'n un o'r lleoedd harddaf i chwarae golff yn y wlad. 🏌️

Gyda detholiad o gyrsiau golygfaol ar gael ar gyfer grabs, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn baradwys golffiwr. Lle wyt ti'n mynd gyntaf?  

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golf #golfing #golfstagram #sounds #golfcourses #golfinglife #golflover #golfersofinstagram #PorthcawlBeth am hyn i gael golwg adar-llygad ar y cwrs dolenni trawiadol yn @royal_porthcawl ⛳

Gan gynnig golygfeydd syfrdanol o arfordir godidog Porthcawl, mae'n un o'r lleoedd harddaf i chwarae golff yn y wlad. 🏌️

Gyda detholiad o gyrsiau golygfaol ar gael ar gyfer grabs, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn baradwys golffiwr. Lle wyt ti'n mynd gyntaf?  

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golf #golfing #golfstagram #sounds #golfcourses #golfinglife #golflover #golfersofinstagram #Porthcawl