Môr

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Rest Bay

Yr Arwres Arfordirol Anne Davidson ar pam mai Porthcawl yw'r cyrchfan dysgu awyr agored eithaf

O anturiaethau awyr agored i Ŵyl Elvis Porthcawl, mae arfordir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig digonedd o ddigwyddiadau sy'n ystyriol o deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu i ymgyfarwyddo teuluoedd a phlant â'u hamgylchedd arfordirol.

DARLLENWCH FWY
Anne Davidson yn dangos grŵp o blant yn greaduriaid y môr yn ei llaw

Sut y daeth Porthcawl yn un o gyrchfannau gwyliau wrth y lan gorau'r DU

Mae'n cael ei ystyried yn un o'r cyrchfannau syrffio gorau yng Nghymru, yn gartref i un o gyrsiau golff uchaf y DU ac yn baradwys i wneuthurwyr gwyliau. Yr haf hwn, bydd Rest Bay ym Mhorthcawl yn lansio ei ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon.

DARLLENWCH FWY
Bwrdd arddangos hanes Porthcawl

Chwilota'r arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Sasha Ufnowska

Yn cwmpasu'r arfordir a'r cymoedd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig arlwy amrywiol i archwiliwyr. O chwilio ar hyd yr arfordir i hela garlleg gwyllt yn y goedwig, buom yn siarad â Sasha Ufnowska o Wild Spirit Wales i ddysgu am ochr wyllt wych Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Menyw yn fforio mewn pyllau môr

Yr Arwr Arfordirol Tom Simonds yn trafod Porthcawl, Cychod Pŵer a Sgïau

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw grym- bad? Buom yn siarad â Tom Simonds o Glwb Cychod Pŵer a Sgïo Porthcawl i ddysgu mwy am chwaraeon dŵr modur a sut i'w mwynhau'n ddiogel ym Mhorthcawl. O ddiogelwch yn gyntaf i gymwysterau o amgylch yr arfordir, dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Tom Simonds ar gwch pŵer ar y môr

Y don nesaf o Forluniau mis Medi i gadw llygad amdanynt ym Mhorthcawl

Mae'r haf ymhell o fod drosodd eto, gyda digon o ddigwyddiadau Seascape drwy gydol mis Medi i'ch diddanu ym Mhorthcawl! O'r Fest Ffilm Ocean synhwyrus i'r crynhoad mwyaf yn Ewrop o amhersonolwyr Elvis - byddwch yn teimlo mai dim ond newydd ddechrau y mae'r haf!

DARLLENWCH FWY
Kitsch n Sync

Y Digwyddiadau Morlun i'w disgwyl ym Mhorthcawl y mis hwn

Mae Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd pob oedran i ymuno â'i ddetholiad o ddigwyddiadau glan môr y mis hwn, wrth i ddigwyddiadau morlun Porthcawl a'r Promencelf barhau gydol mis Awst. Gwnewch benwythnos ohono ac archebu i mewn i'n gwersylloedd wedi'u gosod yn ôl, gwestai moethus ac arosiadau hunan-arlwyo.

DARLLENWCH FWY
Kitsch n Sync

Digwyddiadau Morlun Porthcawl y mis hwn

Yn ystod y mis hwn, bydd digwyddiadau anhygoel yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o ddigwyddiadau morlun Porthcawl a'r PromenArt. Dewch i ddarganfod Porthcawl.

DARLLENWCH FWY
Cimwch chwyddadwy enfawr yn cael ei dynnu mewn cart

Gwersi syrffio am ddim yn Rest Bay i ddathlu Diwrnod Syrffio Rhyngwladol

Dydd Sadwrn hwn (16 Mehefin) yw diwrnod syrffio rhyngwladol. Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn sefydlu ei hun yn gyflym fel un o'r lleoedd gorau i syrffio yn y DU.

DARLLENWCH FWY
Tonnau'n chwalu ar y lan

Sut i ddathlu Diwrnod Cefnforoedd y Byd yn Sir Pen-y-bont

2018 yw Blwyddyn y Môr Cymru. Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gallwch brofi anturiaethau arfordirol gwirioneddol epig. A chyda Mehefin 8fed yn nodi Diwrnod Meddiannu'r Byd, diwrnod byd-eang o ddathlu cefnfor a chydweithio, ni fu erioed amser gwell i roi yn ôl i'n traethau hardd.

DARLLENWCH FWY
Syrffwyr yn cerdded yn y môr bas gyda Bwrdd mewn llaw

Angen hyfforddwyr syrffio - treuliwch yr haf hwn ar y traeth!

Wrth fy modd yn syrffio? Awydd treulio'r haf hwn ar y traeth? Mae rhai o brif ddarparwyr gweithgareddau Cymru yn chwilio am hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion i helpu i ddysgu gwersi ar draethau baner Las hardd De Cymru drwy gydol tymor haf 2018.

DARLLENWCH FWY
Surfer mewn wetsuit cerdded tuag at y môr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl