Gwyliau Ysgol

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Rhodfa'r Ddôl ym Mharc Slip

Gweithgareddau hanner tymor mis Hydref gorau

Does dim rhaid i hanner tymor olygu oriau diddiwedd yn sownd y tu mewn i'r tŷ. O chwilio am y creaduriaid môr hudolus o dan dywod Rest Bay i neidio'r diwrnod i ffwrdd ym mharc trampolîn mwyaf Cymru, ewch ati gydag anturiaethau gwyllt ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Golygfa arswyd uwchben Pafiliwn y Grand

Haul, môr a phennau amheus: pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ras 10K Porthcawl ar y penwythnos, gyda mwy na 3,000 o redwyr a chefnogwyr yn mwynhau'r tywydd perffaith, rydym yn gadarn yn y modd haf!

DARLLENWCH FWY
Badau achub ym mlaen môr Porthcawl

Sut i dreulio'r diwrnod pennaf yng nghymoedd Pen-y-bont

Chwilio am ffyrdd o gael y teulu cyfan yn yr awyr agored yr hanner tymor hwn? O gyciau yn y bryniau i lwybrau beicio mynydd epig, mae digon o antur i'w gael yn ein cymoedd gogoneddus.

DARLLENWCH FWY
Dyn yn cerdded drwy'r coed

Digwyddiadau'r Nadolig na fyddwch chi am eu colli ym Mhen-y-bont ar Ogwr y Nadolig hwn

Chwilio am ffyrdd o ddathlu tymor yr ŵyl? O nofio Diwrnod Nadolig mwyaf y DU i rediadau â thedr pwdin, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu'r ddihangfa Nadoligaidd berffaith. Dyma rai o'n piciau Nadoligaidd gorau na fyddwch am eu colli y Nadolig hwn.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o bobl yn rhedeg i'r môr oer

Ein cynghorion gorau ar gyfer diddanu'r plant y mis hwn!

Galw pob rhiant a gofalwr! Gyda Phlant Mewn Angen yn un o uchafbwyntiau ein calendr y mis hwn, rydym yn rhoi'r blog hwn yn gyfan gwbl i blant. O barti pyjama enfawr i antur awyr agored, dyma sut i ddiddanu eich rhai bach, gan helpu i gefnogi plant mewn angen ledled y DU.

DARLLENWCH FWY
Twyni Tywod Merthyr Mawr

Sut i gadw'r teulu cyfan yn brysur yr hanner tymor yma!

Tybed sut y byddwch yn diddanu'r teulu cyfan yr hanner tymor hwn? O lwybrau pwmpen a dangosiadau brawychus, i deithiau cerdded yr Hydref ac arddangosfeydd tân gwyllt, mae digon o weithredu i bawb! Dyma sut y gallwch gadw'r teulu cyfan yn brysur yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yr Hanner Tymor hwn.

DARLLENWCH FWY
Gŵyl Tân a Dŵr Porthcawl

Fyddwch chi ddim eisiau colli'r ŵyl newydd wefreiddiol hon ym Mhorthcawl

Oeddech chi'n gwybod bod Porthcawl yn cynnal gŵyl dân a dŵr newydd sbon yr hanner tymor hwn? Bydd y digwyddiad syfrdanol yn dathlu ysbryd y môr, gyda chyffro fflamio. O ymdrechion record byd, i fwyta tân, dawnsio a jyglo, dyma beth na fyddwch chi eisiau ei golli.

DARLLENWCH FWY
FlameOz

Sut i dreulio'ch penwythnos Gŵyl Banc mis Mai ym Mhen-y-bont

Angen pethau hwyliog i'w gwneud dros benwythnos gŵyl y banc mis Mai? O fwynhau côr y bore bach i fwrw'r traeth, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr ddigonedd o ddigwyddiadau llawn hwyl i wneud y penwythnos yma yn un i'w gofio. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch eich gŵyl banc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Dau blentyn yn rhedeg i'r môr gyda byrddau corff

Sut i gael Pasg mWY arbennig yn Sir Pen-y-bont

Ar yr helfa am bethau hwyliog i'w gwneud y Pasg hwn? Gyda digon o opsiynau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i wyau, byddech yn hoprennau i beidio â'i wario yn y sir! O'r rhost dydd Sul eithaf i lwybr wyau mwyaf wyau Pen-y-bont ar Ogwr, dyma rai o'r ffyrdd gorau o dreulio Pasg cracio ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Wyau Pasg

Sut i dreulio hanner tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont

Nid yw rhieni'n ofni! Efallai fod Hanner Tymor mis Chwefror yn prysur agosáu, ond gyda digon o ddigwyddiadau'n digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ni fyddwch yn sownd am bethau i'w gwneud.

DARLLENWCH FWY
Edrych dros Rest Bay ar ddiwrnod braf o haf

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl