Chwaraeon dŵr

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Padlfyrddio

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Ewch i Rest Bay. Wedyn.

Mae'n annaearol o dawel yn Rest Bay. Mae'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr newydd, a lansiwyd dim ond chwe mis yn ôl, yn edrych dros draeth Baner Las Rest Bay ym Mhorthcawl, a phan fydd yn ddiogel, bydd yn agor ei ddrysau eto er mwyn darparu'r sylfaen berffaith i'r rhai sy'n chwilio am antur ac yn awyddus i flasu gweithgareddau awyr agored De Cymru.

DARLLENWCH FWY
Canolfan chwaraeon dŵr

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Reidio tonnau Cymru gyda chanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl gwerth £1.5m

Gwnewch sblash gyda gweithgareddau antur sy'n gollwng adrenalin yng nghanolfan chwaraeon dŵr £1.5m Porthcawl sydd newydd ei dadorchuddio.

DARLLENWCH FWY
Y ganolfan chwaraeon dwr ggwrando yn yr haul

Sut y daeth Porthcawl yn un o gyrchfannau gwyliau wrth y lan gorau'r DU

Mae'n cael ei ystyried yn un o'r cyrchfannau syrffio gorau yng Nghymru, yn gartref i un o gyrsiau golff uchaf y DU ac yn baradwys i wneuthurwyr gwyliau. Yr haf hwn, bydd Rest Bay ym Mhorthcawl yn lansio ei ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon.

DARLLENWCH FWY
Bwrdd arddangos hanes Porthcawl

Yr Arwr Arfordirol Tom Simonds yn trafod Porthcawl, Cychod Pŵer a Sgïau

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw grym- bad? Buom yn siarad â Tom Simonds o Glwb Cychod Pŵer a Sgïo Porthcawl i ddysgu mwy am chwaraeon dŵr modur a sut i'w mwynhau'n ddiogel ym Mhorthcawl. O ddiogelwch yn gyntaf i gymwysterau o amgylch yr arfordir, dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Tom Simonds ar gwch pŵer ar y môr

Gwersi syrffio am ddim yn Rest Bay i ddathlu Diwrnod Syrffio Rhyngwladol

Dydd Sadwrn hwn (16 Mehefin) yw diwrnod syrffio rhyngwladol. Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn sefydlu ei hun yn gyflym fel un o'r lleoedd gorau i syrffio yn y DU.

DARLLENWCH FWY
Tonnau'n chwalu ar y lan

Angen hyfforddwyr syrffio - treuliwch yr haf hwn ar y traeth!

Wrth fy modd yn syrffio? Awydd treulio'r haf hwn ar y traeth? Mae rhai o brif ddarparwyr gweithgareddau Cymru yn chwilio am hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion i helpu i ddysgu gwersi ar draethau baner Las hardd De Cymru drwy gydol tymor haf 2018.

DARLLENWCH FWY
Surfer mewn wetsuit cerdded tuag at y môr

Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Hugh Murray

Ar gyfer y cyfweliad nesaf yn ein cyfres 'Arwyr Arfordirol' rydym yn siarad â Hugh Murray, perchennog Ysgol Syrffio Porthcawl am sut y sefydlodd ei fusnes arobryn a'r hyn sy'n gwneud Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan syrffio mor unigryw.

DARLLENWCH FWY
Hugh Murray yn gwenu yn gwisgo Hoody

Dyma Flwyddyn y Môr: Canllaw i Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Dyma flwyddyn y môr yng Nghymru. Yn 2018 darganfod profiadau arfordirol epig newydd yn Sir Pen-y-bont. Croeso i Rest Bay, llecyn syrffio sy'n cystadlu yn Ewrop (mae Lonely Planet yn cytuno), ac sy'n un o'r traethau syrffio agosaf i Gaerdydd, Bryste a Llundain hyd yn oed.

DARLLENWCH FWY
Tonnau'r môr yn taro'r creigiau yn Aberogwr

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl