Heb ganfod eitemau.

Helo wrth
Sir Pen-y-bont

Sgrolio i lawr Tudalen
Llun-swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Anfonwch neges atom

Diolch! Mae eich cyflwyniad wedi dod i law!
Wps! Aeth rhywbeth o'i le wrth gyflwyno'r ffurflen.

Ymholiadau Twristiaeth Pen-y-bont

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9:30am i 4pm

Ynglŷn â Chroeso Pen-y-bont

Mae gwefan Croeso Pen-y-bont yn cael ei rhedeg gan Adran yr Economi, Adnoddau Naturiol a Chynaliadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i helpu cefnogi a thyfu economi ymwelwyr y sir. Trwy weithio'n agos gyda Chroeso Cymru a sefydliadau twristiaeth rhanbarthol eraill, ein nod yw codi proffil Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan gwyliau gyda rhinweddau arbennig a chyfleusterau o'r radd flaenaf. Er ein bod yn gwerthfawrogi y manteision economaidd twristiaeth i'r Sir, byddwn bob amser yn gwarchod amgylchedd Pen-y-bont ar Ogwr ac ansawdd bywyd ein trigolion.

Swyddfeydd Cyngor Pen-y-bont