Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn parhau i weithio gyda DAC (Canolfan Hygyrchedd Digidol) i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i gynifer o bobl â phosibl, beth bynnag fo'r dechnoleg neu'r gallu. Hefyd, rydym wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau ar-lein ar gyfer trigolion a busnesau.

Gwrandewch ar ein gwefan

Gallwch ddefnyddio BrowseAloudam ddim i wrando ar ein gwefan trwy'r ddolen ar frig y dudalen. Mae BrowseAloud yn ddefnyddiol os:

 • oes gennych ddyslecsia
 • oes gennych anawsterau dysgu
 • oes nam ysgafn ar y golwg
 • yn defnyddio Saesneg fel ail iaith

Nodweddion hygyrchedd

Iaith glir

Rydym yn ceisio ysgrifennu mewn iaith glir ac yn osgoi jargon lle bo'n bosibl. Os nad ydych yn deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.

Strwythurau penawdau

Mae'r wefan yn defnyddio strwythurau penawdau syml a ddylai ei gwneud yn haws i'w llywio, yn enwedig i bobl â darllenwyr sgrin.

Safonau'r we

Rydym yn gwneud ein gorau i gydymffurfio â safonau côd megis y rhai sy'n ymwneud â CSS a HTML, a chanllawiau W3C WAI.

Dolenni

Er mwyn rhoi gwybod i ddefnyddwyr darllenydd sgrin, rydym wrthi'n ychwanegu eiconau i'n holl ddolenni i ddogfennau sy'n agor mewn ffenestr newydd neu'n mynd i wefannau eraill. Mae gan yr eicon hefyd gynnwys cudd ar gyfer darllenwyr sgrin sy'n nodi bod dolenni'n agor mewn ffenestri newydd ac os ydynt yn cysylltu â gwahanol wefannau.

Ffurflenni

Nid yw'r ffurflenni a ddefnyddir ar y wefan hon yn gwbl hygyrch i ddarllenwyr sgrin. Rydym yn gweithio gyda'r DAC ar hyn o bryd i ddatrys hyn.

Dogfennau

Rydym yn ceisio gwneud ein dogfennau mor hygyrch â phosibl, ond weithiau ni ellir gwneud hyn. Os oes arnoch angen dogfen mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau i'w darparu.

Nodweddion tudalen newidiol

Maint y testun

Os ydych chi'n gweld bod maint diofyn testun y safle yn rhy fach neu fawr, gallwch ei newid gyda'r swyddogaeth maint testun yn eich porwr.

I newid maint y testun gan ddefnyddio eich porwr:

 • Defnyddiwch y ddewislen 'Gweld' ac yna dewis 'Maint Testun' yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE)
 • Defnyddiwch y ddewislen 'Gweld ac yna dewiswch 'Maint Testun ', yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill
 • Defnyddiwch yr opsiynau 'Gweld' ac yna 'Gwneud Testun yn Fwy', yn Safari
 • defnyddiwch y dewislenni 'Gweld' a 'Steil', ac yna 'Modd Defnyddiwr ',yn Opera
 • Defnyddiwch y ddewislen 'Gweld' ac yna 'Chwyddo Testun ', yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7

Gyda llygoden olwyn, efallai y byddwch yn gallu newid maint y testun trwy ddal y Rheolaeth neu'r fysell Gorchymyn i lawr a throi'r olwyn. Mewn rhai porwyr, gallwch newid maint y testun gan ddefnyddio Rheolaeth neu Orchymyn a'r bysellau + neu -.

Arddull testun a lliw

Gallwch hefyd nodi'r arddulliau ffont, lliwiau, yn ogystal â lliwiau'r blaendir a'r cefndir. Mae'r ffordd rydych chi'n gwneud hyn yn amrywio o borwr i borwr, ac mae angen i chi:

 • ddefnyddio 'Offer (Tools)' yn y 'Dewisiadau Rhyngrwyd', gyda Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE)
 • defnyddio 'Offer' yn 'Dewisiadau' o dan 'Cynnwys', yn Firefox a phorwyr Mozilla eraill
 • Defnyddiwch yr opsiynau 'Gweld' ac yna 'Gwneud Testun yn Fwy', yn Safari
 • defnyddio'r ddewislen 'Gweld' ac yna 'chwyddo', yn Opera
 • Defnyddiwch y ddewislen 'Gweld' ac yna 'Chwyddo Testun', yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7

Dogfennau

Mae'r canlynol yn berthnasol i gyfrifiaduron bwrdd gwaith a gliniaduron, ond nid tabledi na dyfeisiau symudol.

Dogfennau pdf: bydd y rhan fwyaf o gyfrifiaduron yn dangos y rhain yn awtomatig. Os oes angen y meddalwedd arnoch, gallwch lawrlwytho'r darllenydd PDF am ddim o wefan Adobe.

Cynnwys amlgyfrwng

Mae fideos ein gwefan wedi'u hymgorffori trwy'r wefan YouTube. Oherwydd hyn, efallai na fydd rhai nodweddion hygyrchedd ar gael, sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Ewch i dudalennau help YouTube i gael gwybodaeth am gael mynediad i fideos gyda darllenwyr sgrin.

Cynnwys wedi'i ymgorffori

Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys a ymgorfforwyd o wefannau eraill. Gall hyn leihau hygyrchedd wrth geisio cael mynediad i gynnwys yn uniongyrchol drwy'r bysellfyrddau neu dechnoleg darllenydd sgrin. Os yw'r mater hwn yn effeithio arnoch chi, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu helpu lle'n bosibl, a datrys unrhyw broblemau.