Wellness

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen

Y gweithgareddau iechyd a lles gorau ar gyfer 2021

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr a Chymru ar Lefel Rhybudd 4 ar hyn o bryd, gyda mesurau llym ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y feirws. Cadwch yn ddiogel ac nid ydych yn ymweld. Dyma rywfaint o ysbrydoliaeth ar gyfer pryd mae'n bosibl eich croesawu'n ôl i Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Glampio yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Teithiau cerdded a Lles ar draws Pen-y-bont

Mae'n bryd ysgwyd y tinsel, camu allan, a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda 6 o deithiau cerdded syfrdanol gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Profwyd bod cerdded yn gwella lles corfforol a meddyliol: Beth yn union sydd ei angen arnoch ar ôl straen y Nadolig.

DARLLENWCH FWY
Cwpl yn cerdded ar hyd y traeth

Arwres Behind the Trees Pen-y-bont ar Ogwr, Dawn Woods

Pe gallem ddylunio penwythnos yr haf yn y pen draw, byddai celf, gwyddoniaeth, cerddoriaeth a natur yn sicr yn gwneud y toriad. Yn ffodus i ymwelwyr, mae gŵyl boutique newydd Merthyr Mawr wedi gwneud yr union beth hwnnw. Croesawu teuluoedd i ymuno â thrafodaeth wyddonol, gair llafar a cherddoriaeth werin fodern...

DARLLENWCH FWY
Band yn chwarae yn y coed rhwng y coed

Dyn gyda bwriad: Arwr Pen-y-bont, Dan Lock ar ailgysylltu ymwelwyr â byd natur

Mae Dan Lock Parc Gwledig Bryngarw ar daith i helpu ymwelwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr i ailgysylltu â natur. Pan nad yw'n annog trochi yn ein tirweddau naturiol drwy gerflun a barddoniaeth, mae Dan yn brysur yn addysgu, gwarchod a datblygu dros 113 erw o Barc Gwledig Bryngarw.

DARLLENWCH FWY
Dan glo yng nghefn gwlad ym Mharc Gwledig Bryngarw

Chwilota'r arfordir ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda Sasha Ufnowska

Yn cwmpasu'r arfordir a'r cymoedd, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig arlwy amrywiol i archwiliwyr. O chwilio ar hyd yr arfordir i hela garlleg gwyllt yn y goedwig, buom yn siarad â Sasha Ufnowska o Wild Spirit Wales i ddysgu am ochr wyllt wych Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma beth ddysgon ni...

DARLLENWCH FWY
Menyw yn fforio mewn pyllau môr

Chwe rheswm y mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn berffaith ar gyfer seibiant lles

Anghofiwch benderfyniadau mis Ionawr, mae digon o ffyrdd o gadw'n iach drwy gydol y flwyddyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ioga ar y traeth i'r grefft o botsio, dyma pam y dylech ddiffodd eich straen a mwynhau penwythnos lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2019.

DARLLENWCH FWY
Syrffwyr yn cerdded gyda Bwrdd wrth law wrth i'r haul ei gosod dros y cefnfor y tu ôl iddynt

Pump o anturiaethau epig diwedd yr haf ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau antur mwyaf De Cymru. O reidio'r tonnau cyson agosaf i Lundain, i benio dros dwyt ail uchaf Ewrop, dyma bum ffordd o fwynhau antur weithredol ym Mhorthcawl - a gorffen eich haf gyda bang.

DARLLENWCH FWY
Surfer mewn siwt wlyb cerdded tuag at y môr gyda Bwrdd mewn llaw

Sut i gyrraedd eich nodau Blwyddyn Newydd yn Sir Pen-y-bont

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn eto! Amser i orffen y mins peis a'r cwrteisi oddi ar y porthladd, cyn clymu eich llaethdai a gosod rhai nodau ar gyfer y Flwyddyn Newydd o'ch blaen.

DARLLENWCH FWY
Grŵp o bobl yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir wrth i'r haul yn gosod dros y môr ar y gorwel

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl