Porthcawl

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Porthcawl

Nid yw Elvis wedi gadael yr adeilad: Edrych yn ôl ar Ŵyl Elvis eiconig Porthcawl

Gan fod COVID-19 yn parhau i gadw'r byd i gyd yn All Shook Up, yn anffodus nid oedd gan y trefnwyr ddewis ond canslo Gŵyl Elvis Porthcawl sy'n enwog yn rhyngwladol.

DARLLENWCH FWY
Gŵyl Elvis Porthcawl

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

Ewch i Rest Bay. Wedyn.

Mae'n annaearol o dawel yn Rest Bay. Mae'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr newydd, a lansiwyd dim ond chwe mis yn ôl, yn edrych dros draeth Baner Las Rest Bay ym Mhorthcawl, a phan fydd yn ddiogel, bydd yn agor ei ddrysau eto er mwyn darparu'r sylfaen berffaith i'r rhai sy'n chwilio am antur ac yn awyddus i flasu gweithgareddau awyr agored De Cymru.

DARLLENWCH FWY
Canolfan chwaraeon dŵr

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd ond hefyd dechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles pen-y-bont ar Ogwr. O asents twyni tywod sy'n llosgi ar y goes i liniaru straen-lleddfu'r warchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddarganfod eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Mae'n cael ei chydnabod fel un o'r ardaloedd mwyaf poblogaidd yn y DU, wedi'i hangori am ei thraethau tywodlyd hir a'r byd enwog Elvis fest, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n orlawn gyda siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Reidio'r tonnau Cymreig gyda chanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl sy'n werth £ 1.5 m

Gwnewch sblasio gyda gweithgareddau antur sy'n rhoi adrenalin sbecio yn y ganolfan chwaraeon dŵr £ 1.5 m sydd newydd gael ei dadorchuddio ym Mhorthcawl.

DARLLENWCH FWY
Y ganolfan chwaraeon dwr ggwrando yn yr haul

5 Peth Rhaid eu Gweld yn Elvis Fest

Llwch oddi ar eich esgidiau swêd glas a pharatowch i gael pob ysgytwad i fyny-Mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn a'i set i fod yn fwy ac yn well nag erioed gyda dros 30,000 Elvis afficionados yn bresennol.

DARLLENWCH FWY
Evlis yn gyrru go kart

Ble i ddod o hyd i'r Beiciau Gorau ym Mhen-y-bont ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Beiciau

Mae'n wythnos feicio genedlaethol! Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i lu o deithiau beic i ymwelwyr eu harchwilio, gan gynnwys llwybrau di-draffig a llwybrau amblo. O'r llwybrau beicio mynydd epig i olygfeydd Glan y môr, Dyma rai o'n dewis gorau o ran beicio o gwmpas pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Beiciwr mynydd yng Nghwm Garw

Yr Arwres Arfordirol Anne Davidson ar pam mai Porthcawl yw'r cyrchfan dysgu awyr agored eithaf

O anturiaethau awyr agored i ŵyl Elvis, Porthcawl, mae morlin pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig digonedd o ddigwyddiadau sy'n addas i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae SeaQuest yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu yn yr awyr agored ym Mhorthcawl, gan helpu i gynefino teuluoedd a phlant â'u hamgylchedd arfordirol.

DARLLENWCH FWY
Anne Davidson yn dangos grŵp o blant yn greaduriaid y môr yn ei llaw

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl