Porthcawl

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Porthcawl

Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn y gaeaf hwn....

Mae'r gaeaf yn amser gwych i godi allan a mwynhau rhai teithiau cerdded gyda'ch ffrind pedair coes. Nid oes unrhyw gyfyngiadau yr adeg yma o'r flwyddyn felly gallwch archwilio holl draethau Sir Pen-y-bont ar Ogwr cyn stopio yn un o'n siopau coffi gwych am de neu goffi i'ch cynhesu.

DARLLENWCH FWY
Adalw aur

Nid yw Elvis wedi gadael yr adeilad: Edrych yn ôl ar Ŵyl Elvis eiconig Porthcawl

Gan fod COVID-19 yn parhau i gadw'r byd i gyd yn All Shook Up, yn anffodus nid oedd gan y trefnwyr ddewis ond canslo Gŵyl Elvis Porthcawl sy'n enwog yn rhyngwladol.

DARLLENWCH FWY
Gŵyl Elvis Porthcawl

Teithiau cerdded arfordirol gorau Pen-y-bont ar Ogwr

Ailgyfeirio traethau hardd Pen-y-bont ar Ogwr a golygfeydd dramatig o'r môr wrth droed gydag un o'r teithiau cerdded arfordirol gwych hyn.

DARLLENWCH FWY

Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Ar ôl misoedd o gloi, blasu bleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda bwyta yn yr awyr agored yn rhai o fwytai a bwytai poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Cornel glyd

Ewch i Rest Bay. Wedyn.

Mae'n annaearol o dawel yn Rest Bay. Mae'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr newydd, a lansiwyd dim ond chwe mis yn ôl, yn edrych dros draeth Baner Las Rest Bay ym Mhorthcawl, a phan fydd yn ddiogel, bydd yn agor ei ddrysau eto er mwyn darparu'r sylfaen berffaith i'r rhai sy'n chwilio am antur ac yn awyddus i flasu gweithgareddau awyr agored De Cymru.

DARLLENWCH FWY
Canolfan chwaraeon dŵr

Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

DARLLENWCH FWY
Y rhedwr buddugol yn gorffen yn y 10k ym Mhorthcawl

Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Wedi'i gydnabod fel un o fannau poblogaidd syrffio'r DU, wedi'i addurno ar gyfer ei thraethau tywodlyd hir ac Elvis Fest byd-enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

DARLLENWCH FWY
Bargyfreithiwr yn gwneud coffi yn y lolfa coffi co Porthcawl

Reidio tonnau Cymru gyda chanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl gwerth £1.5m

Gwnewch sblash gyda gweithgareddau antur sy'n gollwng adrenalin yng nghanolfan chwaraeon dŵr £1.5m Porthcawl sydd newydd ei dadorchuddio.

DARLLENWCH FWY
Y ganolfan chwaraeon dwr ggwrando yn yr haul

5 Peth Rhaid eu Gweld yn Elvis Fest

Llwch oddi ar eich esgidiau swêd glas a pharatowch i gael pob ysgytwad i fyny-Mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn a'i set i fod yn fwy ac yn well nag erioed gyda dros 30,000 Elvis afficionados yn bresennol.

DARLLENWCH FWY
Evlis yn gyrru go kart

Ble i ddod o hyd i'r Beiciau Gorau ym Mhen-y-bont ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Beiciau

Mae'n Wythnos Genedlaethol Beicio! Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i lu o feiciau i ymwelwyr eu harchwilio, gan gynnwys llwybrau di-draffig a llwybrau symudol. O lwybrau beicio mynydd epig i olygfeydd glan môr, dyma rai o'n prif ddewisiadau ar gyfer beicio o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Beiciwr mynydd yng Nghwm Garw

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl