Cwm Garw

Ysbrydoliaeth ar gyfer eich ymweliad

Sgrolio i lawr Tudalen
Taith Gron Cwm Garw

Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Teithiau cerdded a Lles ar draws Pen-y-bont

Mae'n bryd ysgwyd y tinsel, camu allan, a mwynhau awyr iach y gaeaf gyda 6 o deithiau cerdded syfrdanol gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Profwyd bod cerdded yn gwella lles corfforol a meddyliol: Beth yn union sydd ei angen arnoch ar ôl straen y Nadolig.

DARLLENWCH FWY
Cwpl yn cerdded ar hyd y traeth

Ble i ddod o hyd i'r Beiciau Gorau ym Mhen-y-bont ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Beiciau

Mae'n Wythnos Genedlaethol Beicio! Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i lu o feiciau i ymwelwyr eu harchwilio, gan gynnwys llwybrau di-draffig a llwybrau symudol. O lwybrau beicio mynydd epig i olygfeydd glan môr, dyma rai o'n prif ddewisiadau ar gyfer beicio o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr.

DARLLENWCH FWY
Beiciwr mynydd yng Nghwm Garw

Sut i dreulio'r diwrnod pennaf yng nghymoedd Pen-y-bont

Chwilio am ffyrdd o gael y teulu cyfan yn yr awyr agored yr hanner tymor hwn? O gyciau yn y bryniau i lwybrau beicio mynydd epig, mae digon o antur i'w gael yn ein cymoedd gogoneddus.

DARLLENWCH FWY
Dyn yn cerdded drwy'r coed

Yr adeiladau unigryw yn agor eu drysau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr y mis hwn

Erioed am ddysgu'r cyfrinachau y tu ôl i adeiladau mwyaf diddorol Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Drwy gydol mis Medi, bydd rhai o'n mannau mwyaf hanesyddol yn cynnig mynediad uniongyrchol i'w safleoedd hynafol a straeon unigryw. O adeiladau rhestredig Gradd II i Bencadlys yr Heddlu, dyma'r cyfan y mae angen i chi ei wybod.

DARLLENWCH FWY
Tŷ Sant Ioan

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl