Heb ganfod eitemau.

Digwyddiadau

Profiadau anhygoel. Digwyddiadau anghredadwy.

Sgrolio i lawr Tudalen
Llun - Between The Trees

Mehefin 1, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoMarchnad Top Gwyrdd Pen-y-bont ar Ogwr - Mehefin

Bridgend Green Top Market - June

Marchnad yn cynnwys cynhyrchwyr annibynnol, crefftwyr talentog, gwneuthurwyr crefftwyr ac ychydig o syrpreis blasus!

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 1, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Hanes Morgannwg: Llangwnwyd - Carreg Bodvoc - Cadair Edward II

Glamorgan History Walks: Llangwnwyd - Bodvoc's Stone - Cadair Edward II

Wrth i'r daith gerdded hon ymdroelli o Langynwyd trwy rai o'r cefn gwlad harddaf y gellir ei ddychmygu, mae'n cynnig popeth o'r Oes Efydd i'r Chwyldro Diwydiannol, gyda chwedl Arthuraidd a llên gwerin yn cael eu taflu i mewn i fesur da.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 1, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoMorlun

Seascape

Dau ddiwrnod o gerddoriaeth fyw AM DDIM a pherfformio stryd i'r teulu cyfan. Plymio i mewn i Seascape, dathliad o berfformiadau celfyddydol awyr agored wedi'u hysbrydoli gan y môr. Dydd Sadwrn 1 a Dydd Sul 2 Mehefin 2024 10am i 6pm Porthcawl: Cosy Corner | Bandstand John Street | Yr Esplanade | o gwmpas y dref Ariennir y digwyddiad hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 6, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCoed-y-Mwstwr D-Day 80 Beacons
Pin map

Coed-y-Mwstwr D-Day 80 Beacons

Ymunwch â ni o 8pm yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr ar gyfer D-Day 80 Lanterns, i goffáu 80 mlynedd ers D-Day. Anrhydeddwch ddewrder y rhai a wasanaethodd wrth i ni oleuo goleufa mewn cof.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 7, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoMarchnad Top Gwyrdd Porthcawl - Mehefin 24

Porthcawl Green Top Market - June 24

Marchnad yn cynnwys cynhyrchwyr annibynnol, crefftwyr talentog, gwneuthurwyr crefftwyr ac ychydig o syrpreis blasus!

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 7, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoY Waverley

The Waverley

Y Waverley yw'r stemar padlo olaf yn y byd. Mae'n cynnig profiad bythgofiadwy o'r gorffennol i bobl a diwrnod allan gwych gyda theulu o ffrindiau.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 12, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoY Waverley

The Waverley

Y Waverley yw'r stemar padlo olaf yn y byd. Mae'n cynnig profiad bythgofiadwy o'r gorffennol i bobl a diwrnod allan gwych gyda theulu o ffrindiau.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 15, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Castell Coety - Coed Y Mwstwr - Tŷ Mawr

Glamorgan History Walks: Coity Castle - Coed Y Mwstwr - Ty Mawr

Gan ddechrau Castell Coety, gan gymryd Coed y Mwstwr, yna ymlaen i Dŷ Mawr, mae'r daith gerdded hon yn cymryd cefn gwlad hardd a mannau o ddiddordeb hanesyddol.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 15, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoBeachFest@Porthcawl

BeachFest@Porthcawl

Plymio i benwythnos llawn gweithgareddau o chwaraeon traeth, arddangosiadau bad achub a bwcedi o fwy o hwyl wrth i BeachFest daro glannau Porthcawl.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 15, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoY Waverley

The Waverley

Y Waverley yw'r stemar padlo olaf yn y byd. Mae'n cynnig profiad bythgofiadwy o'r gorffennol i bobl a diwrnod allan gwych gyda theulu o ffrindiau.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 16, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Merthyr Mawr - Pont Drochi - Fferm yr Ynys

Glamorgan History Walks: Merthyr Mawr - The Dipping Bridge - Island Farm

Taith gerdded ddiddorol yn y wlad gan ddechrau ym Merthyr Mawr, yna ymlaen i Bont Dipio, yna gorffen gwersyll POW Farm Island.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 20, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCinio Coed-y-Mwstwr gyda Seren Michelin Chef Roger Jones
Pin map

Coed-y-Mwstwr Dinner with Michelin Star Chef Roger Jones

Ymunwch â ni am noson fythgofiadwy o ragoriaeth coginio wrth i ni groesawu Roger Jones, cogydd seren Michelin, i'n cegin. Paratowch i gychwyn ar daith gastronomig fel dim arall, lle mae pob brathiad yn gampwaith a phob sip yn antur.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 22, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Pwll Cynffig - Ty Sgers - Eglwys Mawdlam

Glamorgan History Walks: Kenfig Pool - Sker house - Mawdlam Church

Gan ddechrau ym Mhwll Cynffig, gan gymryd Ty Sger, yna ymlaen i Eglwys Mawdlam. Unwaith yn safle porthladd canoloesol prysur a hyb masnachol, edrychwn ar y llên gwerin a'r llenyddiaeth sydd â'i ysbrydoliaeth yn y lleoedd rydym yn ymweld â nhw ar y daith hon.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 29, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCerddi Hanes Morgannwg: Mynnyd y Gaer - Llanbedr Ar Y Mydydd - Coedwig y Brifwyl

Glamorgan History Walks: Mynnyd y Gaer - Llanbedr Ar Y Mydydd - Primeval Forest

Gan ddechrau ym Mynydd Y Gaer, mae'r daith gerdded hon yn mynd â ni ar hyd rhan o Gefnffordd Morgannwg. Yn ffordd mor hen, disgrifiodd y Rhufeiniaid hi fel 'hynafol'. Byddwn hefyd yn ymweld ag un o'r eglwysi cynharaf yng Nghymru a choedwig petrified.

Ymweld â'r dudalen

Mehefin 30, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Gwaith Haearn Bedford - Cyffordd Cefn - Castell Stormus

Glamorgan History Walks: Bedford Iron Works - Cefn Junction - Stormy Castle

Gan ddechrau ym Mryn Cynffig, yna ymlaen i Waith Haearn Bedford a gorffen yn y Dref Ganoloesol.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 6, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Newton – Candleston – Tythegston

Glamorgan History Walks: Newton – Candleston – Tythegston

Mae'r daith gerdded yn dechrau yn Newton (nr Porthcawl). Nid oes prinder hanes a llên gwerin yn y twyni rhwng Newton Burrows a Candleston, gan y byddwch yn darganfod os byddwch yn ymuno â ni ar y daith gerdded hon.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 6, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoProsiect Ukulele Cymru

Wales Ukulele Project

Dewch i ymuno â Phrosiect Ukulele Cymru ar Orffennaf 6ed lle byddwn yn dod â chwaraewyr ukulele o bob rhan o Dde Cymru i chwarae cân neu ddau. Amrywiaeth eclectig o ganeuon o'r 50au hyd heddiw.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 7, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Gwledig Bryngarw - Theatr Awyr Agored: Breuddwyd Nos Ganol Haf

Bryngarw Country Park - Outdoor Theatre: A Midsummer Night's Dream

Mae Cwmni Theatr Trochi yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw yr haf hwn, gyda'u cynhyrchiad clodwiw o gomedi fwyaf doniol a hudolus Shakespeare o'r cyfan: A Midsummer Night's Dream.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 7, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoOgi Porthcawl 10K

Ogi Porthcawl 10K

Mae 10K Ogi Porthcawl yn ras gyffrous yn y dref glan môr sy'n adnabyddus am ei syrffio, chwaraeon a theithiau cerdded arfordirol.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 10, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Gwledig Bryngarw - Gong Bath

Bryngarw Country Park - Gong Bath

Mae Gong Bath yn ddigwyddiad myfyriol, gan ddefnyddio sain i wahodd effeithiau therapiwtig ac adferol. Bydd y sesiwn hon yn llawn synau, dirgryniadau ac amleddau gwahanol, gan berffeithio'r profiad i'r meddwl a'r corff.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 13, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoSioe Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend Country Show

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd y sioe yn dychwelyd i'r tir gyferbyn â Chaeau Trecelyn, Tŷ Wrth Y Coed, Merthyr Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi i gydweithio â mwy o'r gymuned leol, a dod â sioe wych yn ôl i Ben-y-bont ar Ogwr.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 14, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoSioe Car FRF Motor Pen-y-bont ar Ogwr

FRF Motor Bridgend Car Show

Mae FRF Motors yn falch o gyflwyno "Sioe Geir Pen-y-bont ar Ogwr 2024" a gynhelir ar 14 Gorffennaf, i godi arian ar gyfer elusen 'Ambiwlans Awyr Cymru'. Bydd dros 80 o gerbydau yn cael eu harddangos, a fydd yn cynnwys supercars, ceir chwaraeon, ceir clasurol, car id a llawer mwy. Mae'r digwyddiad ar agor i'r cyhoedd, gyda mynediad am ddim.

Ymweld â'r dudalen

Gorffennaf 27, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTeithiau Cerdded Hanes Morgannwg: Pwll Cynffig - Ty Sgers - Eglwys Mawdlam

Glamorgan History Walks: Kenfig Pool - Sker house - Mawdlam Church

Gan ddechrau ym Mhwll Cynffig, gan gymryd Ty Sger, yna ymlaen i Eglwys Mawdlam, edrychwn ar y gwythiennau anhygoel o lên gwerin a llenyddiaeth sydd â'i ysbrydoliaeth yn y lleoedd rydym yn ymweld â nhw ar y daith gerdded hon.

Ymweld â'r dudalen

Awst 22, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoRhwng Gŵyl y Coed

Between the Trees Festival

Mae Rhwng y Coed yn ŵyl unigryw yn Ne Cymru gyda chymysgedd wych o gerddoriaeth fyw, celf, gwyddoniaeth a natur yng nghanol y coed.

Ymweld â'r dudalen

Medi 11, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Gwledig Bryngarw - Gong Bath Medi

Bryngarw Country Park - Gong Bath September

Mae Gong Bath yn ddigwyddiad myfyriol, gan ddefnyddio sain i wahodd effeithiau therapiwtig ac adferol. Bydd y sesiwn hon yn llawn synau, dirgryniadau ac amleddau gwahanol, gan berffeithio'r profiad i'r meddwl a'r corff. 6pm.

Ymweld â'r dudalen

Medi 26, 2024

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoGŵyl Elvis Porthcawl Medi ym Mhorthcawl

Porthcawl Elvis Fest September at Porthcawl

Mae Gŵyl Elvis ym Mhorthcawl yn ddigwyddiad blynyddol sy'n dathlu bywyd a cherddoriaeth yr eicon roc a rôl chwedlonol, Elvis Presley.

Ymweld â'r dudalen

Cynnal Digwyddiad?

Ychwanegwch y manylion at y wefan hon

Ffurflen ymweliad digwyddiad ewch i dudalen