Heb ganfod eitemau.

Dewch o hyd i'ch dihangfa berffaith gydag encil lles yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Ionawr 15, 2024

Sgrolio i lawr Tudalen
Llun gan @surf_soul_searchers

Os ydych chi'n cofleidio byw yn iach yn y Flwyddyn Newydd fel y mae llawer ohonom ni ar ddechrau mis Ionawr, gallai Sir Pen-y-bont ar Ogwr fod yn gyrchfan berffaith i chi ymlacio, gorffwyso a dechrau o'r newydd ar gyfer 2024! O brofiadau sba heddychlon i weithgareddau awyr agored i'ch bywiogi chi, fe ddewch chi o hyd i ffyrdd gwych o roi hwb i'ch lles...

Ymgolli yn llonyddwch y goedwig


Encil newydd cyffrous yn syfrdanu ymwelwyr gyda'i leoliad epig yng Nghoedwig Candleston - bydd y Sawna Awyr Agored yn gyfle i chi groesawu lles yn y gwyllt, gan gynnig profiad unigryw yng nghanol coetir hudolus! Cyfle i ailgysylltu â'r byd naturiol wrth newid rhwng therapïau poeth ac oer. Mwynhewch wres ymlaciol y sawna ynghyd â hyfrydwch cawod oer yn yr awyr agored, bwcedi trochi a phodiau i ymgolli mewn dŵr oer. Gyda llonyddwch a harddwch y lleoliad hwn, efallai na fyddwch eisiau gadael!


Cerdded yn y gwyllt - o'r cymoedd i'r arfordir


Cyfle i ymgolli yn nhirweddau syfrdanol Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda llwybrau adfywiol wedi'u hamgylchynu gan fyd natur. Os yw'n well gennych chi fynd am dro hamddenol neu ddilyn llwybrau cerdded heriol, mae ein cymoedd ni'n cynnig digon o lwybrau sy'n addas ar gyfer lefelau ffitrwydd amrywiol. Anadlwch yr awyr iach, ffres wrth i chi archwilio coetiroedd, dolydd a golygfeydd ysgubol, a theimlo straen bywyd bob dydd yn diflannu gyda phob cam. I lawr ar yr arfordir, mae darn epig o Lwybr Arfordir Cymru i'w fwynhau dros 11.5 milltir, gan fwynhau golygfeydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol CwningerMerthyr Mawr, saith traeth Porthcawl a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig ar hyd y daith!


Beicio at les gyda llwybrau Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd pobl sy'n hoff o feicio yn dod o hyd i ddigon i'w archwilio yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gyda rhwydwaith o lwybrau golygfaol. Ewch ati i bedlo eich ffordd drwy bentrefi tlws, ar hyd llwybrau arfordirol, ac ar draws cefn gwlad braf, gan fwynhau harddwch amrywiol y rhanbarth ar eich cyflymder eich hun. Mae beicwyr hamddenol wrth eu bodd â'n llwybrau beicio wedi'u marcio ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae'r rhai sy'n chwilio am dipyn o wefr yn mwynhau dringo a dod i lawr llwybrau'r mynyddoedd!


Digon o Fitamin C i'ch cadw'n iach


Os ydych chi am fentro i'r dŵr ar gyfer nofio gwyllt, cymryd rhan yn chwaraeon dŵr y gaeaf neu ddim ond bod yn agos at y môr i glywed y tonnau'n rholio, mae ein harfordir yn cynnig ffordd fywiog o groesawu lles yn y flwyddyn newydd yma. Gyda saith traeth ym Mhorthcawl, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan boblogaidd i'r rhai sy'n dymuno defnyddio'r môr fel eu therapi. Wrth i ymdrochi mewn dŵr oer barhau i dyfu mewn poblogrwydd am ei fanteision iechyd posibl, mae ein harfordir yn fan cychwyn i'r rhai sy'n ceisio adfywio. Cofiwch ddilyn y cyngor diogelwch gan yr RNLI os ydych chi'n mentro i'r dŵr y gaeaf yma!


Camwch i fyd o lonyddwch yng Ngwesty Heronston Best Western


Os mai ymlacio dan do sydd at eich dant chi - yn swatio yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr mae'r Stepping Stone Spa yng Ngwesty Heronston Best Western. Dyma hafan o ymlacio ac adfywio. Bydd cyfle i chi fwynhau amrywiaeth o driniaethau lleddfol, o dylino i drin yr wyneb, wedi'u cynllunio i gael gwared ar densiwn ac adfywio'ch synhwyrau. Gyda therapyddion arbenigol a chyfleusterau moethus, mae'r sba yng Ngwesty Heronston yn llecyn perffaith i faldodi'ch hun a dianc rhag straen bywyd bob dydd.


Dewiswch eich llwybr perffaith at lesiant ...

Yn barod i gychwyn ar encil lles mewn amgylchedd hardd? Os byddwch chi'n dewis triniaethau sba hamddenol, profiadau awyr agored cyfranogol, neu weithgareddau i bwmpio adrenalin, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gefndir perffaith ar gyfer adfywio ac adnewyddu. Meddwl aros am sbel? Edrychwch ar yr opsiynau llety yma.Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @VisitBridgend

♥️ Gan ei bod hi'n Ddydd Santes Dwynwen, dathliad cariad Cymru, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Ai golygfeydd y cymoedd, swyn yr arfordir, y dreftadaeth sy'n rhedeg trwy'r tir, neu fel ni - ydych chi wrth eich bodd â'r cyfan? ♥️

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau!

📷 @jonhenshaw
📷 @jemma7189
📷 @mistergriffles 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #love #travel #valleys #coast #heritage♥️ Gan ei bod hi'n Ddydd Santes Dwynwen, dathliad cariad Cymru, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Ai golygfeydd y cymoedd, swyn yr arfordir, y dreftadaeth sy'n rhedeg trwy'r tir, neu fel ni - ydych chi wrth eich bodd â'r cyfan? ♥️

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau!

📷 @jonhenshaw
📷 @jemma7189
📷 @mistergriffles 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #love #travel #valleys #coast #heritage
Cymerwch amser bob amser i werthfawrogi'r golygfeydd... 😍

Mae Bae Sandy yn olygfa mor brydferth ar godiad yr haul! 🌅

📷 @neil_holman 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #beaches #wales #seas #porthcawl #ukcoast #yourcoastsCymerwch amser bob amser i werthfawrogi'r golygfeydd... 😍

Mae Bae Sandy yn olygfa mor brydferth ar godiad yr haul! 🌅

📷 @neil_holman 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #beaches #wales #seas #porthcawl #ukcoast #yourcoasts
P'un a ydych chi'n craving y awel môr adfywiol hwnnw neu synau heddychlon tonnau - gallwch fwynhau arfordiroedd 'rheibus' wrth chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

Ydych chi wedi cynllunio eich taith eto? 

👉 @royal_porthcawl

👉 @pandkgc

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golfcourses #golftravel #golftrips #golfingP'un a ydych chi'n craving y awel môr adfywiol hwnnw neu synau heddychlon tonnau - gallwch fwynhau arfordiroedd 'rheibus' wrth chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

Ydych chi wedi cynllunio eich taith eto? 

👉 @royal_porthcawl

👉 @pandkgc

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golfcourses #golftravel #golftrips #golfing
Dilynwch lwybrau sy'n adnewyddu... 🫶

Os yw addunedau eich blwyddyn newydd yn cynnwys cymryd mwy o amser i ymlacio, Sir Pen-y-bont yw'r lle perffaith ar gyfer encil lles! 🌄

Gydag amgylchoedd hardd a thirweddau amrywiol, mae digon o ffyrdd i ailgysylltu â natur ac ysgogi eich corff a'ch meddwl!

Darganfyddwch fwy yn ein blog diweddaraf (dolen yn y Gymraeg)

📷 @josie.jo_._

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walesbytrails #retreat #travelblog #travelideas #destinationsDilynwch lwybrau sy'n adnewyddu... 🫶

Os yw addunedau eich blwyddyn newydd yn cynnwys cymryd mwy o amser i ymlacio, Sir Pen-y-bont yw'r lle perffaith ar gyfer encil lles! 🌄

Gydag amgylchoedd hardd a thirweddau amrywiol, mae digon o ffyrdd i ailgysylltu â natur ac ysgogi eich corff a'ch meddwl!

Darganfyddwch fwy yn ein blog diweddaraf (dolen yn y Gymraeg)

📷 @josie.jo_._

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walesbytrails #retreat #travelblog #travelideas #destinations
Ai hon yw'r dafarn hynaf yng Nghymru? 🏴

Nid yw'n iawn, ond mae'n agos!

Mae @theoldhouse1147 wedi cael ei drawsnewid dros y blynyddoedd yn lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf, gan gynnig llety hardd a thafarn a bwyty sy'n gweini bwyd a diod gwych! 🥂

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #foodie #foodanddrink #ukaccommodation #travel #placestostayAi hon yw'r dafarn hynaf yng Nghymru? 🏴

Nid yw'n iawn, ond mae'n agos!

Mae @theoldhouse1147 wedi cael ei drawsnewid dros y blynyddoedd yn lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf, gan gynnig llety hardd a thafarn a bwyty sy'n gweini bwyd a diod gwych! 🥂

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #foodie #foodanddrink #ukaccommodation #travel #placestostay
Lles yn yr anialwch... 🌳

Yn lleoliad hudol @candlestonwoods fe welwch encil lles unigryw i ddeffro'ch synhwyrau gyda @theoutdoorsauna! 🙌

Gall ymwelwyr fwynhau therapïau poeth ac oer wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd a heddychlon! 🌿

Ydych chi wedi ymweld eto?

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #outdoorsauna #heattherapy #coldwatertherapy #sauna #wellness #retreatLles yn yr anialwch... 🌳

Yn lleoliad hudol @candlestonwoods fe welwch encil lles unigryw i ddeffro'ch synhwyrau gyda @theoutdoorsauna! 🙌

Gall ymwelwyr fwynhau therapïau poeth ac oer wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd a heddychlon! 🌿

Ydych chi wedi ymweld eto?

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #outdoorsauna #heattherapy #coldwatertherapy #sauna #wellness #retreat
Ydych chi'n awyddus i archwilio ein cyrsiau o'r radd flaenaf i ddechrau cyfeillgarwch hardd? 🏌️

Edrychwch ar y lleoliadau golff gwych hyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr:

👉 @royal_porthcawl
👉 @coed_y_mwstwr_gc
👉 @maesteggolfclub
👉 @pandkgc
👉 @grovegolfclub
👉 @bridgendgolf

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfingYdych chi'n awyddus i archwilio ein cyrsiau o'r radd flaenaf i ddechrau cyfeillgarwch hardd? 🏌️

Edrychwch ar y lleoliadau golff gwych hyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr:

👉 @royal_porthcawl
👉 @coed_y_mwstwr_gc
👉 @maesteggolfclub
👉 @pandkgc
👉 @grovegolfclub
👉 @bridgendgolf

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfing
Blwyddyn Newydd Dda! 🎉

Os ydych chi eisoes yn cynllunio eich anturiaethau ar gyfer 2024, dyma ychydig o resymau dros ychwanegu Sir Pen-y-bont ar Ogwr at eich rhestr bwced teithio:

🐦 Bywyd gwyllt bendigedig
📷 @georgerossini_images

🏰 Rhyfeddodau hynafol
📷 @neil_holman

🍲 Bwyd a diod blasus
📷 @steakandstamp

⛰️ Llwybrau syfrdanol 
📷 @papisandadogcalledelvis

Gweld mwy o resymau yn ein blog! (dolen yn Bio)

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #wildlife #walking #foodanddrink #castles #travel #happynewyear #newyearBlwyddyn Newydd Dda! 🎉

Os ydych chi eisoes yn cynllunio eich anturiaethau ar gyfer 2024, dyma ychydig o resymau dros ychwanegu Sir Pen-y-bont ar Ogwr at eich rhestr bwced teithio:

🐦 Bywyd gwyllt bendigedig
📷 @georgerossini_images

🏰 Rhyfeddodau hynafol
📷 @neil_holman

🍲 Bwyd a diod blasus
📷 @steakandstamp

⛰️ Llwybrau syfrdanol 
📷 @papisandadogcalledelvis

Gweld mwy o resymau yn ein blog! (dolen yn Bio)

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #wildlife #walking #foodanddrink #castles #travel #happynewyear #newyear
Recap 2023 - Ffordd Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Reel wedi'i wneud gyda chynnwys o 📷:

@dazsphotography1
@whatchrisdoes
@bridgendpyopumpkins
@run4wales
@davespencer81 
@timboss81
@matthew_explores
@walesandtheworld
@sidilloyd
@markssadler
@adamrlew
@betweenthetreesfestival
@papisandadogcalledelvis
@cardifflovelist
@lukedronephotos
@porthcawlaccommodation
Stephen Jones

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #2023Recap 2023 - Ffordd Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Reel wedi'i wneud gyda chynnwys o 📷:

@dazsphotography1
@whatchrisdoes
@bridgendpyopumpkins
@run4wales
@davespencer81 
@timboss81
@matthew_explores
@walesandtheworld
@sidilloyd
@markssadler
@adamrlew
@betweenthetreesfestival
@papisandadogcalledelvis
@cardifflovelist
@lukedronephotos
@porthcawlaccommodation
Stephen Jones

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #2023
Er bod y Nadolig yn gallu bod yn eithaf prysur, mae Dydd San Steffan yn ymwneud â dadflino! 

Felly, dyma rai golygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'r ymlacio! 🖼️

📷 @explore.with_tom

📍Gwarchodfa Natur Cynffig

Gadewch i ni wybod eich cynlluniau ar gyfer Dydd San Steffan yn y sylwadau 👇

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #boxingday #scenery #outdoors #christmas #relaxationEr bod y Nadolig yn gallu bod yn eithaf prysur, mae Dydd San Steffan yn ymwneud â dadflino! 

Felly, dyma rai golygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'r ymlacio! 🖼️

📷 @explore.with_tom

📍Gwarchodfa Natur Cynffig

Gadewch i ni wybod eich cynlluniau ar gyfer Dydd San Steffan yn y sylwadau 👇

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #boxingday #scenery #outdoors #christmas #relaxation