Sut y daeth Porthcawl yn un o gyrchfannau gwyliau wrth y lan gorau'r DU

Mawrth 19, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Hanes Porthcawl

Mae'n cael ei ystyried yn un o'r cyrchfannau syrffio gorau yng Nghymru, yn gartref i un o gyrsiau golff uchaf y DU ac yn baradwys i wneuthurwyr gwyliau. Yr haf hwn, bydd Rest Bay ym Mhorthcawl yn lansio ei ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon. O gaffael ei enw i un o ysgolion syrffio hynaf y DU, rydym wedi bod yn edrych yn ôl ar ei hanes llawn digwyddiadau. Dyma sut y daeth Rest Bay i'r man lle mae heddiw.

Rest Bay yn cael ei enw

 • 1878 - Mae 'Bae Hir' yn cynnig tŷ gorffwys i weithwyr sâl ac wedi'u hanafu, a elwir yn Rest Bay. Florence Nightingale yw un o'i gefnogwyr brwd
 • Yr ail ryfel byd yn cael ei gaffael fel ysbyty yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr ymdrech ryfel
 • 2018 - gwaith o drawsnewid yr adeilad yn stiwdios a fflatiau moethus yn dechrau.

Mae man poeth Golffio wedi'i eni

 • 1895 - sefydlwyd cwrs 9 twll ar Locks Common gan ddynion busnes Caerdydd a gafodd eu denu gan y lleoliad.
 • Adleoli i'w safle presennol a dod yn gwrs 18 twll cyntaf yn ne Cymru
 • 1909 - Rhoddwyd statws Brenhinol iddo
 • 1951 - Mae'n cynnal ei dwrnamaint mawr cyntaf, sef y Bencampwriaeth Amatur. Mae'r gystadleuaeth wedi dychwelyd chwech gwaith ers hynny.
 • 2014 - Mae'n cynnal y Bencampwriaeth Agored Hŷn am y tro cyntaf, a Bernhard Langer yn ennill gyda bwlch rhyfeddol o 13 strôc.

Twristiaid yn darganfod y llecyn gwyliau perffaith gan y môr

 • 1900au - Diolch i garabancs a'r rheilffordd, mae Porthcawl yn gweld mewnlifiad o dripwyr dydd yn cael eu tynnu i lawr i'r môr
 • 1930au - Pines Airways wedi'i leoli yn Locks Common, yn cynnig teithiau o amgylch yr awyr a gwasanaeth tacsi aer
 • 1960au - Porthcawl yn dechrau datblygu fel cyrchfan chwaraeon dŵr, yn enwedig ar gyfer rasio cychod cyflymder a syrffio. Mae caffi Fulgoni (a adwaenir yn ddiweddarach fel Malc's) yn cynnig hufen iâ a golygfeydd godidog dros y bae
 • 2014 - Rest Bay yn cael ei gynnwys yn y Lonely Planet
"Pan fydd y tonnau wedi ymchwyddo, gan foddio'r arbenigwyr lleol gyda thonnau glân yn cyrraedd uchder o 2m, gall y traeth Cymreig hwn gystadlu yn erbyn unrhyw fan syrffio yn Ewrop. Ond mae Rest Bay yn brolio tonnau gwerth ei reidio ar unrhyw ddiwrnod, a dyna'r cyfan y mae ar ddysgwyr eu hangen."
 • 2019 a Thu Hwnt - Mae datblygiadau cyffrous newydd fel y Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn arwain adfywiad y cyrchfan.

Tonnau anhygoel Porthcawl yn rhoi genedigaeth i un o glybiau syrffio cyntaf y DU

 • 1969 - Sefydlwyd un o'r clybiau syrffio hynaf yn y DU, Clwb Syrffio Arfordir Cymru fel Clwb Syrffio CREST, a ysbrydolwyd gan seibiannau lleol Coney, Rest, Esp, Sker a Threcco. Wedi ail-enwi WCSC ym 1971, mae'r clwb yn parhau i fod yn sail i gymuned syrffio fywiog Porthcawl, gan drefnu cystadlaethau yn ogystal â Phêl y Surfer chwedlonol
 • 1973 - Sefydlu Tonyrefail Lifeguard Club. Mae'r enw'n adlewyrchu'r ffaith fod y clwb wedi'i ffurfio gan deuluoedd o'r Cymoedd sydd â charafanau gwyliau ym Mhorthcawl.
 • 1991-newid yr enw a Chlwb achubwyr bywyd Rest Bay wedi ei sefydlu'n swyddogol
 • 1997 - Mae'r orsaf achubwyr bywyd yn agor yn dilyn ymdrechion codwyr arian lleol a'r cyngor.
 • 2016 - Mae achubwyr bywydau'r RNLI yn bwrw at eu swyddi am y tro cyntaf yn Rest Bay, gyda chefnogaeth bad achub Porthcawl fel y bo angen. Yn dilyn y cynllun peilot llwyddiannus, byddan nhw'n parhau i ddiogelu'r traethau tan yr haf 2021 o leiaf.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl