Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Ionawr 17, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
10k Porthcawl

Mae'r mis Ionawr hwn nid yn unig yn nodi dechrau blwyddyn newydd ond hefyd dechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles pen-y-bont ar Ogwr. O asents twyni tywod sy'n llosgi ar y goes i liniaru straen-lleddfu'r warchodfa natur, darllenwch ymlaen i ddarganfod eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

Rhoi eich ffordd i mewn i feddwl clir yng Nghanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl

Gyda'r agoriad yr oedd disgwyl mawr amdano yn y ganolfan chwaraeon dŵr gwerth £1.5 miliwn ym Mhorthcawl, mae taro'r tonnau yn enw iechyd wedi dod yn llawer haws. Nid yn unig mae syrffio'n rhyddhau endorffinau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda ac yn lleihau straen, ond mae hefyd yn gwella lles corfforol a meddyliol, gan ei wneud yn un o'r ffyrdd gorau i roi hwb i'ch trawsnewid yn 2020. Y cyfan sydd arnoch ei angen yw mymryn o ddewrder a bydd Ysgol Syrffio Porthcawl yn eich helpu gyda'r gweddill. Ewch i'r afael â'ch bwrdd drwy ddewis gwers ddwy awr, hyfforddiant datblygu neu gwrs dwys, a'r cyfan gyda siwt wlyb ac offer wedi'i gynnwys.

Cadwch eich waled a'ch lles gyda theithiau cerdded ystyriol ar lwybr arfordir Cymru

Saveon yn aelod o gampfa gydag ymarfer effaith isel ar deithiau cerdded ystyrlon newydd llwybr arfordir Cymru. Casglwch eich meddyliau ac ymestynnwch eich coesau ar hyd y daith gerdded ofalus newydd drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Carwch eich llwybr a'ch pellter eich hun ar y rhwydwaith troellog o lwybrau troed sy'n cerfio drwy dirlun cyfoethog twyni ac o amgylch cylchedd y Llyn tawel. Cyfuno ymarfer corff a bywyd gwyllt trwy sbot-chwynnu fflora a ffawna megis tegeirian prin, pryfed lliwgar a llu o adar.  

Dewch o hyd i'ch digynnwrf wrth wylio bywyd gwyllt wrth warchodfa natur Parc Slip

Gyda gwelliannau newydd a chyffrous yn datblygu ym Mharc slip, dewch o hyd i'r newydd, gan gadw bywyd gwyllt wrth gefn yn y pwll newydd sbon. Mae astudiaethau diweddar yn ecotherapi yn dangos bod treulio amser ymhlith natur a cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn lleihau lefelau straen ac yn helpu i leddfu symptomau gorbryder ac iselder. Ymdrochi eich hun ym myd natur y mis hwn drwy ddysgu am fflora a ffawna lleol megis gweision y neidr, madfallod dŵr cribog, y llygod mawr a'r adar ysglyfaethus.

Par-fect eich siglen yn y clwb golff Rhif un yng Nghymru

Gyda set agored y fenyw i'w chynnal yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl ei hun ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2021, cael eich ysbrydoli i fod yn ben i'r Gwyrddion, perffaith eich siglen ac amsugno'r golygfeydd môr hynny mewn un cyrch glân. Wedi'i gydnabod fel y Prif glwb golff yng Nghymru, gall ymwelwyr fwynhau cwrs amrywiol sy'n 18 twll drwy gydol misoedd y gaeaf cyn mynd yn ôl i lety o safon am faled dda haeddiannol-Rydym yn meddwl am sesiwn te prynhawn ac ystafell ' sawna/STEAM ' yng Ngwesty coed y mwstwr ...

Mynd i ymladd yn erbyn llwybrau rhedeg sy'n llosgi â choes drwy dwyni tywod Merthyr mawr

Teimlwch y llosgiad drwy goncro'r twyni tywod ail-uchaf yn Ewrop, gyda'r twyni traws gwlad heriol yn rhedeg drwy dwyni Merthyr mawr. Jog ar hyd y traeth, clogwyni Cross creigiog ac yn mynd i'r afael â'r dipper mawr enwog 200ft ar gyfer Workout rhad ac am ddim, effaith isel, dwysedd uchel. Dewiswch o ddetholiad o lwybrau amlwg sy'n tywys rhedwyr drwy'r Warchodfa. Cymerwch y llwybr hanner milltir o faes parcio Candleston i gyrraedd yr uwchgynadleddau tywodlyd neu fel arall, ymestynnwch eich coesau ar y llwybr traeth un filltir golygfaol.

Gollwng punnoedd ychwanegol diangen trwy bedlo ar draws y Sir

Teithio trwy goedwigoedd dwfn, dyffrynnoedd rholio a glan môr yn ymestyn gyda llwybrau beicio tawel ar draws y sir. Lleihau eich lefelau straen, gwella eich galluoedd cardio ac archwilio tirweddau naturiol De Cymru. Amsugno golygfeydd o Gwm garw gyda reidiau o Barc Gwledig Bryngarw i Flaengarw. Y llwybr addfwyn wyth milltir yw'r daith fynediad berffaith gyda bonws ychwanegol dim traffig.

Gall beicwyr profiadol wthio'r terfynau gyda Llwybrau Beicio Mynydd Darren Fawr. Ewch ar hyd y 3.2 km llawn adrenalin ar hyd Llwybr Gellideg, dringfa sy'n llosgi'r coesau i brofi'r rhai mwyaf heini yn eich plith, y chwarel naturiol a'r llwybr gwefreiddiol i lawr am gyflymder a thirwedd nodedig.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl