Blwyddyn newydd, Person Newydd: Archwiliwch fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr

Ionawr 17, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
10k Porthcawl

Mae mis Ionawr eleni yn nodi nid yn unig ddechrau blwyddyn newydd ond hefyd ddechrau degawd newydd, gan ei gwneud yn amser perffaith i neidio i fyd lles Pen-y-bont ar Ogwr. O assents twyni tywod sy'n llosgi coesau i saunters gwarchodfa natur sy'n lliniaru straen, darllenwch ymlaen i ddatgelu eich gweithgaredd awyr agored delfrydol.

Sblasio eich ffordd i feddwl clir yng nghanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl

Gyda'r disgwyl mawr am agor canolfan chwaraeon dŵr Porthcawl gwerth £1.5 miliwn, mae taro'r tonnau yn enw iechyd wedi dod yn llawer haws. Nid yn unig y mae rhyddhau syrffio yn teimlo'n endorffinau da ac yn lleihau straen, ond mae hefyd yn gwella lles corfforol a meddyliol, gan ei wneud yn un o'r ffyrdd gorau o roi hwb i'ch trawsnewidiad yn 2020. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw sblash o ddewrder a bydd Ysgol Syrffio Porthcawl yn eich helpu gyda'r gweddill. Ewch i'r afael â'ch bwrdd gyda'r dewis o wers ddwy awr, hyfforddiant datblygu neu gwrs dwys i gyd gyda siwtiau ac offer gwlyb wedi'u cynnwys.

Cadwch eich waled a'ch lles gyda theithiau cerdded ystyriol ar lwybr arfordir Cymru

Arbed aelodaeth o'r gampfa gydag ymarfer effaith isel ar deithiau cerdded ystyriol newydd Llwybr Arfordir Cymru. Casglwch eich meddyliau ac ymestyn eich coesau ar hyd taith gerdded ystyriol NEWYDD drwy Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Cerfio eich llwybr a'ch pellter eich hun ar y rhwydwaith troellu o lwybrau troed sy'n cerfio drwy dirwedd gyfoethog twyni ac o amgylch amgylchiadau'r llyn tawel. Cyfunwch ymarfer corff a bywyd gwyllt drwy sylwi ar fflora a ffawna fel tegeirianau prin, pryfed lliwgar ac amrywiaeth o fywyd adar.  

Dewch o hyd i'ch digynnwrf wrth wylio bywyd gwyllt wrth warchodfa natur Parc Slip

Gyda gwelliannau newydd a chyffrous yn datblygu ym Mharc slip, dewch o hyd i'r newydd, gan gadw bywyd gwyllt wrth gefn yn y pwll newydd sbon. Mae astudiaethau diweddar yn ecotherapi yn dangos bod treulio amser ymhlith natur a cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn lleihau lefelau straen ac yn helpu i leddfu symptomau gorbryder ac iselder. Ymdrochi eich hun ym myd natur y mis hwn drwy ddysgu am fflora a ffawna lleol megis gweision y neidr, madfallod dŵr cribog, y llygod mawr a'r adar ysglyfaethus.

Par-fect eich siglen yn y clwb golff Rhif un yng Nghymru

Gyda'r Woman's Open i'w gynnal yng Nghwbl Golff Brenhinol Porthcawl Pen-y-bont ar Ogwr yn 2021, cewch eich ysbrydoli i fynd i'r gwyrddion, perffaith eich siglen a mwynhau'r golygfeydd hynny o'r môr mewn un cyrch glân. Wedi'i gydnabod fel y clwb golff rhif un yng Nghymru, gall ymwelwyr fwynhau cwrs 18 twll amrywiol drwy gydol misoedd y gaeaf cyn mynd yn ôl i lety o safon ar gyfer pampro haeddiannol - rydym yn meddwl am sesiwn te prynhawn a sawna/ystafell stêm yng Ngwesty Coed y Mwstwr...

Mynd i ymladd yn erbyn llwybrau rhedeg sy'n llosgi â choes drwy dwyni tywod Merthyr mawr

Teimlwch y llosgiad drwy goncro twyni tywod ail uchaf Ewrop gyda rhediadau croes gwlad heriol drwy dwyni Merthyr Mawr. Londwch ar hyd y traeth, croeswch greigiau creigiog a mynd i'r afael â'r dipper mawr 200tr babanod am ymarfer di-dâl am ddim, effaith isel, dwysedd uchel. Dewiswch o ddetholiad o lwybrau wedi'u marcio sy'n arwain rhedwyr drwy'r warchodfa. Cymerwch y llwybr hanner milltir o faes parcio Candleston i gyrraedd y copaon tywodlyd neu fel arall, ymestyn eich coesau ar y llwybr traeth un filltir golygfaol.

Gollwng punnoedd ychwanegol diangen trwy bedlo ar draws y Sir

Teithio trwy goedwigoedd dwfn, dyffrynnoedd rholio a glan môr yn ymestyn gyda llwybrau beicio tawel ar draws y sir. Lleihau eich lefelau straen, gwella eich galluoedd cardio ac archwilio tirweddau naturiol De Cymru. Amsugno golygfeydd o Gwm garw gyda reidiau o Barc Gwledig Bryngarw i Flaengarw. Y llwybr addfwyn wyth milltir yw'r daith fynediad berffaith gyda bonws ychwanegol dim traffig.

Gall beicwyr profiadol wthio'r terfynau gyda Llwybrau Beicio Mynydd Darren Fawr. Ewch ar hyd y 3.2 km llawn adrenalin ar hyd Llwybr Gellideg, dringfa sy'n llosgi'r coesau i brofi'r rhai mwyaf heini yn eich plith, y chwarel naturiol a'r llwybr gwefreiddiol i lawr am gyflymder a thirwedd nodedig.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl