Reidio tonnau Cymru gyda chanolfan chwaraeon dŵr newydd Porthcawl gwerth £1.5m

Hydref 31, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Canolfan chwaraeon dŵr Porthcawl

Gwnewch sblash gyda gweithgareddau antur sy'n gollwng adrenalin yng nghanolfan chwaraeon dŵr £1.5m Porthcawl sydd newydd ei dadorchuddio.

Ydych chi'n synhwyrydd syrffio, neu a fyddai'n well gennych archwilio'r ardal gyfagos ar feic? Efallai eich bod am gerdded ar draws y traeth tywodlyd gyda diod boeth gynhesu mewn llaw; Mae canolfan chwaraeon dŵr newydd sbon Rest Bay bellach ar agor ac yn barod i'ch helpu i brofi cyrchfan antur glan môr y DU sy'n tyfu gyflymaf.

Mae arbenigwyr lleol Ysgol Syrffio Porthcawl yn falch o allu galw'r ganolfan yn gartref parhaol iddynt, gan alluogi pobl frwdfrydig i gael cyfle i brofi'r dyfroedd gwyllt gyda gwersi ac offer i'w llogi bob dydd o'r flwyddyn (ac eithrio Dydd Nadolig).

Os nad syrffio yw eich arddull - peidiwch â phoeni! Mae'r ganolfan chwaraeon dŵr wedi'i stocio'n llawn pecyn ffars môr fel cynnwys padlfyrddau sefyll i fyny.

Os byddai'n well gennych antur arall, dewiswch eich olwynion a'u gosod allan ar fflyd dros dri deg o gerbydau gan gynnwys beiciau mynydd, beiciau braster, e-feiciau, crynowyr California a chadair olwyn traeth. Cymerwch dywod caled y twyni Cynffig fel arfer gyda'r 'beiciau braster' blinedig trwchus iawn. Dysgwch am dir chwedlonol y tywod gyda theithiau yn seiliedig ar chwedlau'r ardal.

Rhowch gynnig ar helpu byd natur drwy lanhau'r traethau ar y cyd â'r gymuned a chael gwersi addysg amgylcheddol i wella ymwybyddiaeth yr hen a'r ifanc o'r môr a'r awyr agored.

Os nad yw reidiau beic cyflym neu anturiaethau dyfrol yn gyflym, bydd caffi'r ganolfan yn gweini diodydd poeth a danteithion melys cyn bo hir i'ch rhoi ar daith gerdded heddychlon ar draws y traeth tywodlyd ymestynnol.

Wedi'i adeiladu diolch i £1.5m o gyllid yr UE drwy raglen Cyrchfan Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, mae'r ganolfan yn cynnig amrywiaeth o anturiaethau awyr agored drwy gydol pob tymor. Cynlluniwch eich antur nesaf, dysgwch fwy www.visitwales.com/product/1821303

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl