Ewch i Rest Bay. Wedyn.

Mai 26, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Canolfan chwaraeon dŵr

Mae'n annaearol tawel yn Rest Bay. Wedi'i lansio chwe mis yn ôl, mae'r ganolfan chwaraeon dŵr newydd yn anwybyddu traeth Bae Rest Baybaner las Porthcawl, a phan fydd yn ddiogel, bydd yn agor ei drysau eto er mwyn darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer ceiswyr antur sy'n awyddus i samplu gweithgareddau awyr agored De Cymru. 

Rhwng mis Hydref a mis Mawrth, roedd arbenigwyr lleol Ysgol Syrffio Porthcawl yn defnyddio'r ganolfan newydd fel canolfan i gynnig gwersi syrffio gydol y flwyddyn a llogi byrddau syrffio, yn ogystal â gwersi rhwyf-fyrddio yn sefyll. Mae ganddynt hefyd fflyd o dri deg o gerbydau i'w llogi, gan gynnwys beiciau mynydd, beiciau olwynion llydan, e-feiciau, cychod morio California a chadair olwyn traeth.  

Roedd y ganolfan newydd ddechrau cynnig teithiau beicio i bwyntiau o ddiddordeb ledled Porthcawl a Newton, yn ogystal â thaith yn seiliedig ar y chwedlau o dwyni Cynffig. Mae hefyd o fudd i'r gymuned leol, gan weithredu fel canolfan ar gyfer glanhau traethau a chyrsiau ar addysg amgylcheddol, dysgu awyr agored a llythrennedd cefnforol. Mae hefyd yn gweithredu fel canolfan hyfforddi ar gyfer achubwyr bywyd a hyfforddwyr syrffio ac fel sylfaen ar gyfer clwb syrffio arfordir Cymru.

Roedd agor y ganolfan chwaraeon dŵr newydd wedi atgyfnerthu Porthcawl fel un o'r cyrchfannau syrffio a oedd yn tyfu gyflymaf yn y DU. Llai na thair awr o Lundain, dyma'r gyrchfan chwaraeon dŵr agosaf a mwyaf cyson o'r brifddinas.

Ac felly, er ein bod yn cadw at y rheolau ac yn aros mewn drysau pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, Dyma gipolwg ar hanes cyffrous Rest Bay a sut y daeth i'r man lle y mae heddiw:

Rest Bay yn cael ei enw 

 • 1878 - Mae 'Bae Hir' yn cynnig tŷ gorffwys i weithwyr sâl ac wedi'u hanafu, a elwir yn Rest Bay. Mae Florence Nightingale yn un o'i gefnogwyr brwd.
 • Yr ail ryfel byd yn cael ei gaffael fel ysbyty yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr ymdrech ryfel
 • 2018-y gweddill yn cael ei droi'n stiwdios a rhandai moethus.

Mae man poeth Golffio wedi'i eni 

 • 1895-9 Mae cwrs twll yn seiliedig ar glosydd cyffredin gan ddynion busnes Caerdydd yn cael eu denu gan y lleoliad.
 • Adleoli i'w safle presennol a dod yn gwrs 18 twll cyntaf yn ne Cymru
 • 1909- y cwrs yn cael statws Brenhinol ac yn ystod y rhyfel byd cyntaf, yn cael ei droi drosodd i amaethyddiaeth ar gyfer yr ymdrech rhyfel.
 • 1951-yn cynnal ei twrnament mawr cyntaf, y bencampwriaeth amatur. Mae'r gystadleuaeth wedi dychwelyd chwe gwaith arall ers hynny. 
 • 2014-cynnal pencampwriaeth agored uwch am y tro cyntaf, Bernhard Langer yn ennill gan Marged 13-strôc anhygoel.

Twristiaid yn darganfod y llecyn gwyliau perffaith gan y môr

 • 1900au - Diolch i garabancs a'r rheilffordd, mae Porthcawl yn gweld mewnlifiad o dripwyr dydd yn cael eu tynnu i lawr i'r môr.
 • 1930au - Pines Airways wedi'i leoli yn Locks Common, yn cynnig teithiau o amgylch yr awyr a gwasanaeth tacsi awyr.
 • 1960au - Porthcawl yn dechrau datblygu fel cyrchfan chwaraeon dŵr, yn enwedig ar gyfer rasio cychod cyflymder a syrffio. Mae caffi Fulgoni (Malc's yn ddiweddarach) yn cynnig hufen iâ a golygfeydd godidog dros y bae.
 • 2014-nodweddion Bae Rest yn y Lonely Planet
  "Pan fydd yr ymchwydd yn cael ei roi ar waith, mae arbenigwyr lleol â casgenni glân ar frig 2m-gall y traeth Cymreig gystadlu ag unrhyw fan syrffio yn Ewrop. Ond mae Rest Bay yn brolio tonnau y gellir eu aeddfedu ar unrhyw ddiwrnod penodol, sef y cyfan sydd ei angen ar ddysgwyr. "
 • 2019 tu hwnt-Mae datblygiadau newydd cyffrous fel y ganolfan chwaraeon dŵr yn arwain y modd y caiff y gyrchfan ei adfywio.

Tonnau anhygoel Porthcawl yn rhoi genedigaeth i un o glybiau syrffio cyntaf y DU 

 • 1969 - Sefydlwyd un o'r clybiau syrffio hynaf yn y DU, Clwb Syrffio Arfordir Cymru fel Clwb Syrffio CREST, a ysbrydolwyd gan seibiannau lleol Coney, Rest, Esp, Sker a Threcco. Wedi ail-enwi WCSC ym 1971, mae'r clwb yn parhau i fod yn sail i gymuned syrffio fywiog Porthcawl, gan drefnu cystadlaethau yn ogystal â Phêl y Surfer chwedlonol.
 • 1973 - Sefydlir Clwb Achub Bywyd Tonyrefail. Mae'r enw'n adlewyrchu'r ffaith bod y clwb yn cael ei ffurfio gan deuluoedd o'r Cymoedd sydd â charafannau gwyliau ym Mhorthcawl.
 • 1991-newid yr enw a Chlwb achubwyr bywyd Rest Bay wedi ei sefydlu'n swyddogol
 • 1997-agor yr orsaf achub bywyd yn dilyn ymdrechion codwyr arian lleol a'r Cyngor.
 • 2016-achubwyr bywyd RNLI yn mynd i'w swyddi am y tro cyntaf yn Rest Bay, gyda chefnogaeth bad achub Porthcawl yn ôl y gofyn. Yn dilyn y cynllun peilot llwyddiannus, byddant yn parhau i warchod y traethau tan o leiaf haf 2021.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl