Taniwch eich adrenalin gyda gweithgareddau anturus

Awst 7, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Anturiaethau Bushcraft, taflu bwyell

Taflu eich hun i fyd hynod gyffrous gweithgareddau antur awyr agored Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 

Dim ots beth yw eich oedran na'ch gallu, mae antur berffaith yn aros amdanoch chi a fydd yn eich gwthio i'r eithaf. 

Efallai y byddwch chi am wynebu eich ofnau a mentro wynebu her Bushtucker, neu'n meiddio dod i lawr drwy goetiroedd y dyffryn ar lwybrau beicio mynydd neu reidio tonnau Cymru gyda chwaraeon dŵr ar hyd yr arfordir.


Mynd yn ôl at y sylfeini gydag anturiaethau crefft y gwyllt gwych ...

Chwiliwch am y rhyfelwr tu mewn i chi gydag amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn yr awyr agored yn amrywio o saethyddiaeth a thaflu bwyell i'r grefft o wneud tân gyda Bushcraft Activities. Wedi'i leoli yng nghanol coetiroedd cudd hardd Pen-y-bont ar Ogwr ger Merthyr Mawr, dyma gyfle i ddianc am ddiwrnod ac ymgolli mewn meistroli goroesi gwefreiddiol yn y gwyllt gyda hyfforddwyr cymwys.

Beth bynnag yw eich oedran, mae cyfle i chi ddod o hyd i'r gweithgaredd awyr agored perffaith i chi. Gall plant fod yn arwyr ar y maes saethyddiaeth, a gall oedolion herio eu hunain trwy gymryd rhan mewn her Bushtucker real.


Beicio gelltydd dramatig Cymoedd De Cymru ...

Os ydych chi'n mwynhau cyflymder, does dim llawer o ddim yn fwy gwefreiddiol na dod i lawr llwybrau beicio mynydd eithriadol gyflym Darren Fawr yn uchelfannau Cwm Garw. Dewiswch rhwng dau lwybr troellog drwy goetiroedd cysgodol a throeon serth y Cymoedd. Mae Llwybr Glas Glengarw yn lle perffaith i ddechrau ar gyfer beicwyr canolraddol.

Dilynwch y trac troellog sengl sydd wedi'i greu ar gyfer taith wefreiddiol ond hygyrch. Fel arall, bydd arbenigwyr wrth eu bodd yn treulio oriau yn taro'r llwybrau budr ar Lwybr Du Gellideg. Gwthiwch eich corff i'r eithaf gyda dringfeydd heriol ac wedyn dod i lawr yn llawn gwefr dros draciau, tyllau bom, slabiau a nodweddion creigiog technegol.


Cyfle i garlamu heibio i gestyll ac ar hyd yr arfordiroedd ...

Dafliad carreg o Sir Pen-y-bont ar Ogwr, cofiwch drefnu taith dwyawr gyda Chanolfan Farchogaeth Fferm Ogwr i ddarganfod tirwedd ddramatig Arfordir Treftadaeth Morgannwg lle mae Pen-y-bont ar Ogwr yn cwrdd â Bro Morgannwg.  

Gallwch ddisgwyl antur ar draws traeth eang Cwninger Merthyr Mawr, trwy ddyfroedd bas afon Ogwr a heibio i adfeilion atmosfferig Castell Aberogwr ar antur ar gefn ceffyl am brynhawn. Cadwch lygad am y bywyd gwyllt lleol, ac adnabod adar fel glas y dorlan â'i gefn glas neon a chrehyrod copog gwyn egsotig.


Syrffio beth bynnag yw'r tywydd ... 

Gyda Baner Las nodedig, canolfan chwaraeon dŵr newydd gwerth £1.5m a rhai o'r tonnau syrffio mwyaf cyson yn y DU, mae Rest Bay yn baradwys i syrffwyr drwy gydol y flwyddyn. Rhowch eich siwt wlyb amdanoch ac estynnwch am eich bwrdd ac i ffwrdd â chi am ddiwrnod yn reidio'r tonnau gyda gwersi enwog Ysgol Syrffio Porthcawl.

Dim ots beth yw eich oedran na'ch gallu, dyma gyfle i ddysgu sut i herio'r dyfroedd yn hyderus gydag amrywiaeth o wersi un i un a grŵp. Ar ôl diwrnod hir ar y dŵr, bydd cyfle i ymlacio gyda diod boeth o'r caffi ar y safle i'w fwynhau wrth eistedd yn ôl a gwylio'r machlud dros y tywod euraidd hirfaith.

Mae Sandy Bay a thraeth Newton yn wych ar gyfer chwaraeon dŵr hefyd. Am fathau eraill o gyffro ar y dŵr, rhowch gynnig ar farcudsyrffio, gwyntsyrffio neu rwyf-fyrddio.


Tanio eich adrenalin gydag antur ...

Ar eich marc, byddwch yn barod, a thaflwch eich hun i mewn i ystod o weithgareddau gwefreiddiol ledled yr ardal leol gyda Chanolfan Gweithgareddau Awyr Agored Adventures. Beth bynnag yw eich oedran neu eich gallu, heriwch eich dewrder gyda dyddiau allan tywys llawn hwyl. Ewch ati i reidio'r tonnau ym Mhorthcawl, dringo'r clogwyni creigiog neu rwyfo i lawr dyfrffyrdd ar rafft fregus.Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl