Heb ganfod eitemau.

Cyfle i ddatgloi haf o anturiaethau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda digwyddiadau awyr agored epig!

Mai 23, 2024

Sgrolio i lawr Tudalen
Rhwng Gŵyl y Coed

Paratowch ar gyfer haf epig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr wrth i'r tywydd cynhesach ddod â digwyddiadau awyr agored anhygoel! O theatr awyr agored i wyliau cerddorol unigryw a digwyddiadau chwaraeon, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau wrth fwynhau'r heulwen braf!

Plymio i benwythnos o berfformiadau cyffrous gyda Seascape: 1af ac 2il Mehefin

Mae gŵyl celfyddydau awyr agored a cherddoriaeth fyw am ddim yn dod i Borthcawl yn fuan iawn! Bydd perfformwyr talentog yn arddangos eu sgiliau mewn arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth, dawns a theatr yn erbyn cefndir glan môr syfrdanol. Bydd gwledd i'r llygaid gyda digonedd o adloniant ar draws gwahanol leoliadau o amgylch tref Porthcawl a glan y môr. Fe welwch chi forfil 18 troedfedd hyd yn oed yn natblygiad Cosy Corner ar ddydd Sul 2il Mehefin! Edrychwch ar amserlen lawn y digwyddiad yma.

Paratowch ar gyfer penwythnos llawn cyffro wrth i BeachFest ac RescueFest gyrraedd ein glannau ni: 15 ac 16 Mehefin

Un o'r digwyddiadau y mae disgwyl mawr iawn amdano yr haf yma i bawb sy'n hoff o'r traeth - mae BeachFest ym Mhorthcawl yn addo penwythnos llawn cyffro o chwaraeon gwych, anturiaethau glan môr, adloniant a hwyl i'r teulu. Gyda digwyddiad poblogaidd RescueFest yr RNLI yn dychwelyd yr un penwythnos, gan gynnal arddangosfeydd cyfareddol gan ein gwasanaethau brys ar ddydd Sul 16eg Mehefin, mae'n benwythnos llawn ffyrdd cyffrous o greu atgofion bythgofiadwy ger glan y môr!

Dychmygwch fwynhau'r awyrgylch bywiog gyda cherddoriaeth, adloniant, stondinau ac arddangosfeydd yn Cosy Corner, tra mae timau chwaraeon o bob rhan o'r DU yn cymryd rhan mewn cystadlaethau llawn adrenalin ym Mae Sandy, a'r draethlin yn fwrlwm o weithgareddau cychod! Ymunwch â'n tudalen ar gyfer y digwyddiad ar Facebook am ddiweddariadau a mwy o wybodaeth.

Rhedeg i mewn i'r haf gyda 10K llawn golygfeydd Porthcawl: 7fed Gorffennaf

Gwisgwch eich esgidiau rhedeg ar gyfer 10K Porthcawl, ras olygfaol ar hyd arfordir godidog Sir Pen-y-bont ar Ogwr, wedi'i threfnu gan Run4Wales. Os ydych chi'n rhedwr profiadol neu'n dechrau arni, mae 10K Porthcawl yn cynnig cyfle i brofi harddwch y rhanbarth wrth ymgymryd â her gyffrous!

Gall y teulu cyfan gymryd rhan ar ddiwrnod y ras - gyda Ras Hwyl, Ras Wib i Blant Bach a ras gystadleuol Herwyr y Dyfodol, gan roi cyfle i egin athletwyr gymryd eu camau cyntaf yn y byd rhedeg. Peidiwch â cholli'r cyfle - archebwch eich lle yma.

Cyfle i ddarganfod y gorau o fywyd gwledig gyda Sioe Wledig Pen-y-bont ar Ogwr: 13 ac 14 Gorffennaf

Mentrwch i gefn gwlad hardd Pen-y-bont ar Ogwr wrth i chi fwynhau dathliad o amaethyddiaeth, crefftau ac ysbryd cymunedol lleol yn Sioe Wledig Pen-y-bont ar Ogwr. O sioeau ceffylau gwefreiddiol i anifeiliaid fferm hoffus a hen dractorau - mae'n argoeli i fod yn benwythnos gwych o hwyl teuluol traddodiadol. Cyfle i wledda ar ddanteithion blasus o siopau bwyd, pori ar hyd stondinau crefft hyfryd, a mwynhau'r awyrgylch cyfeillgar wrth i chi ymgolli yn y bywyd gwledig. 

Cyfle i herio llwybrau rhedeg epig gyda Ras Cwningod Merthyr Mawr: Gorffennaf 20fed

Perl arall ar galendr digwyddiadau chwaraeon De Cymru - Mae'r Ras Cwningod yn llwybr heriol 12K drwy Stad hardd Merthyr Mawr. Cyfle i fwynhau bryniau, twyni a glannau afonydd yr ardal syfrdanol yma, gan gynnwys dod i lawr twyn tywod y Big Dipper, a'r gred ydi mai dyma'r twyn tywod uchaf yng Nghymru.

Mae ras hwyl yn cychwyn prynhawn cyfan o ddathliadau am 3pm cyn i'r Ras Cwningod ddechrau am 4pm - ac mae pencampwriaeth milltir cwrw yn nes ymlaen gyda'r nos hyd yn oed!

Camwch i fyd hudol o gerddoriaeth a natur yng Ngŵyl Rhwng y Coed: 22ain - 25ain Awst

I gael profiad hudol yng nghanol byd natur, edrychwch ar yr Ŵyl Between the Trees, digwyddiad cerddoriaeth, celfyddydau a natur unigryw wedi'i leoli mewn coetir hyfryd yng Nghymru. Cyfle i ymgolli mewn byd o gerddoriaeth fyw, gweithdai a gweithgareddau sy'n dathlu harddwch yr awyr agored a'r ysbryd creadigol sy'n ffynnu yn y lleoliad hudolus hwn.

Yn cael ei gynnal dros benwythnos gŵyl y banc, mae Between the Trees yn cynnig cyfle i ailgysylltu â byd natur drwy gerddoriaeth werin indie, celf a gair llafar, o dan ganopi coedwig Coed Candleston yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr. Peidiwch â cholli'r cyfle unigryw yma - archebwch eich tocynnau yma!

Mae eich antur haf yn dechrau yma...

Gyda chymaint o ddigwyddiadau cyffrous i edrych ymlaen atyn nhw, mae'r haf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfnod o lawenydd, darganfod a dathlu. Os ydych chi'n hoffi mynd i wyliau, yn frwd dros chwaraeon, yn hoff o fyd natur, neu'n awyddus i fwynhau diwylliant bywiog y rhanbarth, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau yn y gornel amrywiol a deinamig yma o Gymru. Meddwl aros am sbel? Edrychwch ar yr opsiynau llety yma.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @VisitBridgend

Ydych chi'n ymuno â ni y penwythnos yma yn BeachFest? 🏖️🚣

Paratowch ar gyfer penwythnos cyfan o chwaraeon traeth, cychod, gweithgareddau teuluol, adloniant, stondinau a dychwelyd Gŵyl Achub @porthcawlrnli ddydd Sul ym Mhorthcawl!

Dwylo i fyny pwy sy'n gyffrous? 🙋

📷 @tomtakesphotos 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachFestPorthcawl #BeachFest #Porthcawl #Beachsports #seasidetown #beachlife #rescuefestporthcawlYdych chi'n ymuno â ni y penwythnos yma yn BeachFest? 🏖️🚣

Paratowch ar gyfer penwythnos cyfan o chwaraeon traeth, cychod, gweithgareddau teuluol, adloniant, stondinau a dychwelyd Gŵyl Achub @porthcawlrnli ddydd Sul ym Mhorthcawl!

Dwylo i fyny pwy sy'n gyffrous? 🙋

📷 @tomtakesphotos 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachFestPorthcawl #BeachFest #Porthcawl #Beachsports #seasidetown #beachlife #rescuefestporthcawl
Pan fydd yr amodau'n iawn ac mae'r lleoliad yn berffaith, gallwch ymgolli yn y foment a dim ond chi, eich bwrdd a'r môr! 🌊

Colli'ch hun yn rhai o'r syrffio gorau sydd gan y DU i'w gynnig, ar hyd arfordir trawiadol Porthcawl. 🏄

📸 @mountain_lifephotographer

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #watersports #watersportswales #activitiessouthwales #summerfunwales #summer #surfingpro #surfingbeginner #surfschools #learntosurf #surf #surflife #surfphotography #surfinguk #uksurfing #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastlinePan fydd yr amodau'n iawn ac mae'r lleoliad yn berffaith, gallwch ymgolli yn y foment a dim ond chi, eich bwrdd a'r môr! 🌊

Colli'ch hun yn rhai o'r syrffio gorau sydd gan y DU i'w gynnig, ar hyd arfordir trawiadol Porthcawl. 🏄

📸 @mountain_lifephotographer

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #watersports #watersportswales #activitiessouthwales #summerfunwales #summer #surfingpro #surfingbeginner #surfschools #learntosurf #surf #surflife #surfphotography #surfinguk #uksurfing #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastline
🌊 Mae penwythnos MAWR yn taro Porthcawl y mis hwn, pan fydd #BeachFest a #RescueFest yr RNLI yn cyrraedd ar ei lannau ddydd Sadwrn 15fed a dydd Sul 16 Mehefin. 🏖️ 🛟

Bydd y penwythnos llawn cyffro yn llawn o chwaraeon traeth elitaidd, arddangosiadau bad achub epig, a gweithgareddau teuluol diddiwedd, arddangosiadau ac adloniant. 🎪 🏏🚤 🚒

Bydd cyfleoedd dirifedi i gymryd rhan, o weithdai syrcas @organisedkaosyouthcircus i @fireballbvb cystadlaethau pêl-foli traeth, ac ennill eich streipiau fel Gwarcheidwad Rockpool gyda @beachacademywales

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #Beachfest #BeachfestPorthcawl #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastline #beachsports #watersports #rnli #rnlilifeboat #lifeboat🌊 Mae penwythnos MAWR yn taro Porthcawl y mis hwn, pan fydd #BeachFest a #RescueFest yr RNLI yn cyrraedd ar ei lannau ddydd Sadwrn 15fed a dydd Sul 16 Mehefin. 🏖️ 🛟

Bydd y penwythnos llawn cyffro yn llawn o chwaraeon traeth elitaidd, arddangosiadau bad achub epig, a gweithgareddau teuluol diddiwedd, arddangosiadau ac adloniant. 🎪 🏏🚤 🚒

Bydd cyfleoedd dirifedi i gymryd rhan, o weithdai syrcas @organisedkaosyouthcircus i @fireballbvb cystadlaethau pêl-foli traeth, ac ennill eich streipiau fel Gwarcheidwad Rockpool gyda @beachacademywales

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #Beachfest #BeachfestPorthcawl #ukbeaches #beachlife #welshcoast #yourcoasts #ukcoast #ukcoastline #beachsports #watersports #rnli #rnlilifeboat #lifeboat
Does dim byd tebyg i gofleidiad garw y dirwedd wrth i chi fentro i gymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 🥰

Mae myrdd o lwybrau ar draws tri chymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn aros i'ch croesawu. A gyda golygfeydd anhygoel di-ri fel yr un yma yng Nghwm Ogwr, beth ydych chi'n aros amdano? 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #ogmorevalley #valleys #landscapes #landscapephotography #discoverwales #explorewales #welshmountains #walesbytrailsDoes dim byd tebyg i gofleidiad garw y dirwedd wrth i chi fentro i gymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr. 🥰

Mae myrdd o lwybrau ar draws tri chymoedd Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn aros i'ch croesawu. A gyda golygfeydd anhygoel di-ri fel yr un yma yng Nghwm Ogwr, beth ydych chi'n aros amdano? 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #ogmorevalley #valleys #landscapes #landscapephotography #discoverwales #explorewales #welshmountains #walesbytrails
Ailgysylltu â byd natur wrth i @betweenthetreesfestival ddychwelyd i @candlestonwoods yr haf hwn. 🌳

Wedi'i wreiddio ym myd natur a gwyddoniaeth, mae'r ŵyl yn cyfuno cerddoriaeth werin indie, celf a gair llafar, sydd ynghyd â'i lleoliad coetir hudolus yn ei gosod ar wahân fel un o'r gwyliau mwyaf unigryw a difyr y bydd y DU yn ei weld yr haf ☀️ hwn.

Tocynnau ar gael yn: betweenthetrees.co.uk

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #betweenthetrees #festivalseason #festivalvibes #outdoorsy #ecofriendlyfestival #betweenthetreesfestival #discoverwales #waleshiddengems #visitsouthwales #festivalAilgysylltu â byd natur wrth i @betweenthetreesfestival ddychwelyd i @candlestonwoods yr haf hwn. 🌳

Wedi'i wreiddio ym myd natur a gwyddoniaeth, mae'r ŵyl yn cyfuno cerddoriaeth werin indie, celf a gair llafar, sydd ynghyd â'i lleoliad coetir hudolus yn ei gosod ar wahân fel un o'r gwyliau mwyaf unigryw a difyr y bydd y DU yn ei weld yr haf ☀️ hwn.

Tocynnau ar gael yn: betweenthetrees.co.uk

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #betweenthetrees #festivalseason #festivalvibes #outdoorsy #ecofriendlyfestival #betweenthetreesfestival #discoverwales #waleshiddengems #visitsouthwales #festival
🌊 Byddwch yn barod i blymio i benwythnos llawn cyffro pan fydd Porthcawl yn croesawu #BeachFest a #RescueFest y @rnli ym mis Mehefin! 🏖

Ar ddydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Mehefin, disgwyliwch benwythnos epig o chwaraeon traeth, arddangosiadau bad achub, gweithgareddau teuluol, arddangosiadau, adloniant a hwyl ddiddiwedd! 🚣‍♀️

Gallwch hefyd wylio #TheWaverley, stemar padlo olaf y byd, yn morio i Borthcawl i fynd â theithwyr dydd ar draws Môr Hafren ar ddydd Sadwrn 15fed! 🛳

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachfestPorthcawl #rnli #porthcawl #porthcawlrnli🌊 Byddwch yn barod i blymio i benwythnos llawn cyffro pan fydd Porthcawl yn croesawu #BeachFest a #RescueFest y @rnli ym mis Mehefin! 🏖

Ar ddydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Mehefin, disgwyliwch benwythnos epig o chwaraeon traeth, arddangosiadau bad achub, gweithgareddau teuluol, arddangosiadau, adloniant a hwyl ddiddiwedd! 🚣‍♀️

Gallwch hefyd wylio #TheWaverley, stemar padlo olaf y byd, yn morio i Borthcawl i fynd â theithwyr dydd ar draws Môr Hafren ar ddydd Sadwrn 15fed! 🛳

Darganfyddwch fwy am y digwyddiad 👉 Dolen yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeachfestPorthcawl #rnli #porthcawl #porthcawlrnli
🌼🐝 Dewch i fyny yn agos at fyd natur ym mhrofiad gwenyn newydd y @coedymwstwrhotel! 

🐝🌼 Camwch i fyd o gyffro llawn bwrlwm wrth i chi ddysgu am y creaduriaid diddorol hyn a'u rôl hanfodol yn ein hecosystem. Archebwch eich profiad nawr a byddwch yn barod i gael eich synnu! 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeeExperience #NatureLovers #busybees #bees #honey🌼🐝 Dewch i fyny yn agos at fyd natur ym mhrofiad gwenyn newydd y @coedymwstwrhotel! 

🐝🌼 Camwch i fyd o gyffro llawn bwrlwm wrth i chi ddysgu am y creaduriaid diddorol hyn a'u rôl hanfodol yn ein hecosystem. Archebwch eich profiad nawr a byddwch yn barod i gael eich synnu! 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #BeeExperience #NatureLovers #busybees #bees #honey
Gyda'i ecosystem unigryw o dwyni a gwlyptiroedd, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn fan poblogaidd gyda cherddwyr cŵn ac mae'n amlwg gweld pam. 🐾

Mae'n rhaid bod 101 o lefydd neu fwy lleol sy'n cael eu pawfect ar gyfer taith gerdded golygfaol gyda'ch pooch, ond a yw'r un yma'n cymryd yr awenau? 

Rydyn ni'n gyfeillgar i bedwar coes yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gyda llefydd di-ri i ymweld â nhw, tafarndai a chaffis i stopio heibio, a mannau i aros am eich ci bach. 🐕
 
Felly ymunwch â ni gyda'ch cydymaith blewog ac edrychwch beth sydd gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr i'w gynnig i ffrind gorau dyn. Byddai'n cribela i beidio! 

Ewch i'n linc yn bio am fwy o wybodaeth. 

📷 @storm.winnie23 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walkies #dalmatian #Kenfig #naturereserves #nature #getoutdoors #wildlife #plantlife #walking #walkinginwales #ukwalking #hikebritain #naturelovers #naturegram #naturephotography #naturewalks #walkingwales #walkingbritain #walesbytailsGyda'i ecosystem unigryw o dwyni a gwlyptiroedd, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn fan poblogaidd gyda cherddwyr cŵn ac mae'n amlwg gweld pam. 🐾

Mae'n rhaid bod 101 o lefydd neu fwy lleol sy'n cael eu pawfect ar gyfer taith gerdded golygfaol gyda'ch pooch, ond a yw'r un yma'n cymryd yr awenau? 

Rydyn ni'n gyfeillgar i bedwar coes yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, gyda llefydd di-ri i ymweld â nhw, tafarndai a chaffis i stopio heibio, a mannau i aros am eich ci bach. 🐕
 
Felly ymunwch â ni gyda'ch cydymaith blewog ac edrychwch beth sydd gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr i'w gynnig i ffrind gorau dyn. Byddai'n cribela i beidio! 

Ewch i'n linc yn bio am fwy o wybodaeth. 

📷 @storm.winnie23 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walkies #dalmatian #Kenfig #naturereserves #nature #getoutdoors #wildlife #plantlife #walking #walkinginwales #ukwalking #hikebritain #naturelovers #naturegram #naturephotography #naturewalks #walkingwales #walkingbritain #walesbytails
Paratowch ar gyfer haf epig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda digwyddiadau awyr agored anhygoel. 🌞

O theatr awyr agored i wyliau cerddorol unigryw a digwyddiadau chwaraeon gwefreiddiol, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau wrth socian yr haul! 🕶️

📍 @betweenthetreesfestival 
📷 @zibacreativeuk 

Edrychwch ar ein blog am fwy o wybodaeth! Cyswllt yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpicParatowch ar gyfer haf epig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gyda digwyddiadau awyr agored anhygoel. 🌞

O theatr awyr agored i wyliau cerddorol unigryw a digwyddiadau chwaraeon gwefreiddiol, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau wrth socian yr haul! 🕶️

📍 @betweenthetreesfestival 
📷 @zibacreativeuk 

Edrychwch ar ein blog am fwy o wybodaeth! Cyswllt yn Bio

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic
Beth am hyn i gael golwg adar-llygad ar y cwrs dolenni trawiadol yn @royal_porthcawl ⛳

Gan gynnig golygfeydd syfrdanol o arfordir godidog Porthcawl, mae'n un o'r lleoedd harddaf i chwarae golff yn y wlad. 🏌️

Gyda detholiad o gyrsiau golygfaol ar gael ar gyfer grabs, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn baradwys golffiwr. Lle wyt ti'n mynd gyntaf?  

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golf #golfing #golfstagram #sounds #golfcourses #golfinglife #golflover #golfersofinstagram #PorthcawlBeth am hyn i gael golwg adar-llygad ar y cwrs dolenni trawiadol yn @royal_porthcawl ⛳

Gan gynnig golygfeydd syfrdanol o arfordir godidog Porthcawl, mae'n un o'r lleoedd harddaf i chwarae golff yn y wlad. 🏌️

Gyda detholiad o gyrsiau golygfaol ar gael ar gyfer grabs, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn baradwys golffiwr. Lle wyt ti'n mynd gyntaf?  

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golf #golfing #golfstagram #sounds #golfcourses #golfinglife #golflover #golfersofinstagram #Porthcawl