Valentine's ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Chwefror 6, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Bar ochr y dociau

Cael trafferth i gipio eich teimladau am y person arbennig hwnnw?

Dywedwch hynny gyda chrochenwaith pwrpasol, cymreig, encilion rhamantus neu hyd yn oed olygfeydd cefn ceffylau wedi'u plygio'n syth o fideo. Dewch o hyd i'ch fersiwn perffaith o Ddydd Sant Ffolant gyda phump o'r dyddiadau poethaf sydd gan Ben-y-bont ar Ogwr i'w cynnig...

I'r rhai sy'n ... Gan edrych i anfarwoli eu cariad

Anfarwoli eich cariad drwy'r grefft hanesyddol o serameg gyda chomisiynau personol yn y crochenwaith sefydledig hynaf yng Nghymru, Ewenni Pottery. Wedi'i leoli ar gyrion pentref Ewenni ychydig y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr, mae'r crochenwyr bach sy'n cael eu rhedeg gan y teulu wedi bod yn cynhyrchu crefftau priddoedd hardd ers wyth cenhedlaeth. Coffáu eich cariad at y Valentines hwn drwy gomisiynu naill ai mwg, powlen neu fase i gael ei saernïo'n unigryw ac yn gariadus gan grefftwyr lleol mewn man lle mae'r celfyddyd yn dyddio'n ôl i 1427. Fel arall, beth am gasglu anrheg o'r galon gan un o siopau annibynnol niferus Porthcawl. Dewch o hyd i anrheg a wnaed gyda chariad fel set o hoffpoons o Siop Anrhegion a Chrefftau Cymru.

I'r rhai sy'n ... Yn marchogaeth i'r haul

Gallop heibio cestyll hynafol, drwy gymoedd gwyrdd rholio ac ar draws traethau tywodlyd llydan wrth i'r môr chwalu ar y lan gyda'ch anwyliaid wrth eich ochr ar dreciau Cymreig dramatig gyda Chanolfan Farchogaeth Fferm Ogwr. Gan ddechrau ochr yn ochr ag adfeilion eiconig Castell Ogwr ac mae'n gerrig camu mysticol, yn y cyfamser ochr yn ochr â'ch partner ar daith ddwy awr i lawr yr afon Ewenni ac yn olaf ar draws tywod ymestynnol Traeth Newton.

Fel golygfa yn syth o ffilm, cantEr ar draws tirwedd hardd Cymru, Sylwch ar fywyd gwyllt o'ch Uchelder cefn ceffyl a mwynhewch amser da gyda'r person rydych yn ei garu.

I'r rhai sy'n ... eisiau stumogau mor llawn â'u calonnau

Yn bwyta gyda llawenydd gyda noson o flasau gwych, llais byw a chariad sy'n llifo yn y dociau bar ochr ym Mhorthcawl. Triniwch eich partner i wledd Foodie gyda bwydlen amrywiol gyda bwydlen llawn la carte yn cynnwys y ddysgl ramantus enwog o wystrys Cymreig ffres. Bwyd môr o ffynonellau lleol gyda photel o win gwyn crisb ac ymgolli yn yr awyrgylch rhamantaidd a grëwyd gan y canwr byw a fydd yn serenâd yn y bwyty wrth i chi fwyta.

I'r rhai sy'n ... chwilio am ddarn o foethusrwydd

Triniwch eich partner i'r pethau gorau ym mis Chwefror eleni gyda enciliad rhamantus i ffwrdd yn hafan gudd Gwesty Coed-y-Mwstwr. Chwisgwch eich cariad oddi ar eu traed gyda swigod, danteithion a bwyd mân i gyd wedi'u gosod yn erbyn cefndir atmosfferig y plasty Fictoraidd. Mwynhewch botel o fizz a siocledi yn y lolfa ymlaciol wrth wylio'r machlud ar draws y lawntiau gwyrdd rholio, wedyn, synnwch eich valentine gyda bwt o flodau cyn cinio llawn blas wedi'i ysbrydoli gan fwyd clasurol Cymreig. Cysgwch yn ddwfn yn un o ystafell wely foethus Coed-y-Mwstwr cyn deffro i frecwast Cymraeg Llawn i danwydd eich diwrnod.

I'r rhai sy'n ... ysbrydion caredig

Dewch o hyd i chi a'ch partneriaid yn rhannu gofod tawelwch gyda sesiynau ioga rhamantus ymhlith twyni tywod ail fwyaf Ewrop ym Merthyr Mawr. Ystyriodd un o'r mannau gorau i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar ac ioga ar draws y sir, gan ddiweddaru eich egni a mwynhau tawelwch y warchodfa natur genedlaethol warchodedig.  

I'r rhai sy'n ... Sengl a sâl o gariad

Blodau, gleiniau fflêr a swyddi sâl Facebook yn ormod i chi?

Dewch yn ôl ar rhamant y Valentine hwn gyda sesiynau taflu echel sy'n chwalu ymddygiad ymosodol yn Bushcraft Adventures, Pen-y-bont ar Ogwr. Anghofiwch ginio golau cannwyll a hunluniau cwpl, bachwch eich ffrindiau sengl a dywedwch ffarwel â Saint Valentine gyda bwyell goetir sy'n rhoi hwb i adrenalin. Teimlwch yn fuddugol fel eich techneg berffaith gyda chymorth gweithwyr proffesiynol hyfforddedig cyn ymgymryd â gweddill eich criw mewn rownd o gystadleuaeth ar ffurf Viking.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl