Sut i wneud y gorau o safle siopa annibynnol Porthcawl

Tachwedd 27, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Coffi cyd y lolfa Porthcawl

Wedi'i gydnabod fel un o fannau poblogaidd syrffio'r DU, wedi'i addurno ar gyfer ei thraethau tywodlyd hir ac Elvis Fest byd-enwog, mae'n hawdd anghofio bod y dref berffaith yn gartref i strydoedd cyfeillgar sy'n llawn siopau annibynnol diddorol i'w darganfod.

Dechreuodd gwaith adeiladu Porthcawl fel tref ar ddechrau'r 19eg ganrif pan benderfynwyd adeiladu harbwr newydd i wasanaethu diwydiannau glo a haearn cynyddol Cymoedd De Cymru. Mae llawer wedi newid ers hynny, nawr gallwch drin eich hun i gynnyrch Cymreig ffres o'r deli lleol, neu efallai adfywio eich wardrob gyda chyfarpar miniog y tymor o un o'r nifer fawr o boutiques sydd wedi'u dotio o amgylch y dref.  

Ewch ati i ailddarganfod eich angerdd dros ffasiwn annibynnol

Ewch i Stryd y Ffynnon, sydd wedi'i leoli dim ond eiliadau o'r Esplanade, i ddod o hyd i The Closet, siop boutique sy'n ddelfrydol ar gyfer dod o hyd i'ch hoff ddarn newydd o'r casgliad o wisgoedd sydd ar gael sydd wedi'u curadu'n ofalus. Os ydych chi'n chwilio am emwaith moethus, KoKo yw'r lle gorau yn y dref. Mae'r cynigion yn cynnwys detholiad eang o wneuthurwyr gemwaith annibynnol, gan gynnwys brand y perchennog Sophie ei hun, byddwch yn syrthio mewn cariad â'r ingau amethyst sbâr a'r gwddf blodau blasus. Ni fyddai unrhyw chwistrellydd siopa porthcawl wedi'i gwblhau heb stop yn Divine, cartref ar gyfer ategolion llachar a lliwgar ac enillydd Manwerthwr Annibynnol Pen-y-bont ar Ogwr 2013.

Yma, rydym yn lleihau, yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu

Nid yn unig y mae Porthcawl yn hafan ar gyfer siopau annibynnol, ond mae hefyd yn chwifio'r faner Eco gydag uchelgeisiau gwych i wneud Porthcawl yn dref ddi-blastig. Mewn cydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Neuadd y Dref Porthcawl a Surfers against Sewage, mae nifer o'r busnesau lleol ar draws y dref yn ymrwymedig i leihau'r defnydd o brif ddeunyddiau plastig untro megis gwellt, poteli a chyllyll a ffyrc - felly gallwch siopa gyda chydwybod glir.

Cymerwch seibiant i fwynhau golygfeydd y môr dros baned a chacen

Prin yw'r arogleuon mor ddymunol â bara wedi'i bobi'n ffres a choffi ffres, felly cymerwch seibiant ar ôl eich chwistrell siopa a bachwch frathiad i'w fwyta yn rhai o fannau torri bwyd gorau Porthcawl. O'i wybod yn lleol fel cafn bwyd Aladdin, mae Home & Colonial Fine Foods yn pobi 60% o'i gynnyrch ar y safle bob dydd, gan werthu popeth o ferddau cartref i gigoedd wedi'u rhostio'n araf. Ad-dalu gydag un o'u cacennau cri sy'n gwerthu orau a choffi stêm o Gaffi Pafiliwn Mawreddog eiconig Porthcawl sy'n cael ei fwynhau orau gyda golygfeydd glan môr.

Wyddech chi:Mae Porthcawl ond yn 40 munud o Gaerdydd yn y car, a 32 munud o Abertawe, sy'n ei gwneud yn hawdd i'w chyrraedd am drip diwrnod dros y penwythnos.

Gwledd o ddanteithion

Awydd rhywbeth melys? Mae Porthcawl yn gorlifo â danteithion melys wedi eu gwneud yn lleol. Os ydych yn dwlu ar siocled, Maple Confectionary yw'r lle perffaith i chi. Yn gwerthu danteithion ar gyfer pob achlysur, cewch hyd i focsys anrhegion moethus, anifeiliaid y gellir eu bwyta, trysorau Cymreig a hyd yn oed pitsas siocled! I fwynhau dewis arbennig o ddiodydd poeth , ewch i Coffi Co. Cewch ddewis o blith llu o ddiodydd blasus dros ben megis cappuccino 'cookies and cream', latte 'curly wurly' a'r siocled poeth blas siocled oren.  

Camwch nôl mewn amser...

Y teulu mwyaf dylanwadol yn ehangiad Porthcawl oedd y teulu Brogden o Sale, ym Manceinion. Roedd y teulu Brogden yn rhan bwysig o'r gwaith o gysylltu Porthcawl â chymunedau mwyngloddio haearn a glo'r cymoedd dros y rheilffordd. Roedd y teulu Brogden yn ystyried Porthcawl yn dref lan môr ffasiynol yn ogystal â phorthladd ffyniannus o ran allforio glo. Mae'r brif ardal siopa o amgylch John Street, dim ond tafliad carreg o'r promenâd. Rydym nawr yn credu y cafodd John Street ei enwi ar ôl John Brogden!

Rhodd o'r galon (a Phorthcawl)

Rhannwch ychydig o Borthcawl gyda'ch ffrindiau a'ch teulu yn ôl adref drwy chwilio am rywbeth arbennig o un o siopau anrhegion y dref. Yn ogystal â'i ddetholiad diddiwedd o losin, mae Maple hefyd yn cynnig anrhegion i bawb, o'r cariad coffi i'r wizz technoleg.    

Ymlaciwch gyda chinio o gynnyrch lleol

Yn debyg iawn i weddill y dref, nid yw Porthcawl yn brin o amrywiaeth o fannau unigryw i dreulio'r noson yn mwynhau cinio a diod a enillir yn fawr. Ar gyfer prydau mwy ish Mediterraan, ewch i Brasserie Isabella a rhowch gynnig ar ddetholiad o bysgod ffres, pysgod cregyn a thapiau cig. Fel arall, ewch i Dockside Bar a Grill am stêc o ansawdd uchel, o Fferm Rosedew ym Mro Morgannwg a chydnabuwyd am eu blas a'u tynerwch gwych.


Am fwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth leol am siopau, caffis a bwytai ym Mhorthcawl, ewch i'r wefan Experience Porthcawl ar
www.experience-Porthcawl.com

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl