Gŵyl fwyd newydd yn cadarnhau Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel cyrchfan bwyd newydd gyffrous yn y DU

Ebrill 27, 2021

Sgrolio i lawr Tudalen
Mae 'Forest Feastival', profiad bwyd dros dro awyr agored newydd sbon, yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill eleni ac yn rhoi hwb pellach i enw da Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru.

Yn cael ei disgrifio fel sawl penwythnos o 'ddanteithion blasus mewn coetir, ger castell, wrth y môr', mae Forest Feastival yn safle bwyd awyr agored sy'n cynnwys y tryciau bwyd stryd a’r cogyddion gorau o Gymru a thu hwnt. Wedi'i osod o dan gynfas yng nghanol coetir hardd Stad Merthyr Mawr, bydd y digwyddiad yn para dros wyth penwythnos ac mae’n cael ei lansio ar y 30ain o Ebrill.

Mae’r profiad bwyta al fresco yn opsiwn perffaith ar gyfer cyfarfod ar ôl y pandemig ac mae’r diolch i garedigrwydd trefnwyr Street Food Circus, y gydweithfa coginio arobryn a sefydlwyd gyntaf yn 2014. Bydd y rhai sy'n bresennol yn cael cyfle i samplu ystod eang o opsiynau, gyda'r 'garafán grwydrol o fasnachwyr' yn gweini popeth o fyns Asiaidd wedi'u stemio a reis jollof gorllewin Affrica i gŵn poeth Americanaidd a chyw iâr 24 awr wedi'i ffrio a’i drochi mewn llaeth enwyn.

Cyrchfan Bwyd Newydd Gyffrous y DU

Mae Merthyr Mawr yn agos iawn at Drelales, pentref bach sy'n prysur greu enw mawr fel man poblogaidd ar gyfer bwyd da. Efallai mai'r bwyty mwyaf adnabyddus yw’r Leicester’s Restaurant, bwyty arobryn gan The Great House, sydd â dau Ruban AA ac sydd wedi'i enwi’n Fwyty Gwledig y Flwyddyn ddwywaith.

Hefyd mae'r Black Rabbit, a sefydlwyd yn 2018 lle mae'r cogydd Jonathan Lewis yn creu prydau blasus gan ddefnyddio cynnyrch ffres o Gymru. Mae’n llechu yn nhafarn glyd a thraddodiadol y Laleston Inn, tŷ carreg o'r 14eg ganrif a gafodd ei droi'n dŷ cwrw ond gan gadw’i gymeriad.

Yr ychwanegiad diweddaraf yn y gornel dawel hon o Sir Pen-y-bont ar Ogwr yw Purple Sage a symudodd i’r dafarn draddodiadol o’r 18fed ganrif, y Mackworth Arms, ym mis Mawrth. Sefydlwyd y Purple Sage Kitchen ym mis Mai 2020 i gynnig bwyd bwyty o'r ansawdd gorau gartref yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae El Prado wedi hen ennill ei blwyf yn Nhrelales, ond cafodd ei ailagor fel rhan o grŵp Martinez o fwytai a sefydlwyd gyntaf yng Nghaerdydd ar ddechrau'r 90au gan gynnig cysyniad brasserie traddodiadol sy'n arbenigo mewn pysgod lleol ffres.  

Mae'n hawdd gweld pam mae Trelales yn cael ei ystyried fel un o gyrchfannau bwyd newydd mwyaf cyffrous Cymru.

Mwy am Ferthyr Mawr

Wedi'i lleoli ar arfordir De Cymru, mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr yn lle hudolus ac yn gartref i'r twyni uchaf yng Nghymru, a elwir yn "Big Dipper". Mae'r system yma o dwyni’n gwbl unigryw yng Nghymru, yn rhannol oherwydd yr ardal enfawr mae'n ei gorchuddio – mae'n ymestyn i 840 o erwau ac yn hafan i fywyd gwyllt - mae tywod wedi setlo ar ben y clogwyni calchfaen hynafol gan greu cynefin arbennig ar gyfer pryfed, ffyngau a phlanhigion.

Mae'r ardal yn gartref i amrywiaeth o wyliau a digwyddiadau gan gynnwys y Ras Cwningod, y Ras Pwdin Nadolig a'r ŵyl Rhwng y Coed sy'n addas i deuluoedd. Byddwch hefyd yn dod o hyd i amrywiaeth o opsiynau llety, o safle glampio Woods and Dunes i fythynnod hunanarlwyo clyd.

Mae Forest Feastival yn lansio ar benwythnos y 30ain o Ebrill ac yn para tan ddiwedd mis Mai. Archebwch docynnau

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl