Y tymheredd yn codi a bwyd o safon uchel ym Mhen-y-bont ar Ogwr y penwythnos yma

Gorffennaf 30, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen

Cyfle i flasu pleserau syml bwyd da a thywydd gwych gyda detholiad Sir Pen-y-bont ar Ogwr o fwytai hyfryd a mannau poblogaidd i bobl sy'n hoff iawn o fwyd sydd wedi agor yn ofalus ar gyfer bwyta yn yr awyr agored a thecawê gan gadw pellter cymdeithasol.

Cyfle i fwynhau antipasti Eidalaidd ac aperol spritz mewn iard fechan yn yr haul, joio prydau pysgod ffres wrth wylio'r machlud ar lan y môr ym Mhorthcawl neu wledda ar ginio Sul rhost traddodiadol mewn gardd dawel mewn pentref.

Bydd bwyta dan do'n dechrau agor o ddydd Llun 3 Awst ymlaen, ond tan hynny, mae digon o ddewisiadau bwyta allan gwych ar gael.

Porthcawl:

Blas y môr o'r Fishmonger's Cat - Pan fydd y tymheredd yn codi, does dim byd tebyg i ddiwrnod ar lan y môr. Ar ôl trochi yn y dŵr ym Mae Sandy, ewch i Esplanâd Porthcawl i gael prydau pysgod ffres a danteithion deli o'r Fishmonger's Cat. Bob dydd Sadwrn, mwynhewch wledd o flasau gyda seigiau cartref fel Jambayala steil New Orleans yn llawn reis sbeislyd, selsig, tomatos a physgod wedi'u dal yn ffres.

Mae gwleddoedd y gorffennol yn cynnwys Bwyd Môr Cymreig Pob gyda physgod gwyn, cocos a bara lawr, cyrri pysgod Sri Lanka a lasagne bwyd môr. Ar agor o 9:30 tan 3pm - ewch amdani i fwynhau cinio tecawê llawn blasau ffres hyfryd. 
 

Bwyd Stryd i fynd o The Greedy Pig
 - Yn dod â blasau bwyd stryd gwych i Sir Pen-y-bont ar Ogwr, The Greedy Pig yw'r lle i fod am greadigaethau porc wedi'u rhostio'n araf sy'n tynnu dŵr o'r dannedd. Yn gweini bol porc crimp wedi'i stwffio, porc clasurol wedi'i rwygo'n fân a byrgyrs gourmet, gydag afal a sawsiau arbennig The Greedy Pig i gyd, cofiwch alw heibio eu bwyty newydd sbon am fwyd hyfryd i fynd adref gyda chi.


Bwyta yn yr awyr agored gan gadw pellter cymdeithasol yn The Saltwater Inn
- Lleoliad delfrydol yn edrych dros draeth hir Bae Sandy. Mae The Saltwater Inn yn gweini bwyd tafarn traddodiadol addas i deuluoedd ar y teras heulog ar y to. 

Manteisiwch i'r eithaf ar y tywydd braf trwy yfed peint oer o Saltwater Hop, diod unigryw i'r Saltwater Inn sy'n helpu i gefnogi RNLI Porthcawl, a gwylio'r tonnau'n torri ar y traeth. Dewiswch o blith prydau clasurol fel pysgod a sglodion wedi'u ffrio'n euraid, bwyd modern rhyngwladol ac amrywiaeth o brydau arbennig sy'n seiliedig ar blanhigion.


Pizza tecawê blasus Double Zero
 - Wedi'i sefydlu yn 2017, mae Double Zero Pizza bellach yn rhan bwysig iawn o'r cyrchfan glan môr yn adeilad Jennings, Porthcawl, adeilad rhestredig Gradd II. 

Bydd rhaid i chi aros ychydig yn hirach i fwyta tu mewn, ond gallwch ddal i fwynhau pizzas blasus wedi'u gwneud â chynnyrch Eidalaidd, gan gynnwys tomatos o San Marzano DOP yn yr Eidal sy'n cael eu tyfu yn y pridd folcanig cyfoethog ar waelod Mynydd Versuvius, a fiordilatte mozzarella, caws lled-feddal, ffres sy'n cael ei wneud yn y dull Eidalaidd clasurol.


Bwydcyfoes gyda golygfeydd hyfryd o'r môr yn Cosy Corner Lounge - Bwyta awyr agored dim ffwdan, dim archebu - cyfle i chi fwynhau cinio o flasau Asiaidd yn cael ei weini gyda choctels gwefreiddiol yn y Cosy Corner Lounge. 

O fol porc kawali Lechon gyda saws dipio brodorol Ffilipino i Alaska pob sy'n tynnu dŵr o'r dannedd yn cael ei weini gyda hufen iâ caramel a diliau mêl, 'dyw bwydlen amrywiol Cosy Corner byth yn siomi. Llenwch eich bwrdd gyda thapas steil Asiaidd a threulio'r noson yn edrych allan ar y golygfeydd ysgubol o'r môr o'ch bwyty awyr agored.Pen-y-bont 


Beth am ychwanegu dipyn o sbeis at eich dydd Sadwrn gyda Thapas Sbaenaidd yn Poco Poco's - Cyfuniad o flasau Môr y Canoldir, gwin da a digon o le am noson o fwyta yn yr awyr agored. Dewiswch Poco Poco's ar gyfer eich pryd cyntaf allan ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Yn boblogaidd oherwydd y tapas arobryn sydd ar gael yma, beth am ymgasglu rownd bwrdd llawn dysglau blasus fel corgimwch wedi'u marinadu mewn gwin gwyn a garlleg, cebabs chorizo gydag olew tsili a draenog y môr wedi'i serio. Mae'r cyfuniad diguro o flasau cyfandirol a physgod ffres, cigoedd Cymreig a chynnyrch lleol yn gwneud Poco Poco yn llecyn unigryw ar gyfer bwyta allan yn ystod yr haf.


Helo i ginio Sul rhost yn yr awyr agored yn The Great House Hotel & Restaurant - Cyfle i fwynhau cinio Sul traddodiadol sy'n ddigon i dynnu dŵr o'ch dannedd yn The Great House Hotel & Restaurant sy'n hafan gudd ym mhentref Trelales. Eisteddwch yn ôl a mwynhau awyrgylch croesawgar y tŷ hanesyddol a'r amgylchedd tawel o'r teras carreg gyda chinio Sul rhost tymhorol.

Cewch ddewis rhwng Syrlwyn Rhost, Brest Cyw Iâr wedi'i Serio neu Bastai Llysiau Môr y Canoldir gyda digonedd o flodfresych a brocoli caws hyfryd, tatws rhost rhosmari a llysiau gwraidd wedi'u malu'n fân.


Mae blasau'r Eidal ar gael i chi ar garreg y drws yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn Franco's Ristorante Vecchio - Anghofiwch am Florence a manteisiwch i'r eithaf ar yr haf yng Nghymru gyda bwyta Ewropeaidd yn yr awyr agored yn Franco's Ristorante Vecchio ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n cynnig bwyd yn yr awyr agored erbyn hyn a chewch ddifetha eich teulu a chi'ch hun gyda dysglau poblogaidd fel pasta Tagliatelle gyda chregyn bylchog ffres, Chorizo a hufen, a pizzas pob gyda chaws gafr a ham parma. Golchwch y cyfan i lawr gyda gwin gwyn ffres ac wedyn tiramisu hufennog wedi'i wneud gan Franco ei hun. Fel dewis arall, beth am gael cinio ffres oddi ar y fwydlen tecawê gyda'r nos yn lle barbeciw ar nos Wener.


Stêcs syrlwyn yn yr awyr agored ym Mwyty'r Masons Arms - Yn dyddio'n ôl i ddiwedd y 1800'au, mae'r Masons Arms yn llecyn poblogaidd iawn yn lleol ym mhentref Bryncethin. Bellach mae'n cynnig bwydlen o gigoedd ffres a bwyd cysur hyfryd y tu allan. Eisteddwch yn yr ardd a mwynhau stecen wedi'i grilio gyda chylchoedd winwns crimp euraid gyda saws rhosmari a phort cyfoethog neu saws garlleg hufennog.

Gall llysieuwyr a feganiaid fwynhau prydau llawn blas fel balti jacffrwyth fegan a byrgyrs sbigoglys.

Cwrw, Byrgyrs a the prynhawn yng Nghoed y Mwstwr - Peidiwch â cholli profiadau bwyta newydd sbon Coed y Mwstwr ar eu lawntiau eang. Os ydych chi'n dyheu am gwrw oer a byrgyr fawr gyda'r ategolion i gyd, neu rywbeth mwy soffistigedig fel te prynhawn eiconig y gwesty, ewch amdani i fwynhau moethusrwydd 4* yn yr haul y penwythnos yma.  


Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl