Profiadau Nadoligaidd gorau Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Rhagfyr 4, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Golygfa gaeaf Pen-y-bont ar Ogwr

Does dim dwywaith y bydd hwn yn Nadolig unigryw i bawb. Wedi dweud hynny, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn dal i fynd i ysbryd yr ŵyl ac mae amrywiaeth o brofiadau tymhorol wedi'u cynllunio, o wneud torchau'r Nadolig i banto gyrru drwodd. Dyma grynodeb o rai o'r prif weithgareddau Nadoligaidd sydd wedi'u cynllunio yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr (*yn amodol ar gyfyngiadau COVID).

Rydyn ni'n ailosod mad yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd ceirw helyg yn creu hwyl yr ŵyl o amgylch y fwrdeistref yn dilyn diwrnod o hwyl Nadoligaidd creadigol gydag Out to learn Willow yn academi fenter STEER yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Gwnaeth y rhai a oedd yn bresennol eu torch aeafol eu hunain gan ddefnyddio helyg o ffynonellau lleol, neu greu carw yn ffrind bach newydd iddyn nhw eu hunain. Edrychwch ar ddigwyddiadau a gweithgareddau STEER yn y dyfodol.

Bob blwyddyn, daw cynorthwywyr ceirw cyfeillgar Siôn Corn i Barc Gwledig Bryngarw

Gall ymwelwyr archebu ymlaen llaw i ddilyn y llwybr tro i ddod o hyd i gynorthwywyr cyfeillgar Siôn Corn sydd wedi'u cuddio ymhlith coed Parc Gwledig Bryngarw y Nadolig yma. Gall archwiliwyr bach chwilfrydig ddilyn y llwybr hyfryd nes eu bod yn dod o hyd i'r ceirw pren i gyd, gan grwydro drwy goetiroedd y gaeaf, sylwi ar fywyd gwyllt a neidio i byllau mwdlyd wrth iddynt fynd. Mae'r digwyddiad poblogaidd yma wedi gwerthu pob tocyn felly bob dydd drwy gydol mis Rhagfyr (hyd at y 23ain gan fod y ceirw'n brysur iawn ar y 24ain) bydd Bryngarw yn cuddio ceirw mewn lleoliad gwahanol yn y Parc. Fyddwch chi'n dod o hyd i Dancer yn yr Ardd Ddwyreiniol, Vixen yn y Berllan neu Rudolph ar y Ddôl efallai?

Nadolig rhithwir llawen iawn i chi

Eleni, cefnogwch y gymuned leol a lledaenwch hwyl yr ŵyl gan gadw'n ddiogel gyda marchnad Nadolig rithwir Sir Pen-y-bont ar Ogw. Gan ddechrau ar Ragfyr 1af, bydd cynnig newydd ac unigryw ar gael drwy ap newydd sbon bob dydd o'r adfent. O emwaith wedi'i wneud â llaw i ddanteithion pob blasus, chwiliwch am rai o'r busnesau lleol gorau ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl. Os ydych chi'n teimlo'n lwcus, beth am gymryd rhan yn y gystadleuaeth ar-lein i gael neges fideo bersonol gan Siôn Corn, yn uniongyrchol o Lapland, wedi'i danfon yn uniongyrchol i'ch bocs negeseuon chi ar noswyl Nadolig!

Dewiswch eich coeden Nadolig eich hun (ac anrhegion!)

Llenwch eich cartref gydag arogl Nadoligaidd coeden Nadolig wedi'i thorri'n ffres gan Pencoed Growers Pen-y-bont ar Ogwr. Ewch allan i'r rhesi o goed hyfryd sy'n cael eu tyfu yn lleol i ddewis y canolbwynt Nadolig perffaith ar gyfer eich cartref. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich penderfyniad o'r amrywiaeth o siapiau a meintiau sydd ar gael, byddant yn ei thorri'n ffres i chi i'w chasglu a mynd â hi adref i'w haddurno â goleuadau'n wincio a pheli lliwgar. Neu beth am brynu ambell addurn unigryw wedi'u gwneud â llaw yn Ewenni Potterygerllaw, y crochendy hynaf yng Nghymru gyfan. Tra byddwch chi yno, comisiynwch anrheg bwrpasol ar gyfer eich anwyliaid y Nadolig yma, yn amrywio o fasys a jygiau i blatiau, canwyllbrenni a llestri. Bydd yr addurniadau cwbl unigryw yma'n cael eu trysori am oes, a thrwy wneud hynny byddwch yn cefnogi busnes teuluol sy'n bodoli ers wyth cenhedlaeth.

Rhowch Nadolig waw - neu wow - i'ch anifail anwes 

Gall pobl sy'n hoff o anifeiliaid anwes wneud yn siŵr bod eu cymdeithion canion yn teimlo'n arbennig y Nadolig hwn gyda'r cyfle i gwrdd â'r dyn mawr. Eleni, mae profiad Santa Paws yn dychwelyd i Bentref Gardd y Pîl, sy'ngolygu y bydd eich ffrindiau blewog yn cael y cyfle perffaith i gael llun Nadoligaidd, sy'n ddelfrydol ar gyfer cerdyn Nadolig y flwyddyn nesaf. Mae pob tocyn yn cynnwys pawfect Santa llyfn, cyfle i dynnu llun a danteithion gan Siôn Corn a'i elfoedd.

Hwyl Nadoligaidd gyrru drwodd

Mae pantomeim gyrru i mewn ar ei ffordd i Borthcawl i ledaenu rhywfaint o hwyl yr ŵyl... oh ie mae e! Bydd perfformiad Peter Pan, sy'n cynnwys Owen Money, a recordwyd ymlaen, yn cael ei ddangos ar sgrin fawr ym maes parcio Hi-Tide ym Mhorthcawl yn y cyfnod cyn y Nadolig. Bydd cyfle hefyd i wylio rhai ffilmiau Nadoligaidd ar y sgrin fawr gyda gwylio clasuron fel Home Alone, Carol Nadolig A Muppet a Polar Express. Archebwch gyda chlwb sinema Firefly
Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl