Yr adeiladau unigryw yn agor eu drysau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr y mis hwn

Awst 20, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Tŷ Sant Ioan

Erioed am ddysgu'r cyfrinachau y tu ôl i adeiladau mwyaf diddorol Sir Pen-y-bont ar Ogwr? Drwy gydol mis Medi, bydd rhai o'n mannau mwyaf hanesyddol yn cynnig mynediad uniongyrchol i'w safleoedd hynafol a straeon unigryw. O adeiladau rhestredig Gradd II i Bencadlys yr Heddlu, dyma'r cyfan sydd angen i chi ei wybod am Fis Drysau Agored ym mis Medi.

Darganfyddwch yr hen fan y mae Sant Cefin wedi ymgartrefu

Treuliwch benwythnos Medi yn archwilio Eglwys Sant Cein yn Llangeinor. Adeiladwyd yr adeilad Normanaidd hwn ar safle treftadaeth Gristnogol o ddechrau'r 6ed ganrif lle sefydlodd St Cein ei hun ei chell. Dysgwch am deithiau'r saint ei hun a sut y daeth hi o'r diwedd i'r pictiwrésg Llangeinor. I'w ychwanegu, mwynhewch luniaeth flasus a straeon hynafol o'r eglwys a'r cyffiniau.

1 - 30 Medi. 12pm - 3pm

Profiad o fywyd y tu mewn i Gell Heddlu o Oes Fictoria

Ydych chi erioed wedi bod eisiau gweld y tu mewn i bencadlys yr heddlu?Ym mis Medi, mae gwahoddiad i ymwelwyr fynd yr holl ffordd lawr i seler pencadlys Heddlu De Cymru. Cewch brofiad o fywyd mewn cell heddlu o oes Fictoria, a hynny gyda charcharor preswyl, a chael cipolwg ar ystafell gyhuddo o oes Edward. Gallwch chi hyd yn oed archwilio'r Ganolfan Dreftadaeth sydd newydd ailagor, er mwyn cael yr olwg gyntaf y tu ôl i fyd yr heddlu yn ne Cymru.

21 - 22 Medi. Mae pob ymweliad yn para rhwng awr ac awr a hanner; rhaid archebu eich lle.

Dysgwch am drychineb gwaith glo Parc Slip yn Nhondu

Darganfyddwch stori drasig trychineb mwyngloddio Parc Slip yng Nghanolfan Eglwys Wesley, Tondu. Bydd eglwys Tondu yn coffáu ffrwydrad trasig 1892, a welodd 112 o ddynion a bechgyn o'r ardal yn marw. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i ddadorchuddio'r digwyddiadau a gynhaliwyd y diwrnod hwnnw, tra'n dysgu popeth am bentref treftadaeth ddiwydiannol Tondu. Am luniaeth ysgafn, ewch i warchodfa Natur Parc Slip gerllaw.

28 Medi. 10am -3pm

Dadorchuddio hanes unigryw Pen-y-bont ar Ogwr yn Nhŷ Sant Ioan

Bydd yr annedd hynaf o'i math yn y dref, St John's House, yn dadorchuddio Hanes Pen-y-bont ar Ogwr ar ddiwedd y mis. Gwledda eich llygaid ar fapiau addysgiadol o bell yn ôl a chasglu gwybodaeth unigryw o'r dref. Mae'r adeilad rhestredig Gradd II, a adeiladwyd tua 1511, wedi cael ei ddisgrifio gan y Comisiwn Brenhinol fel tŷ statws uchel ac o arwyddocâd mawr - dewch i weld drosoch eich hun!

29 Medi, 11am - 3.30pm

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl