Ble i ddod o hyd i'r Beiciau Gorau ym Mhen-y-bont ar gyfer Wythnos Genedlaethol y Beiciau

Mehefin 13, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Cwm Garw

Mae'n Wythnos Genedlaethol Beicio! Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i lu o feiciau i ymwelwyr eu harchwilio, gan gynnwys llwybrau di-draffig a llwybrau symudol. O lwybrau beicio mynydd epig i olygfeydd glan môr, dyma rai o'n prif ddewisiadau ar gyfer beicio o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr.

Y gorau ar gyfer..... taith braf

Cymerwch seibiant i gael cinio ar hyd Llwybr Dyffryn Garw

Gan ddechrau ym Mharc Gwledig tawel Bryngarw a dod i ben ym Mlaenolw, mae'r llwybr tyner, wyth milltir hwn yn mynd â beicwyr drwy lwybr golygfaol o hen drac rheilffordd, coedwigoedd dwfn a golygfeydd cefn gwlad. Gall beicwyr llwglyd fwynhau digon o arosfannau ar hyd y ffordd, gan gynnwys arhosfan mewn caffi hanner ffordd ar hyd y llwybr ym Mhontyrhyl. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weld amrywiaeth o fywyd gwyllt ar hyd y llwybr di-draffig hwn - ewch oddi ar y trac ffa i archwilio gladau bryniog gwyrdd Coedwig Garw, hafan i wylwyr adar.

Y gorau ar gyfer..... coesau bach

Pedol i Borthcawl

Byddai taith i Borthcawl yn yr haf yn anghyflawn heb ddilyn llwybr beicio newydd y dref glan môr ar gyfer sbin. Yn rhedeg o Fae Trecco i Rest Bay, bydd y llwybr newydd sbon yn eich helpu i archwilio'r hyn sydd gan y dref i'w gynnig, o'i thywod euraid i'w golygfeydd o'r cefnfor. Oddi ar y ffordd yn bennaf, gall rhai bach ddefnyddio'r llwybr 2.5 milltir i ddal ton, chwarae ar y traeth neu hyd yn oed stopio am hufen iâ ar hyd y ffordd.

Y gorau ar gyfer..... Anturiaethwyr

Wynebwch her Llwybrau Beicio Mynydd y Darren Fawr i deimlo'r adrenalin yn llifo

Bydd y rhai ar ôl antur yn dod o hyd i ddigon o adrenalin ar lwybrau beicio mynydd epig Darren Fawr. Bydd marchogion canolradd wrth eu bodd â Glengarw sengl, trac llwybr glas, y mae ei bermiau wedi'u saernïo'n dda yn cynnig digon o gyflymu. Neu, os ydych chi'n farchog arbenigol, cymerwch y llwybr Gellideg sy'n chwalu adrenalin 3.2km, sy'n cynnwys dringfa llosgi coesau i brofi'r chwarel fwyaf heini, naturiol a'r disgiau gwefreiddiol am gyflymder a thir.

Y gorau ar gyfer..... Y sawl sydd wrth eu bodd â natur  

Chwiliwch am dros 1,000 o rywogaethau bywyd gwyllt yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Mae gan Warchodfa Natur Parc Slip dros 4km o lwybrau beicio di-draffig a 10km o lwybrau cerdded i deuluoedd eu harchwilio. Rhowch gynnig ar y llwybr 4km' syn rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol Sustrans a Llwybr Celtaidd y Dwyrain sy'n croesi'r warchodfa a cheisiwch weld y 1,000 o rywogaethau bywyd gwyllt sy'n llechu yma. Ar ôl teithio ar hyd y trac hwn sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n dda, stopiwch yng Nghanolfan Ymwelwyr Ymddiriedolaeth Natur Parc Slip ble mae lle i adael eich beic, toiledau a lluniaeth ysgafn ar gael.

Y gorau ar gyfer.......diwrnod ar y traeth

Siôn Corn i lawr twyni tywod talaf Cymru

Chwistrellwch ychwaith o adrenalin i'ch dihangfa glan môr drwy wneud ffawd i lawr twyni tywod talaf Cymru ym Merthyr Mawr. Llogi clwb braster o Borthcawl Bike Hire, y mae ei frasterau wedi'u cynllunio i symud dros ystod o dir, gan eich cael o gwmpas yn ddiogel wrth i chi wneud eich ffordd dros greigiau mawr gwych, tywod euraidd a darn gwastad o fur môr llyfn. Pan gyrhaeddwch Ferthyr Mawr, cerddwch eich beic i ben y 'Dipper Mawr', y twyni tywod epig a fydd yn eich cael i gyflymu i gyflymder anhygoel ar eich disgiau.

Y gorau ar gyfer.....beicwyr cystadleuol

Heriwch eich hun i ddau ddiwrnod o ddioddefgarwch gyda The L'etape de la Defonce

Os ydych chi'n chwilio am ddigwyddiad i seilio eich taith o gwmpas, cadwch olwg am y llu o ddigwyddiadau beicio cystadleuol sy'n mynd drwy Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Gan ddechrau yn y Bont-faen, mae'r L'etape de la Defonce yn ras feicio gystadleuol ddeuddydd, tri chyfnod sy'n mynd drwy Ben-y-bont ar Ogwr ym mis Awst. Mae'r ras yn cynnwys treial amser tîm saith milltir a ras 52 milltir ar y dydd Sadwrn a Ras Ffordd 44 milltir ar y Sul. Mae'r L'etape de la Defonce yn digwydd 17eg/18fed Awst 2019.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl