Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn y gaeaf hwn....

Rhagfyr 3, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Adalw aur

Mae'r gaeaf yn amser gwych i godi allan a mwynhau rhai teithiau cerdded gyda'ch ffrind pedair coes. Nid oes unrhyw gyfyngiadau yr adeg yma o'r flwyddyn felly gallwch archwilio holl draethau Sir Pen-y-bont ar Ogwr cyn stopio yn un o'n siopau coffi gwych am de neu goffi i'ch cynhesu.

Dyma rai o'n dewisiadau waw - neu wow - ni ar gyfer chi a'ch ci ...

Traethau sy'n gyfeillgar i gŵn …

Traeth Rest Bay

Er nad yw'n croesawu cŵn yn ystod misoedd yr haf, mae traeth Baner Las Rest Bay yn llecyn trawiadol ar gyfer mynd am dro gyda'ch ci yn y gaeaf. Gyda chlogwyni isel a Chwrs Golff Brenhinol Porthcawl yn gefndir iddo, mae'n mwynhau grym llawn tonnau Atlantig ac felly mae'n boblogaidd iawn gyda syrffwyr drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Bae Newton

Cerddwch ar hyd traeth tywodlyd bae dwyreiniol Porthcawl sy'n dod i ben yn Nhrwyn Newton. Wedi'i leoli wrth ymyl twyni tywod eiconig Merthyr Mawr, mae'r ardal hon yn gyrchfan wych i ymlacio a gwerthfawrogi awyr iach yr arfordir.

Traeth Sgêr

Tywod Cynffig (a elwir yn lleol yn Draeth Sgêr) yw'r mwyaf gorllewinol o draethau Porthcawl a dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig y mae posib ei gyrraedd. Yn draeth o dywod ac yn wastad yn gyffredinol, fe'i defnyddir yn bennaf gan bobl leol, gan ei wneud yn un o'r traethau tawelach ym Mhorthcawl a chaniateir cŵn yma drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Pinc

Dim ond 15 munud ar droed o Rest Bay, mae traeth tawelach Porthcawl yn boblogaidd ymhlith pobl leol a syrffwyr; mae ganddo glawdd serth o gerrig mân i lawr i'r tywod euraid. Mae arlliw marmor pinc unigryw i'w weld ar y creigiau ar dop y traeth - sef tarddiad yr enw Bae Pinc.

Darllenwch fwy am ein traethau hardd yma.

Caffis sy'n caru cŵn...

Coffi a Co, Harbwr Porthcawl

Wedi'i leoli yn Adeilad eiconig Jennings, rhwng y marina a'r môr, ewch i Coffi & Co i fwynhau eu Coffi, eu Coctels Coffi eiconig a'u bwyd ffres. Mwynhewch y golygfeydd o lan y môr gyda'ch ffrind pedair coes y tu allan ar y teras.

Caffi, Bar a Chiosg Rest Bay

Yn edrych dros Fae Gorffwys hardd, dyma'r lle perffaith i atal ac edmygu harddwch arfordirol Porthcawl. Ni chaniateir cŵn yn y caffi i fyny'r grisiau ond mae croeso iddynt yn yr ardal ciosg gysgodol neu ar y teras. Nid oes angen archebu lle. Mae'r tablau ar sail y cyntaf i'r felin.

The Hyde Out, Gwarchodfa Natur Cynffig

Wedi'i leoli yng Ngronfa Natur hardd Cynffig, mae'r Hyde Out ar agor ddydd Iau i ddydd Sul rhwng 10am a 4pm drwy gydol mis Rhagfyr a mis Ionawr. Nid yn unig y byddwch yn gallu codi diod boeth a byrbryd, gallwch hefyd gael 'A Dog's Life Gourmet Deli Treats' fel nad yw eich ffrind blewog yn colli allan.

Ac yn olaf... Rhowch Nadolig waw - neu wow - i'ch anifail anwes

Cofiwch wneud yn siŵr bod eich ci'n teimlo'n arbennig y Nadolig yma gyda'r cyfle i gwrdd â'r dyn ei hun. Eleni, mae profiad 'Santa Paws' yn dychwelyd i Bentref Gardd y Pîl, sy'ngolygu y bydd eich ffrindiau blewog yn cael cyfle perffaith i gael llun Nadoligaidd, sy'n ddelfrydol ar gyfer cerdyn Nadolig y flwyddyn nesaf. Mae pob tocyn yn cynnwys cyfle i dynnu llun a danteithion gan Siôn Corn a'i gorachod.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl