Heb ganfod eitemau.

Archwilio Heol Fawr Morgannwg: Siwrnai Olygfaol drwy Dde Cymru

Mawrth 24, 2024

Sgrolio i lawr Tudalen
Werfa - Heol Fawr Morgannwg

Os yw dyfodiad y gwanwyn yn gwneud i chi ddyheu am amser yn yr awyr agored, mae gan Heol Fawr Morgannwg ddigonedd o lwybrau i'w harchwilio wrth fwynhau'r heulwen! Yn ymestyn dros bum sir o dirweddau hardd yn Ne Cymru, mae Heol Fawr Morgannwg yn rhwydwaith o lwybrau marchogaeth a llwybrau beicio, sy'n cynnig siwrneiau sy'n gyfoeth o hanes, harddwch naturiol, a swyn Cymreig. Os ydych chi'n camu i'r cyfrwy neu'n archwilio ar droed, mae pob llwybr yn cynnig persbectif unigryw ar y rhanbarth trawiadol yma. Dyma rai llwybrau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr i wneud eich gwanwyn chi'n un arbennig:

Cyfle i fwynhau golygfeydd a fydd yn eich syfrdanu yn Werfa

Llwybr byr ond serth - dywedir mai Werfa yw'r pwynt uchaf yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, yn eistedd ar fryn Mynydd Llangeinwyr. Mae'r dod i lawr yn werth chweil gan eich bod yn cael eich cyfarch gan olygfeydd ysgubol o'r cefn gwlad o'ch cwmpas. Yr ardal hon hefyd a ysbrydolodd yr emyn Cymraeg enwog, Calon Lân, a gyfansoddwyd gan Daniel James!

Mentrwch ar draws dau gwm o Garw i Felin Ifan Ddu

Yn cynnwys dau o'r tri chwm yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mwynhewch siwrnai o olygfeydd o Bont-y-rhyl yng Nghwm Garw i Felin Ifan Ddu wrth droed Cwm Ogwr, gyda llwybr sy'n arwain ar hyd glannau afonydd llawn byd natur. Mae'r llwybr hwn yn cynnig cymysgedd o harddwch naturiol a threftadaeth ddiwydiannol, gyda gweddillion hen weithrediadau mwyngloddio'n britho'r dirwedd. Cadwch lygad am fywyd gwyllt, o adar ysglyfaethus fry yn yr awyr i greaduriaid y coetir yn dianc dan eich traed.

Archwilio Merthyr Mawr hudolus

Gwarchodfa natur eang gyda digon i'w archwilio - mae Cwninger Merthyr Mawr yn berl arfordirol o goetir hudolus, twyni trawiadol a thraethau tywodlyd. Mae'r golygfeydd prydferth yn gefndir perffaith i ymwelwyr archwilio'r ecosystemau amrywiol sy'n unigryw i'r llwybr hwn. Peidiwch â cholli twyn eiconig y Big Dipper, ffurfiant tywod tal sy'n cynnig golygfeydd hyfryd o'r arfordir.

Mwynhewch olygfeydd y cymoedd o Gwm Du i'r Garw

Mwynhewch arogleuon a golygfeydd antur goetir gyda'r llwybr hwn sy'n mynd â chi o Gwm Llynfi hardd, dros fryniau tonnog a thrwy goedwigoedd hudolus i mewn i Gwm Garw. Gyda dewis o fannau cychwyn, mae'r llwybr yn cynnwys 9km o olygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr bob ffordd.

Cyfle i ymgolli yn y tirweddau amrywiol o Lynogwr i Donypandy

I'r rhai sydd eisiau cerdded yn bell, mae'r llwybr hir yma'n teithio o Sir Pen-y-bont ar Ogwr i sir gyfagos Rhondda Cynon Taf, gan ddechrau ym mhentref heddychlon Glyn Ogwr, gyda golygfeydd anhygoel ac Eglwys hanesyddol Sant Tyfodwg. Mae'r llwybr yn cynnwys tirweddau amrywiol fel afon, mynyddoedd a choedwig cyn gorffen yng Nghlydach, Tonypandy mewn lleoliad hyfryd ar lan llyn. 

Mae Heol Fawr Morgannwg yn rhwydwaith aml-ddefnyddiwr o lwybrau sy'n eich galluogi chi i fwynhau harddwch naturiol a threftadaeth ddiwylliannol Sir Pen-y-bont ar Ogwr a thu hwnt. Os ydych chi'n chwilio am encil heddychlon ym myd natur neu antur wefreiddiol trwy dirweddau amrywiol, mae llwybrau Heol Fawr Morgannwg yn cynnig cyfleoedd gwych i ddarganfod rhyfeddodau'r rhanbarth hudolus yma ar gefn ceffyl, ar feic neu ar droed!

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @VisitBridgend

♥️ Gan ei bod hi'n Ddydd Santes Dwynwen, dathliad cariad Cymru, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Ai golygfeydd y cymoedd, swyn yr arfordir, y dreftadaeth sy'n rhedeg trwy'r tir, neu fel ni - ydych chi wrth eich bodd â'r cyfan? ♥️

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau!

📷 @jonhenshaw
📷 @jemma7189
📷 @mistergriffles 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #love #travel #valleys #coast #heritage♥️ Gan ei bod hi'n Ddydd Santes Dwynwen, dathliad cariad Cymru, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Ai golygfeydd y cymoedd, swyn yr arfordir, y dreftadaeth sy'n rhedeg trwy'r tir, neu fel ni - ydych chi wrth eich bodd â'r cyfan? ♥️

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau!

📷 @jonhenshaw
📷 @jemma7189
📷 @mistergriffles 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #love #travel #valleys #coast #heritage
Cymerwch amser bob amser i werthfawrogi'r golygfeydd... 😍

Mae Bae Sandy yn olygfa mor brydferth ar godiad yr haul! 🌅

📷 @neil_holman 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #beaches #wales #seas #porthcawl #ukcoast #yourcoastsCymerwch amser bob amser i werthfawrogi'r golygfeydd... 😍

Mae Bae Sandy yn olygfa mor brydferth ar godiad yr haul! 🌅

📷 @neil_holman 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #beaches #wales #seas #porthcawl #ukcoast #yourcoasts
P'un a ydych chi'n craving y awel môr adfywiol hwnnw neu synau heddychlon tonnau - gallwch fwynhau arfordiroedd 'rheibus' wrth chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

Ydych chi wedi cynllunio eich taith eto? 

👉 @royal_porthcawl

👉 @pandkgc

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golfcourses #golftravel #golftrips #golfingP'un a ydych chi'n craving y awel môr adfywiol hwnnw neu synau heddychlon tonnau - gallwch fwynhau arfordiroedd 'rheibus' wrth chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

Ydych chi wedi cynllunio eich taith eto? 

👉 @royal_porthcawl

👉 @pandkgc

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golfcourses #golftravel #golftrips #golfing
Dilynwch lwybrau sy'n adnewyddu... 🫶

Os yw addunedau eich blwyddyn newydd yn cynnwys cymryd mwy o amser i ymlacio, Sir Pen-y-bont yw'r lle perffaith ar gyfer encil lles! 🌄

Gydag amgylchoedd hardd a thirweddau amrywiol, mae digon o ffyrdd i ailgysylltu â natur ac ysgogi eich corff a'ch meddwl!

Darganfyddwch fwy yn ein blog diweddaraf (dolen yn y Gymraeg)

📷 @josie.jo_._

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walesbytrails #retreat #travelblog #travelideas #destinationsDilynwch lwybrau sy'n adnewyddu... 🫶

Os yw addunedau eich blwyddyn newydd yn cynnwys cymryd mwy o amser i ymlacio, Sir Pen-y-bont yw'r lle perffaith ar gyfer encil lles! 🌄

Gydag amgylchoedd hardd a thirweddau amrywiol, mae digon o ffyrdd i ailgysylltu â natur ac ysgogi eich corff a'ch meddwl!

Darganfyddwch fwy yn ein blog diweddaraf (dolen yn y Gymraeg)

📷 @josie.jo_._

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walesbytrails #retreat #travelblog #travelideas #destinations
Ai hon yw'r dafarn hynaf yng Nghymru? 🏴

Nid yw'n iawn, ond mae'n agos!

Mae @theoldhouse1147 wedi cael ei drawsnewid dros y blynyddoedd yn lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf, gan gynnig llety hardd a thafarn a bwyty sy'n gweini bwyd a diod gwych! 🥂

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #foodie #foodanddrink #ukaccommodation #travel #placestostayAi hon yw'r dafarn hynaf yng Nghymru? 🏴

Nid yw'n iawn, ond mae'n agos!

Mae @theoldhouse1147 wedi cael ei drawsnewid dros y blynyddoedd yn lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf, gan gynnig llety hardd a thafarn a bwyty sy'n gweini bwyd a diod gwych! 🥂

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #foodie #foodanddrink #ukaccommodation #travel #placestostay
Lles yn yr anialwch... 🌳

Yn lleoliad hudol @candlestonwoods fe welwch encil lles unigryw i ddeffro'ch synhwyrau gyda @theoutdoorsauna! 🙌

Gall ymwelwyr fwynhau therapïau poeth ac oer wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd a heddychlon! 🌿

Ydych chi wedi ymweld eto?

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #outdoorsauna #heattherapy #coldwatertherapy #sauna #wellness #retreatLles yn yr anialwch... 🌳

Yn lleoliad hudol @candlestonwoods fe welwch encil lles unigryw i ddeffro'ch synhwyrau gyda @theoutdoorsauna! 🙌

Gall ymwelwyr fwynhau therapïau poeth ac oer wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd a heddychlon! 🌿

Ydych chi wedi ymweld eto?

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #outdoorsauna #heattherapy #coldwatertherapy #sauna #wellness #retreat
Ydych chi'n awyddus i archwilio ein cyrsiau o'r radd flaenaf i ddechrau cyfeillgarwch hardd? 🏌️

Edrychwch ar y lleoliadau golff gwych hyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr:

👉 @royal_porthcawl
👉 @coed_y_mwstwr_gc
👉 @maesteggolfclub
👉 @pandkgc
👉 @grovegolfclub
👉 @bridgendgolf

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfingYdych chi'n awyddus i archwilio ein cyrsiau o'r radd flaenaf i ddechrau cyfeillgarwch hardd? 🏌️

Edrychwch ar y lleoliadau golff gwych hyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr:

👉 @royal_porthcawl
👉 @coed_y_mwstwr_gc
👉 @maesteggolfclub
👉 @pandkgc
👉 @grovegolfclub
👉 @bridgendgolf

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfing
Blwyddyn Newydd Dda! 🎉

Os ydych chi eisoes yn cynllunio eich anturiaethau ar gyfer 2024, dyma ychydig o resymau dros ychwanegu Sir Pen-y-bont ar Ogwr at eich rhestr bwced teithio:

🐦 Bywyd gwyllt bendigedig
📷 @georgerossini_images

🏰 Rhyfeddodau hynafol
📷 @neil_holman

🍲 Bwyd a diod blasus
📷 @steakandstamp

⛰️ Llwybrau syfrdanol 
📷 @papisandadogcalledelvis

Gweld mwy o resymau yn ein blog! (dolen yn Bio)

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #wildlife #walking #foodanddrink #castles #travel #happynewyear #newyearBlwyddyn Newydd Dda! 🎉

Os ydych chi eisoes yn cynllunio eich anturiaethau ar gyfer 2024, dyma ychydig o resymau dros ychwanegu Sir Pen-y-bont ar Ogwr at eich rhestr bwced teithio:

🐦 Bywyd gwyllt bendigedig
📷 @georgerossini_images

🏰 Rhyfeddodau hynafol
📷 @neil_holman

🍲 Bwyd a diod blasus
📷 @steakandstamp

⛰️ Llwybrau syfrdanol 
📷 @papisandadogcalledelvis

Gweld mwy o resymau yn ein blog! (dolen yn Bio)

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #wildlife #walking #foodanddrink #castles #travel #happynewyear #newyear
Recap 2023 - Ffordd Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Reel wedi'i wneud gyda chynnwys o 📷:

@dazsphotography1
@whatchrisdoes
@bridgendpyopumpkins
@run4wales
@davespencer81 
@timboss81
@matthew_explores
@walesandtheworld
@sidilloyd
@markssadler
@adamrlew
@betweenthetreesfestival
@papisandadogcalledelvis
@cardifflovelist
@lukedronephotos
@porthcawlaccommodation
Stephen Jones

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #2023Recap 2023 - Ffordd Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Reel wedi'i wneud gyda chynnwys o 📷:

@dazsphotography1
@whatchrisdoes
@bridgendpyopumpkins
@run4wales
@davespencer81 
@timboss81
@matthew_explores
@walesandtheworld
@sidilloyd
@markssadler
@adamrlew
@betweenthetreesfestival
@papisandadogcalledelvis
@cardifflovelist
@lukedronephotos
@porthcawlaccommodation
Stephen Jones

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #2023
Er bod y Nadolig yn gallu bod yn eithaf prysur, mae Dydd San Steffan yn ymwneud â dadflino! 

Felly, dyma rai golygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'r ymlacio! 🖼️

📷 @explore.with_tom

📍Gwarchodfa Natur Cynffig

Gadewch i ni wybod eich cynlluniau ar gyfer Dydd San Steffan yn y sylwadau 👇

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #boxingday #scenery #outdoors #christmas #relaxationEr bod y Nadolig yn gallu bod yn eithaf prysur, mae Dydd San Steffan yn ymwneud â dadflino! 

Felly, dyma rai golygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'r ymlacio! 🖼️

📷 @explore.with_tom

📍Gwarchodfa Natur Cynffig

Gadewch i ni wybod eich cynlluniau ar gyfer Dydd San Steffan yn y sylwadau 👇

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #boxingday #scenery #outdoors #christmas #relaxation