Eich canllaw i Warchodfa Natur Cynffig

Gorffennaf 8, 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Pwll Cynffig

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig (sy'n cynnwys yr ardal twyni tywod a phwll Cynffig) wedi'i dynodi'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig.

Hanes byr:

Yr ardal brydferth hon yw un o brif warchodfeydd y DU sy'n cynnwys twyni tywod, ac mae'n rhan o'r system dwyni tywod weithgar fwyaf yn Ewrop. Roedd Cynffig ei hun yn dref lewyrchus a ymosodwyd arni'n rheolaidd gan Vikings. Yr oedd hynny tan yr oesoedd canol, pan oedd stormydd enfawr yn amgylchynu'r dref islaw tunelli o dywod. Yr unig olion a adawyd heddiw o'r fwrdeistref hynafol yw'r Gorthwr Castell sy'n codi allan o'r tywod i'r Gogledd.

Dros y 700 mlynedd diwethaf mae natur wedi parhau i adennill y dirwedd. Cynffig yw'r cyfan sy'n weddill o system dwyni enfawr a oedd unwaith yn ymestyn ar hyd arfordir de Cymru o Afon Ogwr i benrhyn Gŵyr. Mae'n gartref i lyn naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws Bae Abertawe i Benrhyn Gŵyr.

Rhywogaethau mewn perygl:

Mae'r Warchodfa yn gartref i amrywiaeth enfawr o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid prin a rhai sydd mewn perygl, yn enwedig tegeirian y fen anghyffredin, tegeirian mwyaf prin Prydain.

Yn 2016 ymwelodd tîm cylchgrawn Countryfile â'r ardal i fynd i chwilio am tegeirian y fen. Cyfarfu'r Golygydd cylchgronau Fergus Collins â'r warden pen David Carrington i'w gynorthwyo yn ei chwiliad.

Gallwch ddarllen am anturiaethau Countryfile yma.

Dim ond y llynedd fe ddaeth The Guardian hefyd i gwrdd â David a chwilio am degeirian y gors. Yn ystod ei gyfnod yn y gyrchfan, bu'r awdur Kevin Rushby hefyd yn archwilio twyni tywod cyfagos Merthyr Mawr ar feic olwynion llydan ac yn dysgu sut i reidio tonnau Cymreig gydag Ysgol Syrffio Porthcawl.

Darllenwch erthygl lawn y Guardian yma

Yn wir, roedd y Guardian yn hoff iawn o'u hamser yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gymaint fel eu bod wedi ei enwi yn un o'u darganfyddiadau teithio uchaf o 2019.

Mae hyn hefyd yn fan gwych ar gyfer gwylio adar. Mae'r Warchodfa yn hoff loches ar gyfer wildbudr drwy'r flwyddyn ac mae'n un o'r ychydig leoedd yn y DU lle gellir gweld y aderyn bwn yn ystod y gaeaf. Mae adar hirgoes mudol yn cynnwys dunlin, Plwmp'i fodrwyo, llain fach'i fodrwyo, ychydig yn drewi, pibydd y tywod cyffredin, gwiail gwyrddlas a duwies ddu.

Llwybr cerdded:

O'r maes parcio, mae'r llwybr cylchol swyddogol yn mynd â chi drwy'r system twyni sych, sy'n hygyrch drwy gydol y flwyddyn. Mae'n llwybr sydd wedi'i gyfeirio'n dda, gyda marcwyr pren yn arwain bob can llath i'ch cadw ar y trywydd iawn.

Caiff yr ardal ei rheoli i sicrhau na chaiff y twyni eu goresgyn gan laswelltir trwchus a choedlannau a fyddai'n arwain at golli llawer o'r bywyd gwyllt pwysig ac amrywiol. Mae'r Warchodfa hefyd yn cael ei rheoli fel bod cydbwysedd cain y cynefinoedd yn cael ei gynnal a gall ymwelwyr grwydro'r ardal yn rhwydd heb niweidio'r Warchodfa a'i nodweddion.

Stopio am ddiod:

Dim ond hogyn byr o'r Warchodfa yw tafarn Tywysog Cymru, a adeiladwyd yn wreiddiol yn 1605 a dywedir ei bod yn ysbrydion. Mae'r dafarn yn boblogaidd iawn gyda phobl leol, ac yn gweini amrywiaeth eang o gwrw a phrydau bar o ansawdd da. Mae ganddo naws groesawgar, gartrefol i'r tu mewn ac ardal awyr agored braf.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl