Haul, môr a phennau amheus: pam mae'n rhaid i chi ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn

Gorffennaf 16, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Badau achub ym mlaen môr Porthcawl

Yn dilyn ymddangosiad hynod lwyddiannus 10K Porthcawl Healthspan dros y penwythnos lle mwynhaodd mwy na 3,000 o redwyr a chefnogwyr amodau perffaith, rydym yn gadarn yn y modd haf! Gyda rhai o draethau, cefn gwlad ac ysbryd cymunedol gorau Cymru, gall ymwelwyr fwynhau carnifalau bywiog, chwaraeon dŵr cyffrous a digwyddiadau unigryw drwy gydol yr haf. Dyma bum digwyddiad yr ydych wedi'u harchwilio ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Carnifal Porthcawl, 20 Gorffennaf

Cychwyn ar 'flwyddyn o ddarganfod', thema Carnifal Porthcawl eleni. Mae'r diwrnod blynyddol hwn o ddathlu glan môr yn dod ag ymwelwyr a thrigolion ynghyd ag amrywiaeth eang o flawd lliwgar ar gyfer yr orymdaith sy'n dirwyn i ben drwy ganol y dref. Mewn blynyddoedd blaenorol rydym wedi gweld cimychiaid, môr-ladron, syrffwyr a hyd yn oed dawnswyr clychau Arabaidd yn cymryd drosodd strydoedd Porthcawl. Gall y rhai sy'n leinio'r strydoedd ddangos eu gwerthfawrogiad o wasanaethau brys Porthcawl, a fydd yn arwain yr orymdaith. Yn ogystal â'r orymdaith, yn y maes carnifal mae adloniant am ddim i bawb, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, a digon o weithgareddau i gadw'r plant yn brysur. Gwnewch yn siŵr eich bod yn archwilio'r ffair deithiol ryfedd gyda stondinau bwyd, diod ac anrhegion. Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf yng nghanol tref Porthcawl, 2pm. am ddim i fynychu. www.porthcawlcarnival.weebly.com

Môr-ladron Porthcawl, 27 Gorffennaf

Byddwch yn barod i gerdded y planhigyn wrth i Borthcawl gael ei gymryd drosodd gan fôr-ladron! Ewch i lawr i 'Pirates Village' ar y Promenâd lle gall môr-ladron ifanc addawol ddringo ar fwrdd y llong a derbyn map trysor a'u bag goodie môr-ladron eu hunain. Dilynwch y map i ddod o hyd i ddarnau o arian, cracio'r cod cyfrinachol ac ennill gwobr. Bydd gorymdaith swashbuckling hefyd, cerddoriaeth fyw drwy'r dydd, paentio wynebau â thema forwrol, sioe bypedau ac ymddangosiad gwestai o ddim heblaw Capten Jack Sparrow ei hun. Ar ôl diwrnod hir o archwilio'r moroedd uchel, rhowch gynnig ar rai o'r bwyd stryd blasus sydd ar gael o amgylch yr harbwr. Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf, 10am - 5pm. Cofrestrwch ar-lein am ddim: www.porthcawlpirates.club/register/

Pencampwriaethau AquaX UK, 27 - 28 Gorffennaf

Bydd pencampwriaethau P1 AquaX y DU yn dod i ben ym Mhorthcawl am yr ail flwyddyn yn olynol yr haf hwn. Bydd cystadleuaeth jetski sy'n tyfu gyflymaf yn y byd yn cael ei chynnal ym Mae Newton, gan gynnig golygfeydd perffaith ar draws y cwrs o'r traeth. Yn rhad ac am ddim, bydd gan wylwyr ddigon o weithredu i'w cadw'n brysur, gyda 12 ras yn cael eu cynnal dros ddau ddiwrnod. Bydd cymysgedd o rasys sbrint ac enduro yn profi sgil, cyflymder a stamina'r marchogion i'r terfyn absoliwt, gydag un unigolyn yn cael ei goroni'n bencampwr y DU. Wedi'i leoli wrth ymyl Twyni Tywod Merthyr Mawr a taith gerdded ddeng munud o dref brydferth Newton, mae Bae Newton yn gefndir delfrydol i'r hyn sy'n sicr o fod yn un o ddigwyddiadau octane mwyaf uchel Cymru yn yr haf. Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf - Dydd Sul 28Ain Gorffennaf. Amseroedd y ras TBA. www.p1aquax.com/Porthcawl/2019

Gŵyl Achub RNLI Porthcawl 2019, 28ain Gorffennaf

Ymunwch â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) ym Mhorthcawl yr haf hwn ar gyfer #RescueFest2019. Mae'r diwrnod agored hwn i'r teulu a'r digwyddiad arddangos sgiliau achub, sy'n rhad ac am ddim, bellach yn ei ail flwyddyn ac yn llawn arddangosfeydd ac arddangosiadau cyffrous gan yr RNLI, y gwasanaethau brys a sefydliadau eraill. Yn ogystal, gall ymwelwyr ymuno â'r arwyr bob dydd ar gyfer reidiau mewn cychod cyflym RIB, stondinau crefft, peintio wynebau, arddangosfeydd cŵn newfoundland, cerddoriaeth fyw a mwy. Mae RescueFest yn cael ei threfnu gan orsaf bad achub brysuraf Prydain, RNLI Porthcawl, ac mae'r arian sy'n cael ei godi yn ystod y dydd yn mynd tuag at helpu i achub bywydau ar y môr. Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf, 11am - 5pm, mynediad yn rhad ac am ddim. www.porthcawl-lifeboat.co.uk/rescuefest2019

Cerddoriaeth werin, coedwriaeth a thipyn o Elvis: digwyddiadau eraill i gadw llygad arnynt

Rhwng gŵyl y Coed mae gŵyl gerddoriaeth, gwyddor naturiol a chelf unigryw sydd wedi'i gosod mewn safle coetir 100 erw ymhlith gwyrddni toreithiog Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr. Gwrandewch ar gerddoriaeth werin ac acwstig anhygoel neu byddwch yn greadigol gyda gweithdai bushcraft a chelf tir a dysgwch am y fflora a'r ffawna lleol. Ymunwch â'r hwyl o 30 Awst - 1af Medi. I'r rhai sy'n chwilio am rywbeth hyd yn oed yn fwy rhyfedd, edrychwch ar Ŵyl Elvis Porthcawl, dathliad mwyaf Ewrop o The King. Y llynedd, daeth dros 35,000 o gefnogwyr i'r dref lle cynhaliwyd cannoedd o ddigwyddiadau gan gynnwys The Elvies, Oscar's o fyd Elvis, sy'n annog yr amhersonolwyr Elvis gorau i ddangos eu talent. Dydd Sadwrn 27ain - 28ain Medi. www.elvies.co.uk

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl