Ein cynghorion gorau ar gyfer diddanu'r plant y mis hwn!

Tachwedd 19, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Twyni Tywod Merthyr Mawr

Galw pob rhiant a gofalwr! Gyda phlant mewn angen, mae un o'n calendr yn amlygu'r mis hwn, rydym yn neilltuo'r blog hwn yn gyfan gwbl i blant. O barti pyjamas ym enfawr i antur awyr agored, dyma sut i gadw eich rhai bach yn ddiddan, gan helpu i gefnogi plant mewn angen ar draws y Deyrnas Unedig.

Ymunwch â pharti pyjamas mwyaf sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Anghofiwch am geisio canfod gwisg ffansi ddydd Gwener ac ymunwch â pharti trampolîn pyjamas Jump Jam! I'r rhai ohonoch nad ydych chi'n cael neidio ar eich gwelyau gartref, y digwyddiad arbennig hwn dros gyfnod o 2 awr gyda DJ Jam yw'r ateb perffaith. Codwch arian i blant ledled y Deyrnas Unedig drwy fownsio yn eich pyjamas. £10 am ddwy awr, dydd Gwener 16 Tachwedd - 6pm - 8pm.

Tynnwch hunlun wrth ymyl bwrdd hunluniau newydd Porthcawl

Tynnwch hunlun o flaen y bwrdd hunluniau newydd enfawr ger Rest Bay, Porthcawl. Fe welwch arwydd anferth Porthcawl yn yr union le y bydd y ganolfan chwaraeon dŵr newydd yn cael ei hadeiladu y flwyddyn nesaf. Cofiwch dynnu llun a rhannu eich hunlun gorau gyda'r cyfrif instagram newydd @discoverporthcawl am gyfle i ymddangos!

Ewch am dro i'r gornel anifeiliaid anwes yn Fferm Hwyl Wiggly

Gyda mannau chwarae antur dan do ac yn yr awyr agored, mae Wiggly Fun Farm yn berffaith ar gyfer adloniant ym mhob tywydd. Bwydwch yr hwyaid ar daith drwy'r coetir cyn cael cyfle i gyfarfod rhai o anifeiliaid fferm Wiggly Farm. Cofiwch am y gornel anifeiliaid anwes anhygoel hefyd - ni fyddwch chi a'ch rhai bach eisiau gadael!

Mwynhewch yr awyr agored ym Mharc Gwledig Bryngarw

Os nad yw hi'n rhy wlyb y tu allan, ewch am dro o gwmpas Parc Gwledig Bryngarw lle gall eich plant archwilio'r awyr agored. Er bod y parc cyfan yn faes chwarae ar gyfer rhai bach, bydd y Parth Plant penodol, sy'n cynnwys siglenni, llithrennau ac unedau aml-chwarae, yn eu cadw'n ddiddan am oriau! Ewch i Ystafell De'r Cedars wedyn am ddishgled o de a sleisen o deisen gartref haeddiannol.Mae Ystafell Te Cedar yn agored rhwng 10.30 a 15.30 ym mis Tachwedd.

Gwyliwch dref Pen-y-bont ar Ogwr yn disgleirio gyda'i goleuadau Nadolig

Os yw eich calendr Nadolig yn llwm eleni, fe allai'r diwrnod hwyl y Nadolig hwn yn Nhŷ Carnegie fod yr union beth sydd ei angen arnoch chi. Dewch i gwrdd â Siôn Corn a'i geirw wrth iddyn nhw hedfan i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr, cyn mynd i'w ogof Nadolig yn Nhŷ Carnegie. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, gall ymwelwyr wylio'r dref gyfan yn disgleirio yn nigwyddiad mawr cynnau goleuadau Nadolig tref Pen-y-bont ar Ogwr - achlysur perffaith i'r teulu cyfan ei fwynhau.Dydd Sadwrn 24 Tachwedd, o 10.30am ymlaen. Mae'r goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen o 16.15 ymlaen yn Dunraven Place.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl