Ein cynghorion gorau ar gyfer diddanu'r plant y mis hwn!

Tachwedd 19, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Twyni Tywod Merthyr Mawr

Galw pob rhiant a gofalwr! Gyda Phlant Mewn Angen yn un o uchafbwyntiau ein calendr y mis hwn, rydym yn rhoi'r blog hwn yn gyfan gwbl i blant. O barti pyjama enfawr i antur awyr agored, dyma sut i ddiddanu eich rhai bach, gan helpu i gefnogi plant mewn angen ledled y DU.

Ymunwch â parti pyjama mwyaf Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Anwybyddwch y drafferth o wisgo'r dydd Gwener hwn ac ymunwch â phlaid pyjama trampolîn Jump Jam! I'r rhai nad ydynt yn cael neidio ar y gwelyau gartref, y dj Jam arbennig dwy awr hwn yw'r ateb perffaith. Codwch arian i blant ledled y DU drwy bownsio o gwmpas yn eich pyjamas.  £10 am ddwy awr, dydd Gwener 16 Tachwedd - 6pm - 8pm.

Cymerwch hunlun gan hunan-fwrdd newydd Porthcawl

Cymerwch hunlun o flaen y bwrdd hunlun newydd enfawr ym Mae Rest Bay, Porthcawl. Fe welwch arwydd enfawr Porthcawl yn yr union fan a welir bydd y ganolfan chwaraeon dŵr newydd yn cael ei hadeiladu y flwyddyn nesaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cipio i ffwrdd ac yn rhannu eich hunlun gorau gyda'r @discoverporthcawl instagram newydd am y cyfle i gael sylw!

Ewch i gornel anifeiliaid anwes ar Fferm Hwyl Wiggly

Gyda mannau chwarae antur dan do ac awyr agored, mae Fferm Hwyl Wiggly yn berffaith ar gyfer adloniant pob tywydd. Bwydo'r hwyaid ar daith gerdded coetir cyn cael eu cyflwyno i rai o anifeiliaid fferm Fferm Wiggly ei hun. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n colli'r gornel anifeiliaid anwes addurno hefyd - fyddwch chi a'ch rhai bach ddim eisiau gadael!

Mwynhewch yr awyr agored ym Mharc Gwledig Bryngarw

Os nad yw'n rhy wlyb y tu allan, ewch am dro o amgylch Parc Gwledig Bryngarw lle gall eich plant archwilio'r awyr agored. Er bod y parc cyfan yn faes chwarae i rai bach, bydd y Parth Plant pwrpasol, sy'n cyd-fynd â siglenni, sleidiau ac unedau aml-chwarae, yn eu diddanu am oriau! Ewch i ystafell De Cedars wedyn am de a darn o gacen gartref sy'n cael ei hennill yn dda. Mae Ystafell De Cedar ar agor 10.30-15.30 ym mis Tachwedd.

Gwyliwch dref Pen-y-bont ar Ogwr yn disgleirio gyda'i goleuadau Nadolig

Os yw eich calendr Nadolig yn ddiffygiol eleni, gallai'r diwrnod hwn o hwyl Nadoligaidd yn Nhŷ Carnegie fod yr union beth sydd ei angen arnoch. Cwrdd â Siôn Corn a'i ceirw wrth iddynt hedfan i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr cyn mynd i'w groto Nadolig yn Nhŷ Carnegie. Yn ddiweddarach yn y dydd, gall ymwelwyr wylio'r dref gyfan yn sbâr yng ngolau Nadolig mawr tref Pen-y-bont ar Ogwr, sy'n berffaith i'r teulu cyfan eu mwynhau. Dydd Sadwrn 24 Tachwedd, o 10.30am. Newid golau Nadolig ymlaen o 16.15, Dunraven Place.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl