Heb ganfod eitemau.

Rest Bay Watersports Centre

Chwaraeon dŵr meistr gyda gwersi arbenigol ym Mae Rest. Mae'r ganolfan yn cynnig llogi syrffio a dosbarthiadau drwy gydol y flwyddyn gydag Ysgol Syrffio Porthcawl arobryn, yn ogystal â hyfforddiant bwrdd padlo ar ei newydd ben ei hun. Hefyd, gallwch astudio i fod yn achubwr bywyd neu'n hyfforddwr syrffio yma.


Mae'n lleoliad gwych i ddysgu ynddo. Mae'r ganolfan yn edrych dros ddyfroedd hardd, glân Rest Bay, traeth baner las, a Phorthcawl yw un o'r cyrchfannau syrffio sy'n tyfu gyflymaf ym Mhrydain. Efallai mai'r rheswm am hynny yw ei fod yn daith tair awr gyfleus o Lundain. Mae hynny'n golygu mai dyma'r gyrchfan chwaraeon dŵr agosaf a mwyaf cyson i brifddinas y DU, ac mae'n llai nag awr o Gaerdydd. Yn wir, y ganolfan hon o'r radd flaenaf yw cartref Clwb Syrffio Arfordir Cymru.

Mae llawer mwy o bethau diddorol i'w gweld a'u gwneud yma hefyd. Mae cyrsiau ar gyfer addysg amgylcheddol a llythrennedd cefnforol, gyda dysgu yn yr awyr agored. Hefyd os ydych yn awyddus i helpu'r amgylchedd, mae'r ganolfan yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau glanhau traethau.

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llanw isel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llety gerllaw

Saeth dde