Rest Bay Watersports Centre

Chwaraeon dŵr meistr gyda gwersi arbenigol ym Mae Rest. Mae'r ganolfan yn cynnig llogi syrffio a dosbarthiadau drwy gydol y flwyddyn gydag Ysgol Syrffio Porthcawl arobryn, yn ogystal â hyfforddiant bwrdd padlo ar ei newydd ben ei hun. Hefyd, gallwch astudio i fod yn achubwr bywyd neu'n hyfforddwr syrffio yma.


Mae'n lleoliad gwych i ddysgu ynddo. Mae'r ganolfan yn edrych dros ddyfroedd hardd, glân Rest Bay, traeth baner las, a Phorthcawl yw un o'r cyrchfannau syrffio sy'n tyfu gyflymaf ym Mhrydain. Efallai mai'r rheswm am hynny yw ei fod yn daith tair awr gyfleus o Lundain. Mae hynny'n golygu mai dyma'r gyrchfan chwaraeon dŵr agosaf a mwyaf cyson i brifddinas y DU, ac mae'n llai nag awr o Gaerdydd. Yn wir, y ganolfan hon o'r radd flaenaf yw cartref Clwb Syrffio Arfordir Cymru.

Mae llawer mwy o bethau diddorol i'w gweld a'u gwneud yma hefyd. Mae teithiau beic ar gael i bwyntiau o ddiddordeb drwy Borthcawl a Newton, yn ogystal â thaith seiliedig ar chwedlau twyni Cynffig. Mae cyrsiau ar gyfer addysg amgylcheddol a llythrennedd cefnfor, gyda dysgu yn yr awyr agored. Hefyd, os ydych chi'n awyddus i helpu'r amgylchedd, mae'r ganolfan yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau glanhau traethau.

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

19/9/2021

06:11

9.19

19/9/2021

18:29

9.79

20/9/2021

06:53

9.61

20/9/2021

19:09

10.11

21/9/2021

07:30

9.85

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

19/9/2021

12:11

1.82

20/9/2021

00:36

1.44

20/9/2021

12:51

1.46

21/9/2021

01:12

1.21

21/9/2021

13:27

1.28

Llety gerllaw

Saeth dde