Darren Fawr Mountain Biking Trails

Mae llwybrau beicio mynydd Darren Fawr yn cynnwys dau lwybr. Mae llwybr glas Glengarw ar gyfer beicwyr canolraddol. Mae'r trac troellog sengl a throedffyrdd hardd yn cynnig llawer o hwyl a chyffro. Pellter: 3km; Dringo: 100m; Amser: 30 munud. Mae'r llwybr du Gellideg ar gyfer beicwyr profiadol. Mae'n cynnig dringfa sy'n gwneud i'r coesau losgi a digon o wefr ac amrywiaeth wrth ddod i lawr. Mae'n cynnwys troedffyrdd, tyllau bom, slabiau serth a nodweddion creigiog technegol. Pellter: 3.2 km; Dringo: 200m; Amser: 30 i 60 munud

Mae Parc Calon Lân wedi'i greu o waith glo sydd wedi'i adfer. Mae'n cynnwys coetir, a llwybrau troed sy'n arwain drwy'r mynyddoedd.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde