Bushcraft Adventures

Saethyddiaeth, taflu bwyell a gweithgareddau awyr agored eraill a gynhelir yn ein coetir hardd, preifat ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Hwyl i oedolion a phlant (5+ oed ar gyfer saethyddiaeth a 9+ ar gyfer taflu bwyell) Archebwch docynnau ar gyfer un o'n digwyddiadau a drefnwyd neu rhowch linell i ni i wirio argaeledd ar gyfer digwyddiad preifat ar gyfer eich grŵp. Digwyddiadau grŵp bach ar gyfer pob achlysur sy'n cael ei redeg gan hyfforddwyr profiadol a phroffesiynol. Gweithgareddau teuluol, digwyddiadau tîm, partïon ieir a stag, dathliadau pen-blwydd carreg filltir, aduniadau ysgol, dal i fyny gyda'ch ffrindiau a mwy!

Nid oes angen i chi fod yn yr awyr agored i gymryd rhan yn ein digwyddiadau na chael unrhyw brofiad blaenorol. Rydym yn gweithio'n galed i wneud ein digwyddiadau'n gynhwysol, yn hygyrch ac yn begored – hwyl! Angen archebu ymlaen llaw - edrychwch ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth neu rhowch linell i ni. Rydym yn daith fer o'r traethau hyfryd ym Mhorthcawl ac yn agos i Gaerdydd ac Abertawe hefyd. Rydym wedi cyrraedd y Safon Dda i Fynd. Rydyn ni'n agored ac yn brin i fynd - ydych chi'n barod ar gyfer eich antur awyr agored?!

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde