Bushcraft Adventures

Saethyddiaeth, Axe yn taflu gweithgareddau awyr agored eraill a gynhelir yn ein coetiroedd preifat hardd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Hwyl i oedolion a phlant (oed 5 + ar gyfer saethyddiaeth a 9 + ar gyfer taflu fwyell) Archebwch docynnau ar gyfer un o'r digwyddiadau sydd wedi'u trefnu i ni neu galwch heibio i weld a oes digwyddiad preifat ar gael i'ch grŵp. Digwyddiadau grŵp bach ar gyfer pob achlysur sy'n cael ei redeg gan hyfforddwyr profiadol a phroffesiynol. Gweithgareddau i'r teulu, digwyddiadau tîm, hen do a pharti stag, dathliadau penblwydd carreg filltir, adundebau ysgol, dal i fyny gyda'ch ffrindiau a mwy!

Nid oes angen i chi fod yn fwy na gwir am gymryd rhan yn ein digwyddiadau neu gael unrhyw brofiad blaenorol. Rydym yn gweithio'n galed i wneud ein digwyddiadau'n gynhwysol, yn hygyrch ac yn fwyaf oll – yn hwyl! Angen archebu ymlaen llaw-Cymerwch olwg ar ein gwefan am fwy o wybodaeth neu os gwelwch yn dda Peidiwch â rhoi llinell i ni. Rydym yn gyrru'n fyr o'r traethau hyfryd ym Mhorthcawl ac yn agos i Gaerdydd ac Abertawe hefyd. Rydym wedi cyrraedd y safon da i fynd. Rydyn ni'n agored ac yn ysu i fynd-ydych chi'n barod am eich antur awyr agored?!

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde